Maatschappelijk werk in het Catharina Ziekenhuis (Folder)

Maatschappelijk werk
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Maatschappelijk werk in het Catharina Ziekenhuis (Folder)

Ziekte en behandeling kunnen voor u en uw naasten ingrijpend zijn. Verschillende emoties zoals onzekerheid, boosheid, angst, hoop en wanhoop kunnen een rol gaan spelen. De medisch maatschappelijk werker kan u en uw naasten helpen bij het vinden van een nieuw evenwicht.

De 6 medisch maatschappelijk werkers van het ziekenhuis werken allen voor een eigen afdeling en maken onderdeel uit van het (multidisciplinaire) behandelteam. Niet alle afdelingen beschikken over een eigen medisch maatschappelijk werker. In dat geval wordt bekeken wie u het beste kan helpen.

Wat doet de medisch maatschappelijk werker?

  • Hulp bieden bij problemen die samenhangen met ziekte, behandeling of opname in het ziekenhuis (de invloed op het leven, werk, ouderschap, huisvesting, financiën etc.).
  • Het begeleiden van u en/of uw familie bij een langdurige of zelfs blijvende ziekte, handicap of verlies.
  • Alternatieven aanreiken zodat u zelf initiatieven kunt nemen en om kunt gaan met de veranderde situatie.
  • Informatie geven en bemiddelen naar instanties of instellingen buiten het ziekenhuis wanneer u daar zelf niet toe in staat bent.

Privacy

De medisch maatschappelijk werkers hebben de plicht tot geheimhouding. De medisch maatschappelijk werkers rapporteren in het computersysteem van het ziekenhuis. Deze geautomatiseerde dossiervorming is enkel via wachtwoorden toegankelijk. Wanneer er sprake is van een behandelrelatie, zoals in het ziekenhuis, dan kunnen de hulpverleners onderling informatie uitwisselen.

Verwijzing

In bepaalde situaties kan het nodig zijn dat u wordt doorverwezen naar een andere hulpverlener of instantie. De medisch maatschappelijk werker kan u daar bij helpen.

Tot slot

Als u contact wil hebben met een medisch maatschappelijk werker kunt u dit vragen aan uw arts of aan een verpleegkundige.

In sommige situaties wordt begeleiding van de medisch maatschappelijk werker u geadviseerd vanuit het behandelteam.

Daarnaast wordt medisch maatschappelijk werk bij een aantal behandelingen protocollair ingeschakeld.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden