Nazorg na een beroerte (Folder)

Neurologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Nazorg na een beroerte (Folder)

Mensen die een beroerte hebben doorgemaakt, kunnen voor de rest van hun leven te maken krijgen met de gevolgen ervan. Dit kunnen ook gevolgen zijn die niet direct zichtbaar zijn. Eenmaal thuis moeten zowel de patiënt als de partner hun leven opnieuw leren inrichten en zal het vinden van een nieuw evenwicht de nodige tijd kosten.

Gevolgen na een beroerte kunnen zijn:

  • Ik ben zo moe en kan me niet concentreren
  • Ik heb moeite mijn dagelijkse bezigheden weer op te pakken
  • Ik heb het gevoel dat ik mijn partner te veel belast
  • Mijn partner heeft steun nodig, bij wie kan ik hiervoor terecht

Op een later tijdstip kunnen vragen of behoefte aan begeleiding ontstaan in uw nieuwe situatie. Na de ziekenhuisperiode kunt u hiervoor terecht bij uw huisarts/praktijkondersteuner. Zij hebben alle informatie uit het ziekenhuis ontvangen en kunnen, indien nodig, altijd contact opnemen met medewerkers in het ziekenhuis.

Na uw ontslag

Vanuit het Catharina Ziekenhuis belt een verpleegkundige van de afdeling u ongeveer 1-2 weken na ontslag om te vragen hoe het met u gaat, hoe u het verblijf en ontslag in het ziekenhuis hebt ervaren en of er op dat moment nog vragen zijn.

Ongeveer 3 maanden na ontslag belt een CVA-verpleegkundige van de afdeling om de situatie met u te bespreken. Zij kan u eventueel advies geven als u last hebt van de gevolgen zoals die hierboven omschreven staan. U hebt een afspraakkaartje meegekregen voor deze telefonische afspraak.

Mocht u/uw partner op het moment van de afspraak nog op een revalidatie afdeling in een andere instelling verblijven, geef dit dan door aan de afdelingssecretaresse van afdeling Neurologie.

Mocht u eerder vragen hebben, belt u dan met de secretaresse van de verpleegafdeling en laat u doorverbinden naar afdelingsoudste of de Adviseur Neurorevalidatie.

Deel uw Ervaring

Wij stellen het op prijs als u feedback wilt geven op uw verblijf in het ziekenhuis. Hiermee kunnen wij onze zorg verder verbeteren. U kunt dit eenvoudig doen via Deel uw Ervaring: https://m.rate.nl/care/Cneu1.

Afspraken verzetten

Indien u de telefonische afspraak met de CVA-verpleegkundige moet verzetten, belt u dan het telefoonnummer van verpleegafdeling Neurologie. Indien u de afspraak met de neuroloog moet verzetten, belt u met de polikliniek Neurologie. De contactgegevens van de verpleegafdeling en polikliniek vindt u verderop in deze folder.

Het voorkomen van hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten (hartinfarct, beroerte en vernauwde bloedvaten in de benen) vormen de belangrijkste doodsoorzaak in de westerse wereld. Roken, ongezond eten, te veel alcohol drinken, te weinig lichaamsbeweging, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, hoog glucosegehalte, overgewicht, te veel stress, onzorgvuldig medicijngebruik spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van hart- en vaatziekten. Door het volgen van een gezonde leefstijl kan het risico op hart- en vaatziekten met wel 80% worden verlaagd.

De rol van uw huisarts

Na het doormaken van een beroerte wordt u door uw huisarts opgenomen in een zorgprogramma. Dit betekent dat uw situatie en de gevolgen van de beroerte met u worden besproken. De Nederlandse Hartstichting heeft hiervoor een speciaal boekje gemaakt. Het heet: Zorgplan Vitale Vaten. U kunt dit boekje gratis bestellen via: www.hartenvaatgroep.nl/informatiemateriaalzorgplan vitale vaten.png

U kunt ook het Individueel zorgplan meenemen in het gesprek met de huisarts of praktijkondersteuner. U wordt verzocht binnen 2 weken na ontslag uit het ziekenhuis zelf contact op te nemen met uw huisarts hiervoor.

Autorijden na een neurologische aandoening

Omdat u een neurologische aandoening heeft (doorgemaakt), vraagt u zich mogelijk af of u nog een voertuig mag besturen. U wordt geadviseerd dit eerst met uw specialist (neuroloog) te bespreken.

Informatie hierover krijgt u bij het ontslag op de verpleegafdeling of op uw eerste polikliniek controle.

 

Leefstijl en signalen van een beroerte

Wie een keer een herseninfarct of bloeding heeft gehad, heeft een verhoogd risico op een nieuwe beroerte. Leefstijl veranderen is minstens zo effectief als de medicijnen die u slikt, maar u moet het wel zelf doen!

Hoge bloeddruk, een verhoogd cholesterol en suikerziekte verhogen het risico op een tweede herseninfarct sterk. Deze risicofactoren worden met medicijnen bestreden, maar leefstijl is hier ook erg belangrijk.

Roken

Wie rookt heeft een verhoogd risico op een hersen- of hartinfarct. Stoppen met roken verlaagt uw risico op hart- en vaatziekten meer dan plaatjesremmers. Het best kunt u dus zowel stoppen met roken, meer gaan bewegen, afvallen en plaatjesremmers slikken. Vraag bij uw (huis)arts hulp bij het stoppen met roken. Tijdens controlebezoeken is er veel aandacht voor leefstijl, we willen u graag daarbij op weg helpen.

Afvallen

Door af te vallen en te bewegen wordt de bloeddruk lager en zijn soms minder medicijnen nodig. Meestal voelt u zich prettiger als u minder zwaar bent.

Een TIA of beroerte herkennen

Het snel en juist herkennen van een TIA of beroerte is van groot belang. De gevolgen van een beroerte kunnen beperkt blijven door het stolsel in de hersenen snel op te lossen (trombolyse) of soms het stolsel weg te halen (trombectomie).

Op onze website vindt u hierover filmpje:
www.cvanetwerkeindhoven-dekempen.nl/behandeling/trombectomie

herkeneenberoerte.jpg

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Neurologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Neurologie
040 – 239 94 00

Verpleegafdeling Neurologie
040 – 239 80 50

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Neurologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/neurologie


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden