Neusbloeding (Folder)

Keel-, Neus- en Oorheelkunde Spoedeisende Hulp / Spoedpost
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Neusbloeding (Folder)

Deze folder geeft u informatie over de oorzaken van neusbloedingen en hoe u een neusbloeding kunt stoppen. Ook leest u wanneer u contact opneemt met uw huisarts, de Spoedeisende Hulp of KNO-arts en wat zij voor u kunnen doen.

Oorzaken van een spontane neusbloeding

Een neusbloeding wordt veroorzaakt door een kapot, beschadigd bloedvaatje in de neus. Vaak komt dit voor bij een verkoudheid, infectie van het neusslijmvlies of door peuteren in de neus. Het kan ook ontstaan nadat de neus hard wordt gestoten of na een val.

Veel mensen hebben wel eens last gehad van een neusbloeding. Een neusbloeding komt bij mannen iets vaker voor dan bij vrouwen. Wat betreft de relatie tussen neusbloeding en leeftijd, zijn er twee pieken:

 • Bij kinderen en jong-volwassenen, waarbij neuspeuteren en ongevallen de belangrijkste oorzaken zijn.
 • Op de leeftijd 65+, waarbij aderverkalking en gebruik van bloedverdunners de belangrijkste oorzaken zijn.

Een neusbloeding die spontaan ontstaat en niet vanzelf stopt, wordt vaak als beangstigend ervaren. Vooral als dit voor de eerste keer gebeurt en u nog geen informatie heeft gekregen. Toch is een neusbloeding meestal onschuldig en kort van duur.

De oorzaken van een neusbloeding worden onderverdeeld in een aantal groepen:

1. Neusbloeding waarbij de oorzaak in de neus zelf ligt

De meest bekende oorzaak is een spontane bloeding van de plek van Kiesselbach. Dit is een netwerk van kleine bloedvaatjes in het slijmvlies van het neustussenschot. Bij infectie, ongeval, aderverkalking, uitdroging of neuspeuteren kan hier gemakkelijk een bloeding ontstaan. Ook een voorwerp dat in de neus is gestopt (zoals een kraaltje), kan een bloeding veroorzaken. Dit komt veel voor bij kleine kinderen.Een zeer zeldzame oorzaak van een neusbloeding is een goed- of kwaadaardig gezwel in de neus.

2. Neusbloeding door een aandoening elders in het lichaam

Neusbloedingen kunnen het gevolg zijn van hoge bloeddruk en in zeldzame gevallen door stoornissen in de bloedstolling

3. Neusbloeding door gebruik van medicijnen

Dit is een zeer vaak voorkomende oorzaak van neusbloeding. Het gebruik van bloedverdunners zoals acenocoumarol, acetylsalicylzuur en aspirine geeft een verhoogde kans op het krijgen van een neusbloeding.

Welke factoren uw neusbloeding veroorzaken, bepaalt uw huisarts of KNO-arts na een gesprek met u, eventueel aangevuld met een lichamelijk onderzoek.

Wat kunt u verwachten?

Een neusbloeding komt vaak onverwachts. U kunt ervan schrikken omdat enkele druppels bloed al veel vlekken op kleding maken. Meestal is een bloedneus onschuldig en gaat vanzelf of met eenvoudige maatregelen over.

Als de neusbloeding ontstaan is na een val of een klap

Na een val of klap tegen de neus kan er schade ontstaan aan de binnen- en buitenkant van de neus. De neus kan opzwellen, scheef staan en is erg gevoelig.

Een scheefstand van de neus is bijna altijd een teken van een gebroken neus.

Als uw neus na een val of klap scheef staat of erg dicht zit, dan raden wij u aan om u te laten onderzoeken door de huisarts. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar de KNO-arts om te beoordelen of u een behandeling nodig heeft.

Is de neus flink gezwollen? Dan is soms niet goed te beoordelen of de neus gebroken is. In dat geval onderzoekt de KNO-arts u na een aantal dagen nog een keer.

Als de neus gebroken is, dan kan de KNO-arts de neus binnen vijf dagen rechtzetten. Dit gebeurt meestal met een plaatselijke verdoving op de polikliniek KNO. Na vijf dagen kan de neus alweer enigszins is vastgegroeid. Het kan dan nodig zijn om de neus onder narcose recht te zetten.

Hoe stopt u een neusbloeding?

Bij een neusbloeding is het belangrijk rustig te blijven. Volg de onderstaande instructies:

 • Ga rechtop zitten;
 • Houd het hoofd licht voorover gebogen zodat bloed niet naar achter in de keel loopt;
 • Snuit voorzichtig de neus; door het snuiten verwijdert u slijm en bloed uit het gebied van de bloeding. Dit kan vies of vervelend zijn, omdat u de neus snuit terwijl de bloeding nog niet is gestopt.
 • Knijp de bloedende neushelft 10 minuten aaneengesloten dicht. U kunt dit doen door licht te drukken op de neusvleugel, net onder het neusbeen. Let goed op de tijd, want vaak wordt te kort gedrukt.

Meestal is de neusbloeding na de bovenstaande handelingen gestopt. Als dit niet het geval is, knijpt u de neus nogmaals tien minuten dicht. Als de bloeding dan nog niet is gestopt, neem dan contact op zoals hieronder is beschreven. Met wie is afhankelijk van uw klachten.

De behandeling door een arts

 • Als u vaker een spontane bloedneus krijgt bij het gebruik van bloedverdunners, adviseren wij u om uw huisarts, specialist of trombosedienst in te lichten. Zij kunnen met u bespreken of het mogelijk is om de dosering van de bloedverdunners aan te passen, zodat meer bloedingen worden voorkomen.
 • De huisarts of KNO-arts schrijft een neuszalf voor als de neusbloedingen steeds terugkeren en vóór in de neus zitten. De neuszalf kan voorzichtig drie maal per dag met de pink of met een wattenstokje in de neus, op het neustussenschot, worden aangebracht. Deze zalf beschermt het neusslijmvlies, zodat het minder makkelijk bloedt.
 • Sommige huisartsen beschikken over een etsende vloeistof waarmee ze het bloedend vat dicht kunnen schroeien. Dit is vooral handig bij steeds terugkomende neusbloedingen vóór op het neustussenschot. Als het etsen niet goed lukt, kan de KNO-arts het bloedende vat proberen dicht te branden. Bij volwassenen gebeurt dit onder lokale verdoving, bij kinderen eventueel onder narcose.
 • Bij een flinke bloeding achter in de neus stelpt de huisarts de bloeding door het inbrengen van een tampon in het bloedende neusgat. Als de bloeding dan niet stopt, verwijst de huisarts u altijd door naar de KNO-arts. Als de bloeding wel stopt, moet de tampon drie dagen in de neus blijven. Als het andere neusgat ook verstopt is, geeft dit een onaangenaam gevoel. U kunt daarvoor neusdruppels met xylometazoline gebruiken Dit zorgt ervoor dat dit neusgat openblijft. Deze neusdruppels zijn te koop bij de drogist.
 • Soms komt het voor dat na het verwijderen van de tampon opnieuw een bloeding ontstaat. In dat geval is het nodig om opnieuw een wat grotere tampon in de neus te stoppen; dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. Wel wordt dan overwogen om u op te nemen in het ziekenhuis om te onderzoeken wat de oorzaak is van de terugkerende bloeding. Als u hoge bloeddruk heeft krijgt u medicijnen om de bloeddruk te verlagen. In uitzonderlijke gevallen is een behandeling van een neusbloeding onder narcose nodig.

Leefregels na behandeling van de neusbloeding door een arts

De eerste week na behandeling van een neusbloeding moet u voorkomen dat er drukverhoging in de neus ontstaat. Dit kunt u voorkomen door:

 • Niet te bukken, te tillen en te persen;
 • De neus niet te snuiten, wel zachtjes ophalen;
 • Niezen met de mond open.
Voorkomen van bloedvatverwijding

Door warmte ontstaat verwijding van de bloedvaten waardoor een bloeding kan optreden. U kunt dit voorkomen door:

 • Niet te heet te douchen;
 • Eten en drinken iets te laten afkoelen;
 • Geen gebruik te maken van sauna en/of zonnebank;
 • De eerste drie dagen niet in de zon te gaan lopen of zitten.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Noteer deze dan, bijvoorbeeld in deze brochure. Het kan prettig zijn om iemand mee te nemen naar gesprekken, die mee kan luisteren en belangrijke zaken op kan schrijven. De KNO-arts beantwoordt graag uw vragen over uw klachten van neusbloedingen en de behandeling daarvan.

Wanneer neemt u contact op?

Mocht er ondanks eerdere behandeling toch weer een neusbloeding optreden, neem dan tussen 08.00 en 17.00 uur contact op met de polikliniek KNO.

’s Avonds en ’s nachts belt u met de Spoedeisende Hulp (SEH).

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Keel, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
040 – 239 71 30

Spoedeisende Hulp (SEH)
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek KNO vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/keel-neus-en-oorheelkunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden