MS-verpleegkundige (Folder)

Neurologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

MS-verpleegkundige (Folder)

U bent door uw specialist verwezen naar de MS-verpleegkundige. Deze verpleegkundige heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met Multiple Sclerose. Dit is een chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel. De klachten en de verschijnselen die bij Multiple Sclerose kunnen optreden zijn zeer gevarieerd. De ziekte openbaart zich meestal tussen het 20e en 40e levensjaar.

Wat kan de MS-verpleegkundige voor u doen?

Op het spreekuur bij de MS-verpleegkundige kunt u terecht met alle vragen of problemen, die te maken hebben met uw aandoening. Het hebben van Multiple Sclerose kan soms ingrijpend zijn in uw dagelijkse leven. Om zelf een bijdrage te leveren aan het leren leven met Multiple Sclerose is kennis over de ziekte belangrijk. De MS-verpleegkundige probeert u deze steun te geven in de vorm van informatie, begeleiding, advies en praktische tips.

Wat zijn de voordelen?

De functie van MS-verpleegkundige heeft een aantal voordelen voor u als patiënt:

  • De MS-verpleegkundige maakt meer tijd voor u vrij dan de arts. Er is dus ook meer ruimte om bijvoorbeeld psychosociale zaken of andere onderwerpen te bespreken.
  • De MS-verpleegkundige is op vaste tijden bereikbaar als u vragen of problemen heeft.
  • Tijdens de hele behandeling ziet u meestal dezelfde persoon terug.

Het gesprek

Voor uw eerste afspraak neemt de MS-verpleegkundige ruim de tijd. Door het stellen van een aantal vragen inventariseert hij/zij samen met u de problemen. De MS-verpleegkundige besteedt ook aandacht aan uw aandoening, het klachtenpatroon en de gevolgen ervan.

Praktische tips ter voorbereiding op uw afspraak

Om zo goed mogelijk voorbereid op uw afspraak te komen, kunt u aan de volgende zaken denken:

  • Neem, als u het prettig vindt, uw partner of een vertrouwd persoon mee.
  • Neem uw volledig (door de arts of apotheek) ingevulde medicijnkaart mee.
  • Denk van tevoren na over de vragen die u hebt en over eventuele problemen die u ervaart. Schrijft u deze zo nodig thuis al op.
  • Neem een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) mee.

Het spreekuur bij de MS-verpleegkundige

U kunt een afspraak maken bij de MS-verpleegkundige na een verwijzing door de behandelend neuroloog of door zelf een afspraak te maken via de secretaresse van de polikliniek Neurologie.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met één van de MS-verpleegkundigen.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek neurologie
040 – 239 94 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Neurologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/neurologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden