Medicatietoediening bij de behandeling van het AC-gewricht (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Medicatietoediening bij de behandeling van het AC-gewricht (Folder)

U bent doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor de behandeling van het AC-gewricht. Tijdens deze behandeling wordt met behulp van echografie medicatie toegediend. In deze folder leest u algemene informatie over de behandeling en hoe u zich daarop voorbereidt.

Voorbereiding

  • Als u onder controle bent bij de trombosedienst, dient u ervoor te zorgen dat uw INR op de dag van de behandeling lager is dan 3. Als u antistollingstabletten (bloedverdunners) gebruikt en niet ondercontrole bent bij de trombosedienst, kunt u gewoon doorgaan met de inname van uw antistollingstabletten.

  • Na de behandeling mag u gewoon autorijden.

Waar meldt u zich?

Als u voor deze behandeling in ons ziekenhuis komt, meldt u zich bij de afdeling Radiologie. Daarna neemt u plaats in de wachtruimte.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

De behandeling

U ligt op uw rug op de behandeltafel. De radioloog bepaalt met echografie (geluidsonderzoek) de plaats waar de injectie zal plaatsvinden en tekent dit met een stift aan op de huid.

Hierna wordt onder echogeleide het AC-gewricht aangeprikt en er wordt een mengsel van ontstekingsremmer (Kenacort) en verdoving (Bupivacaïne) ingespoten.

Aansluitend aan de behandeling kunt u vermindering van de klachten ervaren. Als de verdoving na enkele uren is uitgewerkt zullen de klachten terugkeren. De ontstekingsremmer begint na enkele dagen te werken en het is te verwachten dat de klachten geleidelijk na enkele dagen tot weken zullen verbeteren.

Bijwerkingen

De menstruatiecyclus kan korte tijd verstoord zijn. Hierdoor is de anticonceptiepil tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar. Gebruik daarom een aanvullend anticonceptiemiddel.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Nazorg

Op de eerste dag aansluitend aan de behandeling mag u de schouder aan de behandelde zijde niet zwaar belasten.

Afspraak verzetten

Kunt u een gemaakte afspraak niet nakomen? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Radiologie. We kunnen dan nog iemand anders in uw plaats helpen. Als u zonder berichtgeving niet komt, wordt het onderzoek bij u in rekening gebracht.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden