Mictiecystogram bij kinderen (Folder)

Kindergeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Mictiecystogram bij kinderen (Folder)

Uw behandelend arts heeft u verteld dat uw kind een mictiecystogram krijgt. Wij hopen dat we u en uw kind met behulp van deze folder zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op wat er komen gaat.

Wat is een mictiecystogram?

Dit is een röntgenonderzoek waarbij de blaas en de urinebuis zichtbaar worden gemaakt met een contrastvloeistof. Röntgenfoto’s van de urinewegen en blaas helpen de arts bij het stellen van een diagnose. Door een afbeelding te maken van de urinewegen en de blaas worden eventuele afwijkingen zichtbaar gemaakt. Tevens wordt er gekeken of uw kind gemakkelijk uitplast.

Voorbereiding

Uw kind mag voor het onderzoek normaal eten en drinken. Sommige mensen zijn overgevoelig voor jodium of andere stoffen. Wanneer u dit van uw kind weet moet u dit mededelen aan de arts die het onderzoek aanvraagt. Om een goede voorbereiding te waarborgen en een blaasslangetje in te brengen vragen wij u 45 minuten vóór het onderzoek op de kinderafdeling aanwezig te zijn.

Verloop van het onderzoek

Samen met uw kind meldt u zich 45 minuten vóór het onderzoek op de Dagbehandeling Kindergeneeskunde. De verpleegkundige neemt u mee naar een kamer waar uw kind op een bed gaat liggen. Daar wordt een dun slangetje (katheter) via de plasbuis in de blaas gebracht. Het inbrengen van de katheter is gevoelig en gebeurt daarom met glijmiddel. Het glijmiddel op het slangetje werkt verdovend, zodat het inbrengen bijna pijnloos is. Het slangetje kan wel een wat branderig gevoel geven.

Vervolgens gaat u samen met uw kind naar de afdeling Radiologie
/Röntgen. Een radioloog voert het onderzoek uit, beoordeelt de gemaakte foto’s en stuurt het verslag naar de behandelend arts.

Uw kind wordt op de röntgenafdeling op een hard bed gelegd. Daar brengen ze de contrastvloeistof via het slangetje door de urineleider in de blaas. Dit is niet pijnlijk, mogelijk geeft dit wel een koud gevoel en voelt uw kind aandrang om te plassen. Zodra uw kind aangeeft dat de blaas vol zit, maakt de radioloog een foto. Uw kind merkt hier niets van. Als uw kind het gevoel heeft dat hij moet plassen, wordt het slangetje er weer uitgehaald. Dit is niet pijnlijk. Daarna mag uw kind plassen. Tijdens het plassen maakt de radioloog opnieuw foto’s.

Hierna is het onderzoek afgerond en kunt u direct naar huis.

Na het onderzoek

Door extra te drinken kan uw kind een branderig gevoel bij het plassen voorkomen.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts telefonisch of bij het volgende polikliniek bezoek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan tussen 08.00 en 16.30 uur contact op met de Dagbehandeling Kindergeneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Dagbehandeling Kindergeneeskunde
040 – 239 82 06

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Kindergeneeskunde kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/kindergeneeskunde


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden