Machtiging voor Plastische Chirurgie (Folder)

Plastische chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Machtiging voor Plastische Chirurgie (Folder)

U komt in aanmerking voor een operatie, waarvoor een machtiging (bereidheid tot vergoeding van uw ingreep) moet worden aangevraagd bij uw zorgverzekaar. In deze folder leest u hoe de aanvraag van een machtiging in zijn werk gaat: wat regelt het Catharina Ziekenhuis voor u en wat moet u zelf doen. Ook leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met een afwijzing van uw machtiging.

Het is goed om u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier is beschreven.

De aanvraag tot machtiging

De plastisch chirurg vraagt een machtiging voor u aan. Binnen zes weken krijgt u van uw zorgverzekering bericht of de machtiging is goedgekeurd of afgewezen. Zodra u dit bericht heeft ontvangen, neemt u zelf contact op met de secretaresse van de polikliniek Plastische chirurgie. Als uw machtiging is goedgekeurd, kunt u direct een datum voor uw operatie plannen. Als uw machtiging is afgewezen, kunt u in dit gesprek aangeven of u toch verdere behandeling wenst of dat u hiervan afziet.

Uw operatie kan niet worden uitgevoerd voordat er een antwoord van de verzekering is.

Wanneer komt een operatie in aanmerking voor een machtiging?

Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel is het onmogelijk om van tevoren te zeggen of u voor een machtiging in aanmerking komt of niet. In de wet is vastgesteld dat sommige operaties niet voor vergoeding in aanmerking komen. Op grond van een zogeheten ‘coulance regeling’ geven verzekeraars in een aantal gevallen toch machtiging voor gehele of gedeeltelijke vergoeding. Soms staat in zo? n machtiging dat voldaan moet worden aan een aantal extra voorwaarden. Soms wordt slechts toestemming verleend voor een deel van de operatie. Lees daarom de machtiging zorgvuldig, neem deze mee en bespreek de machtiging altijd met de secretaresse van de polikliniek Plastische Chirurgie. Dit kan teleurstelling achteraf voorkomen. Of een operatie voor vergoeding in aanmerking komt, kan ook afhankelijk zijn van het zorgverzekeringspakket dat u heeft gekozen

Misverstand

Een machtiging wordt niet automatisch gegeven ‘als de dokter dat medisch nodig vindt’. Alleen uw zorgverzekeraar bepaalt (in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen en/of polisvoorwaarden) of toestemming tot vergoeding wordt gegeven.

Als de machtiging akkoord is

Als er in de brief van uw verzekeraar Akkoord uit basisverzekering staat, belt u met de secretaresse van de polikliniek Plastische chirurgie. Zij vertelt u wanneer de ingreep uitgevoerd kan worden.

Als er in de brief van uw verzekeraar Akkoord uit aanvullende verzekering staat, betekent dat uw zorgverzekeraar (een deel van) de kosten voor de behandeling vergoed. U moet uw polisvoorwaarden checken of contact opnemen met uw verzekeraar. Uw verzekeraar zal u informeren over de hoogte van de vergoeding. Soms is de vergoeding van uw verzekeraar lager dan de kosten van de operatie, u moet dan bijbetalen. Informeer bij de secretaresse van de polikliniek Plastische chirurgie naar wat u eventueel bij moet betalen.

Als de machtiging niet akkoord is

Als de machtiging niet akkoord is, en u de kosten voor de behandeling zelf moet betalen, belt u ook met de secretaresse. De secretaresse informeert u  over de kosten en het vervolg. U kunt dan besluiten:

  • dat u de operatie wilt laten doorgaan. U betaalt zelf de kosten;
  • dat de operatie niet doorgaat.
Wat als u het niet eens bent met de afwijzing?

Als u het niet eens bent met de afwijzing van de machtiging, kunt u tegen deze beslissing ‘in beroep’ gaan bij uw eigen zorgverzekering. U moet dit dan doen binnen de wettelijke termijn van zes weken. Bij elke afwijzing hoort te staan hoe u eventueel in beroep kunt gaan. U bent namelijk zelf volledig verantwoordelijk voor uw zorgverzekering en voor het verkrijgen van een eventuele machtiging.

Vaak loont het om aan te dringen bij uw zorgverzekering, vooral als u klachten heeft en als het niet om zuiver cosmetische operaties gaat. Het opnieuw sturen van een brief door de specialist heeft geen of weinig effect en wordt door de verzekering vaak als hinderlijk ervaren.

Als een machtiging ook dan niet wordt verleend, kunt u nog een beroep doen op de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ). Kijk voor meer informatie op www.skgz.nl.

Let op dat u op tijd reageert als u in beroep gaat, vanwege de wettelijke termijn van zes weken. Ook als uw zorgverzereraar bijvoorbeeld vraagt om foto’s, moet u hiervoor zelf zorgen binnen deze termijn.

Uw operatie kan gepland worden en dan?

De afdeling Plastische chirurgie in het Catharina Ziekenhuis heeft geen lange wachttijden voor operaties. In overleg kiezen we een datum die u schikt. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Plastische chirurgie.

Wanneer u om welke reden dan ook overweegt om te kiezen voor een ander ziekenhuis of instituut, adviseren wij u hierbij de volgende zaken af te wegen.

De ervaring die men heeft in het uitvoeren van uw operatie is niet overal gelijk. Informeer daarom niet alleen naar de prijs van een behandeling, maar vooral ook naar de kwaliteit. Ook is het belangrijk om te weten waar u bij problemen na de operatie terecht kunt. Denk hierbij vooral aan problemen ’s avonds of in het weekeinde. Een laatste punt van aandacht is uw reisafstand, vooral als er meer controles nodig zijn.

In het Catharina Ziekenhuis kunt u rekenen op een optimale kwaliteit van zorg en service, uitgevoerd door gekwalificeerde plastisch chirurgen. Deze zorg wordt u geleverd tegen een redelijke prijs, in een beschermde en veilige omgeving.

De plastisch chirurgen van het Catharina Ziekenhuis hebben een deelopleiding algemene chirurgie gevolgd. Hierna hebben zij de opleiding tot plastisch chirurg in een opleidingsziekenhuis afgemaakt; hiermee onderhouden zij vaak nog nauwe banden. Daarna hebben zij zich jarenlang gespecialiseerd in de cosmetische chirurgie in binnen- en buitenland. Bovendien worden zij continu bijgeschoold op internationale congressen maar ook door onderlinge kwaliteitscontrole. Hierdoor gebruiken zij steeds de modernste technieken. Op grond van een onderbouwd advies zijn zij in staat u een behandeling aan of af te raden.

Vragen

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met uw plastisch chirurg op de polikliniek Plastische chirurgie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Plastische chirurgie
040 – 239 71 20

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Plastische chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/plastische-chirurgie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden