Maagledigingsonderzoek (Folder)

Nucleaire geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Maagledigingsonderzoek (Folder)

In overleg met uw behandelend arts is besloten een maagledigingsonderzoek te laten verrichten op de polikliniek Nucleaire geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis. Dit onderzoek wordt gedaan wanneer de arts vermoedt dat u een maagledigingsstoornis hebt. Het voedsel gaat dan niet met een normale snelheid door de maag, maar bijvoorbeeld te traag of te snel.In deze folder vindt u belangrijke informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is een maagledigingsonderzoek?

Bij een maagledigingsonderzoek wordt de snelheid waarmee het voedsel de maag passeert bepaald met behulp van een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof. Nadat deze stof via een pannenkoek wordt toegediend, ontstaat in de maag en darmen een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (de gammacamera) registreert deze straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld.

De toegediende hoeveelheid radioactieve stof is zo gering dat u en uw omgeving hiervan geen nadelige gevolgen ondervinden.

Voorbereiding

  • U mag 8 uur voor het onderzoek niets meer eten, drinken of roken.
  • Indien u medicijnen gebruikt, mag u deze tot 2 uur voor het onderzoek met een kleine hoeveelheid water innemen.
  • Medicijnen die invloed hebben op het maagdarmkanaal mag u vanaf 3 dagen voor het onderzoek niet meer innemen. Als dit voor u van toepassing is, krijgt u hierover tijdig bericht van de polikliniek Nucleaire geneeskunde.
  • U kunt een MP3 speler of dvd meenemen (een tv met dvd speler is aanwezig).
  • Indien u (mogelijk) zwanger bent, meldt u dit zo spoedig mogelijk bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde. De radioactief gemerkte stof die men gebruikt bij het onderzoek kan invloed hebben op ongeboren kinderen en zuigelingen. Zwangerschap is een reden om het onderzoek enige tijd uit te stellen. Borstvoeding moet korte tijd onderbroken worden.

Het onderzoek

U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde. Als u aan de beurt bent, komt een medisch nucleair werker (laborant van de polikliniek Nucleaire geneeskunde) u ophalen uit de wachtkamer. In de onderzoeksruimte gaat u in een stoel zitten. Eerst wordt door middel van een vingerprik een druppel bloed bij u afgenomen. Hiermee wordt uw bloedsuikergehalte bepaald. Dan wordt de gammacamera vlak boven u geplaatst. U hoeft zich voor het onderzoek niet uit te kleden. Wel is het noodzakelijk dat metalen voorwerpen zoals sieraden, muntgeld, metalen knopen of een gesp zich niet in het gezichtsveld van de camera bevinden.

Hierna krijgt u een pannenkoek te eten waarin de radioactieve stof is verwerkt. U merkt niets van de radioactieve stof. U wordt er niet slaperig van en uw rijvaardigheid wordt er niet door beïnvloed. Er zijn geen risico’s of bijwerkingen aan dit onderzoek verbonden.

Tijdens en na het eten van de pannenkoek worden opnamen met de gammacamera gemaakt. Het is zeer belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft zitten, omdat anders de foto’s mislukken.

Het maken van de opnamen duurt ongeveer 90 minuten. In totaal duurt het onderzoek ongeveer 2 uur.

Nadat de nucleair geneeskundige (arts van de afdeling Nucleaire geneeskunde) heeft gecontroleerd of de foto’s voldoende informatie geven, kunt u naar huis.

Allergie-informatie

De pannenkoek die u te eten krijgt voor het onderzoek, wordt bereid met tarwebloem, sojamelk en roomboter. Mocht u allergisch zijn voor één van deze ingrediënten, dan kunt u dit telefonisch doorgeven (040 – 239 86 00) of melden aan de balie op moment dat u voor het onderzoek komt.

De uitslag

Aan de hand van de beelden, die in de computer worden opgeslagen en bewerkt, maakt de nucleair geneeskundige een verslag. Dit verslag wordt naar uw behandelend arts gestuurd. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Verhinderd

Als u om dringende reden uw afspraak niet kunt nakomen, dient u tenminste één dag voor het onderzoek contact op te nemen met de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Nucleaire geneeskunde
040 – 239 86 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Nucleaire geneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/nucleairegeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden