Myocardperfusie-scintigrafie in rust (1e deel) (Folder)

Catharina Hart- en Vaatcentrum Nucleaire geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Myocardperfusie-scintigrafie in rust (1e deel) (Folder)

In overleg met uw behandelend arts is besloten een myocardperfusiescintigrafie te laten maken op de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis. Een myocardperfusiescintigrafie is een onderzoek waarbij de bloedvoorziening van de hartspier tijdens rust en tijdens inspanning zichtbaar wordt gemaakt met behulp van een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof.

Nadat de radioactieve stof via een injectie is toegediend, ontstaat in de hartspier een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (de gammacamera) registreert deze straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld. De toegediende hoeveelheid radioactieve stof is zo gering dat u en uw omgeving hier geen nadelige gevolgen van ondervinden. Het onderzoek wordt eerst in rust en enkele dagen later tijdens inspanning uitgevoerd.

In deze folder vindt u voornamelijk belangrijke informatie over het eerste deel van dit onderzoek: het onderzoek in rust. Er is ook een korte toelichting over het tweede deel van het onderzoek: het onderzoek na inspanning. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier is beschreven.

Voorbereiding

  • Op de dag van het onderzoek mag u alle aan u voorgeschreven medicijnen zoals gewoonlijk innemen. Het kan zijn dat bij het maken van deze afspraak tegen u gezegd is dat u moet stoppen met bepaalde medicatie voor dit onderzoek. Dit is echter niet nodig voor dit onderzoek (onderzoek in rust). Voor het tweede deel van het onderzoek (inspanningsonderzoek) is dit mogelijk wel nodig, maar daar krijgt u later nog aparte informatie over mee.
  • Neem een lijstje mee van uw medicijnen, zodat de arts kan zien welke medicijnen u gebruikt; Het medicatieoverzicht in uw ziekenhuisdossier is niet altijd volledig.
  • Op de dag van het onderzoek mag u tot twee uur vóór het onderzoek een licht ontbijt of lichte lunch nemen (een cracker of een boterham met beleg. Water, sap of melk);
  • Op de dag van het onderzoek mag u vóór het onderzoek geen koffie, thee, cola of chocolade nemen (geen cafeïne gebruiken);
  • Op de dag van het onderzoek mag u vóór het onderzoek geen grote inspanningen leveren;
  • Als u (mogelijk) zwanger bent meldt u dit zo spoedig mogelijk bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde. De radioactief gemerkte stof die we gebruiken bij het onderzoek kan invloed hebben op ongeboren kinderen en zuigelingen. Zwangerschap is een reden om het onderzoek enige tijd uit te stellen. Borstvoeding moet korte tijd onderbroken worden.

Het onderzoek

Eerste onderzoeksdag: Onderzoek in rust

Op de eerste onderzoeksdag wordt de bloedvoorziening van de hartspier in rust gemeten.

Verloop van het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Als u aan de beurt bent, komt een medisch nucleair werker (laborant van de afdeling Nucleaire Geneeskunde) u ophalen in de wachtkamer. In de onderzoeksruimte dient de medisch nucleair werker u de radioactieve stof (radiofarmacon) toe in de vorm van een injectie in een ader. Hierbij voelt u even het prikje van de injectienaald. U merkt niets van de ingespoten radioactieve stof. U wordt er niet slaperig van en uw rijvaardigheid wordt er niet door beïnvloed. Er zijn geen risico’s of bijwerkingen aan dit onderzoek verbonden. Allergische reacties komen uiterst zelden voor en dan nog alleen in lichte mate.

Vervolgens moet u 45 minuten tot 1 uur wachten, totdat voldoende van de radioactieve stof in de hartspier aanwezig is. U kunt tijdens deze wachttijd de afdeling Nucleaire Geneeskunde verlaten en weer koffie of thee drinken. Het is belangrijk dat u zich dan aan de volgende richtlijnen houdt:

  • U moet iets eten; U kunt dit van thuis meenemen of kopen in het bezoekersrestaurant;
  • Het is belangrijk dat u in de tussentijd wat rondloopt (dit verbetert de kwaliteit van de foto’s);
  • 10 minuten voordat de foto’s gemaakt worden, moet u drie bekers water drinken om de kwaliteit van de foto’s zo goed mogelijk te maken.
Voorbereiding op de tweede onderzoeksdag: Onderzoek tijdens inspanning

U krijgt na het onderzoek in rust schriftelijke instructies mee over de voorbereidingen op de tweede onderzoeksdag.

Tweede onderzoeksdag: Onderzoek tijdens inspanning

Op de tweede onderzoeksdag wordt de bloedvoorziening van de hartspier tijdens inspanning gemeten. Tijdens de inspanningstest levert u zelf de inspanning door te fietsen. Het is ook mogelijk dat u een medicijn krijgt toegediend via een infuus om het hart in te spannen. In de meeste gevallen wordt dan adenosine gegeven, wat zorgt voor vaatverwijding. Een andere mogelijkheid is dobutamine, wat zorgt voor een verhoogde hartslag. Deze medicijnen (adenosine of dobutamine) geven hetzelfde effect als dat u zelf inspanning levert. Na de inspanningstest moet u weer 45 minuten tot 1 uur wachten en is de voorbereiding op het maken van de foto’s gelijk aan die van de voorbereiding op de foto’s tijdens het onderzoek in rust op de eerste onderzoeksdag.

Het maken van de foto’s

U wordt verzocht het bovenlichaam te ontkleden. De medisch nucleair werker die het onderzoek uitvoert, bespreekt dit met u. Vervolgens gaat u liggen op de onderzoekstafel. Er wordt een SPECT/CT gemaakt van het hart. De gammacamera draait hierbij om uw borst heen en maakt daarbij constant foto’s. De camera raakt u niet aan. Als de gammacamera klaar is met draaien, wordt er ook nog een korte CT-scan van het hart gemaakt. Het is zeer belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen, omdat anders de foto’s mislukken.

Het maken van de foto’s duurt ongeveer 15 minuten. Inclusief de wachttijd duurt het totale onderzoek ongeveer 1,5 uur.

Nadat de medisch nucleair werker heeft gecontroleerd of de foto’s zijn gelukt, kunt u naar huis.

De uitslag

De foto’s worden in de computer opgeslagen en samen met de foto’s van de tweede onderzoeksdag bewerkt. Aan de hand van de gegevens van beide onderzoeksdagen, maakt de nucleair geneeskundige een verslag dat naar uw behandelend arts wordt gestuurd. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Verhinderd

Als u om een dringende reden uw afspraak niet kunt nakomen, dient u ten minste één dag voor het onderzoek contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren terecht bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Nucleaire geneeskunde
040 – 239 86 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Nucleaire geneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/nucleaire-geneeskunde


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden