Lumbaalpunctie (Folder)

Neurologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Lumbaalpunctie (Folder)

Binnenkort komt u naar het Catharina Ziekenhuis voor een lumbaalpunctie, een ruggenprik. Via deze prik neemt de arts vocht af dat rondom het ruggenmerg en de hersenen circuleert. Van dit vocht wordt later in het laboratorium de samenstelling onderzocht. De arts vertelt u vooraf waarom dit onderzoek bij u wordt uitgevoerd.

De lumbaalpunctie kan zowel poliklinisch (in dagbehandeling) als klinisch (tijdens een opname) plaatsvinden. Als het onderzoek poliklinisch plaatsvindt, kunt u zich melden op de polikliniek Neurologie (route 086). Als de lumpaalpunctie klinisch plaatsvindt mag u zich melden op afdeling Kortverblijf & dagverpleging (route 411).

Deze folder beschrijft de gang van zaken als de behandeling poliklinisch plaatsvindt.

Voorbereidingen

Na het onderzoek moet u plat blijven liggen, meestal een half uur. In uitzonderlijke gevallen soms langer. Wij raden u daarom aan eventueel een boek of muziekspeler mee te nemen.

Als u bloedverdunnende medicatie gebruikt, meldt dit uiterlijk een week voor de lumpaalpunctie aan uw arts. Met sommige medicatie dient u voor het onderzoek tijdelijk te stoppen. Als u overgevoelig bent voor Jodium, geef dit dan ook door aan uw arts.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de polikliniek Neurologie. Het tijdstip krijgt u vooraf via de polikliniek (per telefoon, per mail of per post) te horen. Het onderzoek kan plaatsvinden zodra de arts op de afdeling is. Voor het onderzoek wordt eerst de huid ontsmet. Dit voelt wat koud aan. Daarna mag u, op aanwijzing van de arts, uw rug krom maken. Vervolgens brengt de arts de naald in. Het inbrengen van de naald is pijnlijk. De arts vangt het vocht in een buisje op. Vervolgens verwijdert de arts de naald en krijgt u een pleister op de insteekplaats.

Het onderzoek verloopt het minst pijnlijk als u zich zoveel mogelijk ontspant. Een zorgprofessional helpt u hierbij. Zelf kunt u zich, om beter te ontspannen, bijvoorbeeld op uw ademhaling concentreren.

Het onderzoek zelf duurt tien tot twintig minuten. Daarna moet u bedrust houden. In principe moet u een half uur plat blijven liggen. In uitzonderlijke gevallen soms langer. Daarna mag u voorzichtig, onder begeleiding van een zorgprofessional, rechtop gaan zitten. Soms dient er ook nog aanvullend bloedonderzoek plaats te vinden. Indien dit nodig is krijgt u hier meer informatie over op de polikliniek.

De uitslag krijgt u van uw behandelend arts bij het volgende polikliniekbezoek. De afspraak hiervoor heeft u al eerder via de polikliniek gemaakt.

Nazorg

Het is mogelijk dat u gedurende enkele dagen hoofdpijn- en duizeligheidsklachten heeft. Hierover hoeft u zich niet ongerust te maken. U kunt die klachten verlichten door regelmatig platliggend te rusten. Wanneer u echter koorts heeft moet u meteen contact opnemen met de polikliniek Neurologie. Dit geldt ook als u hoofdpijnklachten heeft die langer dan drie dagen aanhouden. In het weekend en avonden is de polikliniek gesloten. U kunt dan bij klachten contact opnemen met de huisartsenpost. Deze stuurt u dan eventueel door naar de Spoedeisende Hulp.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Neurologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Neurologie
040 – 239 94 00

Afdeling Kortverblijf & dagverpleging
040 – 239 87 77

Als u om dringende redenen uw afspraak niet kunt nakomen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Neurologie.

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Neurologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/neurologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden