Medicatietoediening in het SI-gewricht (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Medicatietoediening in het SI-gewricht (Folder)

Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor medicatietoediening in het SI-gewricht. Met röntgenstraling wordt het SI-gewricht zichtbaar gemaakt. Er wordt een verdovende vloeistof in combinatie met een corticosteroïd (ontstekingsremmer) in het SI-gewricht achtergelaten. Hierdoor kan getest worden of de pijn vanuit het SI-gewricht komt of ergens anders vandaan.

Voorbereiding

Als u onder controle bent bij de trombosedienst, dient u ervoor te zorgen dat uw INR op de dag van de behandeling lager is dan 3. Als u antistollingstabletten (bloedverdunners) gebruikt en niet onder controle bent bij de trombosedienst, kunt u gewoon doorgaan met de inname van uw antistollingstabletten.

Let op: Na het onderzoek mag u de gehele dag geen auto meer rijden. Regel dus vervoer naar huis!

Bijwerking

De menstruatiecyclus kan korte tijd verstoord zijn. Hierdoor is de anticonceptiepil tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar. Gebruik daarom een aanvullend anticonceptiemiddel.

Waar meldt u zich?

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de afdeling Radiologie. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

Verloop van het onderzoek

De laborant roept u naar binnen en vraagt u het te onderzoeken lichaamsdeel te ontbloten. Tijdens het onderzoek ligt u op de buik op de onderzoekstafel. De huid wordt op de plek van het SI-gewricht gedesinfecteerd en vervolgens steriel afgedekt met een doek.

De radioloog gaat eerst de desbetreffende plek verdoven en brengt vervolgens via een naald contrastvloeistof en medicatie in de gewrichtsholte van het SI-gewricht. Vervolgens wordt de naald verwijderd. Tijdens het onderzoek worden een aantal foto’s gemaakt. Het gehele onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Nazorg

De ingespoten vloeistoffen worden binnen enkele uren lokaal door het SI-gewricht opgenomen. In deze periode van vloeistofopname kan het SI-gewricht stijf aanvoelen. Er kan dan ook kortdurende krachtsvermindering optreden.

Nadat de pijnstiller en corticosteroïd zijn ingespoten, kunt u wanneer de stijfheid is verdwenen (dat is ongeveer na een uur) gaan testen of de klachten die u normaal heeft verminderd op verdwenen zijn. Het is belangrijk dit op te schrijven in de tabel op de laatste pagina van deze folder, zodat u dit door kunt geven aan uw behandelend arts.

Uitslag van het onderzoek

Nadat u bent onderzocht, maakt de radioloog een verslag van het onderzoek. Dit verslag gaat naar uw behandelend arts. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag van het onderzoek met u tijdens uw volgende afspraak.

Attentie

  • Bent u zwanger of vermoedt u dit, neem dan contact op met de afdeling Radiologie voor nader overleg.
  • Bent u allergisch voor bepaalde stoffen, geef dit dan voor het onderzoek door aan de laborant.
  • Bent u verhinderd, meldt dit dan uiterlijk 24 uur voorafgaande aan uw afspraak bij de afdeling Radiologie. Zonder berichtgeving wordt het onderzoek bij u in rekening gebracht.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie

Weergave pijnbeleving na medicatie toediening SI-gewricht

U kunt in het schema aangeven of uw klachten door de injectie zijn veranderd. Geef hiervoor uw klachten een ‘rapportcijfer’.

In het eerste vak geeft u een cijfer voor de pijn. Het cijfer 0 betekent dat u geen pijn hebt, het cijfer 10 betekent dat u onhoudbare pijn heeft. In het tweede vak kunt u bijzonderheden noteren, bijvoorbeeld: in welke situatie is de pijn aanwezig, is de pijn er na een bepaalde beweging, verdwijnt de pijn na een bepaalde beweging, etc.

Datum: Mate van pijn (1-10) Bijzonderheden
Mijn klachten vóór de injectie geef ik    
Mijn klachten 2 uur ná de injectie    
Mijn klachten 12 uur ná de injectie    
Mijn klachten 1 dag ná de injectie    
Mijn klachten rest week 1 ná de injectie    
Mijn klachten week 2 ná de injectie    

Neem dit formulier meer naar de polikliniek Orthopedie als u op controle komt.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden