Mictiecystogram (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Mictiecystogram (Folder)

Binnenkort heeft u een afspraak voor een mictiecystogram. Bij dit röntgenonderzoek worden de blaas en urinebuis zichtbaar gemaakt door middel van een contrastvloeistof.

In deze folder kunt u de informatie over dit onderzoek nog eens nalezen. Het is goed om u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier beschreven.

Belangrijk vóór het onderzoek

Neem contact op met de afdeling Radiologie als u (vermoedt dat u) zwanger bent.

Geef vooraf aan de laborant door als u allergisch bent voor bepaalde stoffen.

Voorbereiding

Het is voor het onderzoek noodzakelijk dat u een slangetje in de blaas krijgt.

  • Mannen: het inbrengen van het slangetje wordt gedaan op het Urologisch Behandelcentrum (UBC). U moet hier een half uur voor het onderzoek zijn. Hierna gaat u direct naar de afdeling Radiologie.
  • Vrouwen: het slangetje wordt op de afdeling Radiologie door de radioloog ingebracht, U hoeft dus niet naar het UBC.
  • Kinderen: Het slangetje wordt ingebracht op de afdeling Kindergeneeskunde, tenzij anders afgesproken met de behandelend arts.

Het onderzoek

Na het inbrengen van het slangetje meldt u zich aan de balie van de afdeling Radiologie. De baliemedewerker verwijst u door naar de wachtruimte van de röntgenkamer. De laborant roept u naar binnen en vraagt u om uw onderkleding uit te trekken. Vervolgens krijgt u een contrastvloeistof toegediend via het slangetje in de blaas. Als de blaas vol is, wordt het slangetje verwijderd. De radioloog maakt eerst foto’s van de volle blaas en vraagt u om de contrastvloeistof uit te plassen. Tijdens het plassen maakt de radioloog foto’s.

Duur

Het gehele onderzoek duurt ongeveer dertig minuten.

Nazorg

Voor dit onderzoek is er geen nazorg.

Uitslag

De radioloog maakt een verslag van het onderzoek. Het verslag gaat naar uw behandelend arts. Uw specialist bespreekt de uitslag van het onderzoek met u bij uw volgende afspraak. Komt u via de huisarts, dan duurt het 3 à 4 werkdagen voordat u de uitslag krijgt.

Verhinderd

Kunt u niet naar een afspraak komen? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de afdeling Radiologie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen. Onderzoeken die niet zijn afgezegd, brengt het ziekenhuis bij u in rekening.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden