Neuropsychologisch onderzoek (Folder)

Psychologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Neuropsychologisch onderzoek (Folder)

Uw behandelend specialist (bijvoorbeeld de neuroloog of geriater) heeft u doorverwezen voor een neuropsychologisch onderzoek. In deze folder vindt u meer informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven. Wat is een neuropsychologisch onderzoek?

Tijdens een neuropsychologisch onderzoek wordt bijvoorbeeld gekeken naar uw geheugen, concentratievermogen, taalvaardigheden en hoe goed u dingen plant en organiseert. Het gaat dan vooral om eventuele veranderingen ten opzichte van de periode voor uw klachten. Een neuropsychologisch onderzoek is géén lichamelijk onderzoek.

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

  • het testonderzoek;
  • het adviesgesprek.

Er volgt nu meer uitleg over het testonderzoek en het adviesgesprek.

Het testonderzoek

Hierbij is de partner of begeleider niet aanwezig. Er worden dan tests afgenomen waarmee diverse hersenfuncties worden onderzocht; zoals het geheugen, de concentratie, het werktempo, de waarneming, de taal, etc. Soms wordt u ook gevraagd, indien u deze nog niet heeft gehad, om lijsten in te vullen met vragen over uw klachten en persoonlijkheid.

Een neuropsychologisch testonderzoek neemt meestal 1,5 tot 2 uur in beslag. Soms wordt het onderzoek verspreid over verschillende dagdelen.

Als u een leesbril of gehoorapparaat nodig hebt, neem deze dan mee.

Heeft u diabetes mellitus, dan verzoeken wij u vriendelijk om ons hierover te informeren en uw meet- en prikbenodigdheden mee te nemen naar het testonderzoek. Wij zullen u vragen om zowel voorafgaand aan het onderzoek, als na afloop van het onderzoek, uw bloedglucosewaarde te controleren en deze eventueel bij te stellen, omdat ook dit invloed kan hebben op de cognitieve functies.

Het adviesgesprek?

De uitslag van het neuropsychologisch onderzoek krijgt u van de psycholoog. Hierbij is het (zeer) wenselijk dat uw partner, een familielid of een begeleider aanwezig is. Tijdens het adviesgesprek wordt er informatie gegeven over de bevindingen uit het onderzoek. Ook krijgt u advies over hoe u daar het beste mee om kunt gaan. In sommige gevallen is deze voldoende en kunnen de gesprekken worden afgesloten. Soms wordt er een behandeling geadviseerd. Deze kan plaatsvinden op onze polikliniek, maar u kunt ook worden doorverwezen naar een andere instelling zoals een revalidatiecentrum of een psychologenpraktijk in de buurt. In sommige gevallen kan er ook worden geadviseerd om het onderzoek over enige tijd te herhalen zodat de psycholoog een goed beeld kan krijgen van de precieze aard en het beloop van uw klachten.

Al uw gegevens worden vastgelegd in een rapport dat naar uw behandelend specialist en uw huisarts wordt gestuurd. Dit gebeurt met inachtneming van uw privacy en na het verkrijgen van uw toestemming. Uiteraard kunt u hiervan ook een kopie krijgen.

Behandeling

Soms kan er een specifieke behandeling worden voorgesteld op onze polikliniek. Ook kunt u en/of uw familie korte tijd worden begeleid in het proces van aanpassen aan een veranderde situatie. De psycholoog op onze polikliniek zal zich meestal beperken tot kortdurende behandeling. Als langdurige behandeling nodig is verwijst de psycholoog u naar een andere instantie of hulpverlener in de regio.

Een behandeling op onze afdeling kan individueel plaatsvinden of in groepsverband. Zo zijn er bijvoorbeeld groepsbehandelingen voor mensen met geheugenproblemen of vermoeidheidsklachten.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Medische psychologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Medische psychologie
040 – 239 90 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Medische psychologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/medische-psychologie-volwassenen.

.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden