Mandibulafractuur (Folder)

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Mandibulafractuur (Folder)

Uw behandelend arts heeft bij u een breuk van de onderkaak geconstateerd die operatief behandeld moet worden. In deze folder kunt u nog eens nalezen wat na afloop van de behandeling belangrijk voor u is. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

De behandeling

Op de operatiekamer wordt onder algehele narcose de breuk vastgezet met metalen plaatjes in de onderkaak. Soms worden de kiezen op elkaar vastgezet, dat gebeurt dan meestal de dag na de operatie.

Na de behandeling

U komt na de behandeling op de verpleegafdeling. De eerste dag na de operatie wordt een controlefoto gemaakt op de polikliniek. Aan de hand van deze foto wordt bekeken wanneer u naar huis mag.

De pijnklachten verdwijnen meestel binnen enkele dagen. U kunt de pijn bestrijden met paracetamol 500 mg (maximaal 6 per dag) tenzij de kaakchirurg u een ander pijnstillend middel heeft voorgeschreven.

Mondverzorging

Uitleg over mondverzorging krijgt u van uw behandelend arts of van de mondhygiëniste. U mag de tanden poetsen na elke maaltijd, voor zover mogelijk. Daarnaast wordt geadviseerd uw mond 3 maal daags na het poetsen, te spoelen met chloorhexidine 0,2%, hiermee start u de eerste dag na de operatie. Als bijwerking kan een zwarte verkleuring van de tanden en de tong ontstaan, dit gaat vanzelf weg als u stopt met de spoeling. Bij ontslag krijgt u een recept hiervoor mee naar huis.

Om uitdroging van de lippen te voorkomen kunt u deze regelmatig insmeren met vaseline.

Wat u verder moet weten:

  • Gebruik geen alcohol in combinatie met medicatie. Alcohol verhoogt de kans op wondcomplicaties en vertraagd de genezing.
  • Roken heeft een nadelige invloed op de wondgenezing.
  • Als u na de ingreep moeite heeft met eten, adviseren wij u de eerste dagen vloeibaar en zacht voedsel te gebruiken. Daarna kunt u geleidelijk het normale etenspatroon weer oppakken.
  • Pas op met hete dranken (zoals thee) tijdens de dag van de behandeling, hierdoor kunnen nabloedingen optreden.
  • Om na de behandeling zwelling van de wang te voorkomen, kunt u een plastic zakje met fijngemaakt ijs of een koelelement tegen de wang houden. Doe dit ongeveer 20 minuten. Leg dit zakje niet rechtstreeks tegen de wang maar omwikkel het met bijvoorbeeld een doekje. Haal regelmatig de ijsblokjes van de wang. Dit in verband met de kans op bevriezing.
  • U mag niet sporten of zware fysieke activiteiten verrichten, totdat de kaakchirurg u hier toestemming voor geeft.
  • Het hangt af van de pijn en het ongemak wanneer u weer kunt gaan werken.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis

Het spreekt vanzelf dat de arts alles in het werk zal stellen om complicaties tot een minimum te beperken. Toch bestaat er altijd een geringe kans op een nabloeding of een wondinfectie. U kunt contact opnemen met de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie als:

  • de pijn, zwelling en slikklachten na twee dagen niet verminderen;
  • of als er sprake is van koorts (boven de 39° C).

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek van Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Neem ’s avonds, ’s nachts en in het weekend contact op met de Spoedeisende Hulp.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
040 – 239 70 30

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/kaakchirurgie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden