Mammografie (Folder)

Borstkankercentrum Catharina Kanker Instituut Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Mammografie (Folder)

Binnenkort heeft u een afspraak voor het maken van een mammografie. Dit is een röntgenonderzoek waarbij het weefsel van beide borsten zichtbaar wordt gemaakt.

U bent door uw huisarts doorverwezen naar het Catharina Ziekenhuis voor nader onderzoek aan uw borsten. Er zijn meerdere redenen waarom u doorverwezen kan worden voor onderzoek. Voorbeelden daarvan zijn: een doorverwijzing van het bevolkingsonderzoek, een knobbeltje in de borst, pijn, of omdat er in de familie veel borstkanker voorkomt.

In deze folder vindt u algemene informatie over dit onderzoek. Het is goed om u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier is beschreven.

Vóór het onderzoek

  • U mag voor het onderzoek de borsten niet insmeren met bodylotion, in verband met de gladheid van de huid.
  • Als u moedervlekken, wratten en vetbultjes heeft, moet u dat even aangeven. Dit kan namelijk als een verdachte afwijking op de foto afgebeeld worden.
  • Bent u zwanger of vermoedt u dit, neem dan contact op met de afdeling Radiologie voor nader overleg.
  • Denkt u vooraf goed na over uw vragen en behoefte aan informatie. Wij bieden u altijd een gesprek met de verpleegkundig specialist. Ook bij een goede uitslag kunt u hier behoefte aan hebben. Geef dit aan. Uw welzijn is voor ons belangrijk.

De mammografie

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de aanmeldzuil van de afdeling Radiologie. Deze verwijst u door naar de wachtruimte van de mammografiekamer. De laborant roept u naar binnen en zal u vragen om u van boven te ontkleden. De laborant maakt van elke borst twee foto’s. De borst wordt hiervoor op het apparaat gelegd. Bij de positionering van de borst is het belangrijk dat u zich ontspant. Hierdoor kan de laborant zoveel mogelijk borstweefsel afbeelden. De borst wordt door middel van een plastic plaatje gecomprimeerd (aangedrukt). Dit aandrukken kan pijnlijk zijn.

Dit duurt maar enkele seconden, ondertussen wordt de foto gemaakt.

Het aandrukken wordt om een aantal redenen gedaan:

  • Het klierweefsel wordt uit elkaar gedrukt, waardoor kleine afwijkingen beter zichtbaar worden.
  • De stralendosis is op deze wijze geringer.
  • Er is een kleinere kans op bewegingsonscherpte.
  • De detector wordt gelijkmatig belicht, waardoor de foto een betere kwaliteit krijgt.

De laborant vraagt u na het maken van de foto’s te wachten in de wachtruimte. De radioloog bekijkt de foto’s en beslist of er verder onderzoek nodig is. Er kunnen aansluitend nog aanvullende foto’s van één of beide borsten worden gemaakt of er kan een echografie worden verricht. Tijdens de echografie kan de radioloog besluiten om een stukje weefsel uit de borst weg te nemen voor nader onderzoek (biopsie).

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Uitslag

Na het onderzoek informeert de radioloog u kort over de uitslag. Het kan zijn dat het onderzoek dan klaar is en u direct naar huis kan. Als u toch nog specifieke vragen heeft, bieden wij u de mogelijkheid een gesprek te hebben met de verpleegkundig specialist van het Borstkankercentrum.

Verder onderzoek

Het kan ook zijn dat er nog verder onderzoek moet plaatsvinden. Dit bespreken wij met u en u krijgt direct vervolgafspraken voor diezelfde dag. Vervolgonderzoek kan bijvoorbeeld zijn: het wegnemen van een stukje weefsel uit de borst voor nader onderzoek (biopsie). Dit betekent zeker niet altijd dat u borstkanker heeft.

Als er verder onderzoek nodig is krijgt u ook op dezelfde dag een afspraak bij ons Borstkankercentrum. Daar heeft u een gesprek met de verpleegkundig specialist. Zij doet ook lichamelijk onderzoek.

Verhinderd

Kunt u niet naar een afspraak komen? Meld dit dan uiterlijk 24 uur voor uw afspraak bij de afdeling Radiologie. Zonder berichtgeving wordt het onderzoek bij u in rekening gebracht.

Vragen

Heeft u na het lezen nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Radiologie.

Heeft u bij thuiskomst na het onderzoek toch nog vragen of wilt u alsnog een afspraak maken op het Borstkankercentrum met de verpleegkundig specialist? Twijfel niet en laat het ons weten. Neem contact op met het Borstkankercentrum van het Catharina Ziekenhuis. Wij staan voor u klaar.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Catharina Kanker Instituut
040 – 239 66 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden