Nacontrole bij borstkanker (Folder)

Borstkankercentrum Catharina Kanker Instituut Chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Nacontrole bij borstkanker (Folder)

U heeft de afgelopen periode een behandeling voor borstkanker ondergaan. Hiervoor kunnen verschillende behandelingsmethoden zijn toegepast zoals een operatie, bestraling, chemotherapie en hormonale therapie. Helaas is er altijd een risico dat de ziekte terugkomt.

Na deze behandeling blijft u onder controle bij de specialist of verpleegkundig specialist mammacare. Deze folder legt u uit wat het doel is van de controle en wat deze controle inhoudt.

Waarom nacontrole?

Er kunnen verschillende redenen zijn voor controle na borstkanker:

  • Als een vrouw borstkanker heeft gehad, heeft zij een iets verhoogde kans op het krijgen van borstkanker in dezelfde borst voor de tweede keer. Het is daarom belangrijk om zowel de behandelde borst (met het littekengebied) als de andere borst te controleren. Dit om een eventuele nieuwe tumor zo vroeg mogelijk op te sporen.
  • Als u borstkanker heeft gehad, heeft u kans op uitzaaiingen.
  • Er kunnen bijwerkingen optreden van de behandelingen, zoals schouderklachten, oedeem en bijwerkingen van de medicijnen. Het opsporen en behandelen van deze bijwerkingen is belangrijk voor uw welzijn.
  • De diagnose borstkanker en de behandeling ervan zijn ingrijpend. Er is veel onzekerheid. Voor u kan ondersteuning en begeleiding bij het verwerkingsproces na de behandeling belangrijk zijn. Soms is verwijzen naar andere hulpverleners gewenst. Dit kan allemaal aan bod komen tijdens de controleafspraken.
  • Als u meewerkt aan een onderzoek zijn controles belangrijk om de resultaten vast te leggen.

Wat kunt u wèl en nìet verwachten van deze controles?

Helaas is het niet mogelijk om uitzaaiingen van borstkanker genezend te behandelen. Uitzaaiingen kunnen wel tijdelijk bestreden worden. Dat betekent dat de behandeling van uitgezaaide borstkanker erop gericht is zo lang mogelijk de klachten en symptomen te onderdrukken en zo de kwaliteit van leven te verbeteren. In geval van klachten kunt u zich wenden tot de verpleegkundig specialist mammacare of de specialist. Klachten die u niet bekend voorkomen, langer (enkele weken) aanhouden of toenemen in de tijd zijn reden om eerder contact op te nemen, of aan te geven tijdens uw controleafspraak.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de overlevingsduur niet beter wordt als uitzaaiingen vroeger worden vastgesteld of vroeger worden behandeld. Het heeft daarom geen zin om actief naar uitzaaiingen te zoeken en deze vroeg op te sporen. Alleen de periode dat u weet dat er uitzaaiingen zijn wordt daardoor langer.

Daarnaast geeft het feit dat er geen uitzaaiingen gevonden worden bij onderzoeken nog geen garantie dat er geen uitzaaiingen zijn. Deze moeten immers groot genoeg zijn om op een foto of scan gezien te kunnen worden. Deze onderzoeken geven dus niet meer zekerheid. Al deze overwegingen hebben ertoe geleid dat alleen onderzoek naar uitzaaiingen plaatsvindt bij specifieke klachten.

Wat houdt de nacontrole in?

  • Tijdens de nacontroleafspraak wordt gevraagd hoe het lichamelijk en psychisch met u gaat.
  • Er vindt lichamelijk onderzoek plaats van de borst(en), de lymfeklieren eromheen, het geopereerde gebied, de schouder en arm.
  • Jaarlijks wordt er een röntgenfoto van de borst(en) gemaakt en met u besproken. De eerste foto wordt een jaar na de operatie gemaakt.

Deze nacontroles worden uitgevoerd door de specialist of verpleegkundig specialist mammacare. Deze heeft u meestal al voor uw behandeling ontmoet.

Indien er een reden is tot nader onderzoek zal de verpleegkundig specialist dit met u bespreken en regelen. Als dit nodig is, vindt er altijd overleg plaats met de chirurg.

Schema nacontrole

1e Jaar: elke drie maanden
2e en 3e  jaar: elk half jaar
na 3e jaar: 1 keer per jaar
Het controleschema is een richtlijn. Soms kan de verpleegkundig specialist mammacare of specialist in overleg met u van het schema afwijken.

Vragen of problemen

Bij dringende vragen of problemen kunt u altijd contact opnemen met de verpleegkundig specialist mammacare.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Verpleegkundig specialist mammacare
040 – 239 66 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/chirurgie

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden