Neuscorrectie (Folder)

Plastische chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Neuscorrectie (Folder)

Deze folder bevat algemene, aanvullende informatie over neuscorrecties. De folder wordt u aangeboden door de plastisch chirurgen van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. De folder heeft niet de intentie volledig te zijn of een gesprek met uw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Waarom een neuscorrectie?

Er kunnen verschillende redenen zijn om een neus te corrigeren. Redenen voor een operatie kunnen zijn: aangeboren afwijkingen, misvormingen na bijvoorbeeld een ongeval, of klachten van een verstopte neus (dit zijn “functionele” klachten). Daarnaast kan het zijn dat mensen een neuscorrectie willen omdat ze ontevreden zijn over de vorm (dit zijn “cosmetische” wensen).

Vormafwijkingen waarover men ontevreden is kunnen zijn: scheefstand, een bobbel op de neus, een te grote neus of een lelijke neuspunt. Omdat de neus zo centraal in je gezicht staat, is de neus ook erg belangrijk voor de uitstraling van je gezicht. Het is heel belangrijk goed aan te geven wat u het meeste stoort en wat u van een operatie verwacht. We streven altijd naar een neusvorm die zo goed mogelijk bij de rest van je gezicht past.

Bedenk daarbij ook goed dat soms niet alles mogelijk is. Een gesprek met de plastisch chirurg is belangrijk om uw wensen en de operatieve correctiemogelijkheden goed op elkaar af te stemmen.

Voorbereiding op de operatie

Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Tijdens dit gesprek bespreken we de verdoving (anesthesie) en pijnstilling met u. We bespreken waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast spreken we af hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Omdat we uw medicijnen willen controleren krijgt u ook een afspraak bij de Apotheek. Zorg dat u tijdens deze afspraak een actueel medicijnen overzicht of medicijnpaspoort bij de hand heeft als u medicijnen gebruikt. Ook vragen we u om bij uw eigen apotheek toestemming te verlenen voor het digitaal delen van de medicatiegegevens.

Ter voorbereiding op deze afspraken vragen we u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat voor u klaar in MijnCatharina. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst zo snel mogelijk invult. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, plannen wij voor u een afspraak bij de Apotheek en een afspraak bij de polikliniek Pre-operatieve screening. Soms zijn dit telefonische afspraken; soms nodigen we u uit voor een bezoek op de polikliniek. Dit hangt af van de antwoorden op de vragenlijst en de operatie die u krijgt. 

Bij de Apotheek en de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen op afspraak terecht.

De Apotheek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 87 20.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie‘.

Aandachtspunten vóór de operatie:
 • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dient u hiermee (in overleg met uw arts) voor de operatie te stoppen. Neem hiervoor op tijd contact op.
 • Roken is niet toegestaan vanaf 2 weken voor tot 2 weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • U mag 6 uur voor de operatie niets meer eten of drinken.
 • Voor de operatie mag u ook geen pijnstillers zoals Aspirine of Naprosyne en dergelijke nemen. Mocht u voor de operatie pijnstillers willen gebruiken, dan mag u alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, ook die u zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico van bloedingen verhogen. Meestal kunt u nog dezelfde dag naar huis.
De opname

U wordt opgenomen op de afdeling Kortverblijf & dagverpleging in het Catharina Ziekenhuis. De meeste patiënten kunnen na deze operatie dezelfde dag naar huis.

De operatie

Vrijwel altijd vindt de operatie plaats onder algehele narcose. Na de narcose wordt ook nog plaatselijke verdoving ingespoten met een lang werkzaam middel. Hierdoor hebben mensen na de operatie weinig pijn.

Meestal wordt er een niet zichtbaar sneetje aan de binnenzijde van de neusvleugels gemaakt. Dit wordt gecombineerd met een klein littekentje tussen de neusgaten welke wel zichtbaar is. Dit is een “open” neuscorrectie.

Soms kan de operatie zonder het uitwendig litteken worden uitgevoerd. Dit is een “gesloten” neuscorrectie. Het zichtbare litteken tussen de neusgaten kan in het begin enigszins rood zijn. Maar bij de controles na ongeveer 6 weken tot 3 maanden is het al bijna niet meer zichtbaar.

Nadat de sneetjes in de huid zijn gezet, kan vervolgens de huid opgeklapt worden en wordt het frame dat de neus steun geeft zichtbaar. Dit frame bestaat uit een bot-gedeelte, waar vaak een bobbel zit en een kraakbeen-gedeelte. Dit laatste bestaat uit het tussenschot en 2 kleine kraakbeen schelpjes bij de neuspunt. Al deze onderdelen moeten meestal worden bewerkt om een goede harmonieuze vorm te krijgen. Er is altijd aandacht voor de ademweg. Zo kan er indien nodig meer ruimte worden gemaakt of het neustussenschot worden rechtgezet.

Als u weer wakker wordt uit de narcose, heeft u meestal een kapje op en zijn er een paar hechtinkjes zichtbaar. Een flinke blauwe zwelling van de oogleden is mogelijk en een dik aanvoelende bovenlip. Als het nodig is, worden in de neusgaten neustampons aangebracht. Dit zijn kleine stukjes schuimplastic, welke zijn ingesmeerd met een glijmiddel zodat ze er na 2 tot 3 dagen gemakkelijk uit gaan.

Na de operatie

 • Na 2 tot 3 dagen worden de eventueel aanwezige neustampons verwijderd. Na ongeveer 1 week worden de uitwendige hechtingen er uit gehaald en gaat het kapje af. Soms moet dit een week langer zitten.
 • De blauwe verkleuringen zijn meestal na ongeveer 2 weken verdwenen, zodat u weer toonbaar bent. Nog niet alle zwelling is dan al weg.
 • De pijn is over het algemeen gering. Als het nodig is kunt u paracetamol innemen. Zo nodig is dit 4 maal daags 2 tabletten van 500 milligram.
 • De neus kan wat verstopt zijn. Wij raden aan frequent te spoelen met zoutwater neusspray. Otrivin of vergelijkbare middelen mogen niet worden gebruikt.
 • Wat bloederig vocht kan een paar dagen nalekken in uw keel of uit de neusgaten, dit is normaal. Het kan helpen wat meer rechtop te gaan zitten.
 • U mag tot de derde dag na de operatie de neus koelen om zwelling en bloeduitstortingen tegen de gaan.
 • Het is aan te raden om te slapen met een extra kussen om zo uw hoofd wat hoger te leggen.
 • Het is normaal dat zwelling toeneemt tot 48-72 uur na de operatie.
Leefregels na de operatie

Het is belangrijk dat u zich aan de volgende leefregels houdt, om te voorkomen dat de wond open gaat of dat de neus gaat bloeden:

 • Vermijd de eerste 3 weken druk op het hoofd (niet voorover bukken of zwaar tillen).
 • Vermijd de eerste 6 weken activiteiten en sport waarbij de neus geraakt kan worden.
 • Geen bril dragen (overleg dit goed met uw plastisch chirurg).
 • Snuit de eerst 4 weken uw neus niet en haal uw neus ook niet op. Maak de neus zo nodig schoon met een vochtig wattenstaafje. Het is beter de neus te sprayen met zoutwateroplossing (babyneusdruppels). Indien u moet niezen, dan moet u door uw mond niezen.

Wanneer is het definitieve resultaat zichtbaar?

De zwelling neemt in de loop van de tijd af. Ook het gevoel van de bovenlip en de neuspunt keren in de loop der tijd terug. De zwelling van het slijmvlies aan de binnenzijde heeft tijd nodig om af te slinken. Pas na ongeveer 1 jaar ziet u de details pas goed, Dit betekent niet dat u die periode ook zichtbaar met een dikke neus rondloopt. Na ongeveer 2 weken is eigenlijk iedereen goed toonbaar.

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico’s

Een neuscorrectie onder narcose heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie zoals:

 • risico’s van de narcose
 • trombose
 • een nabloeding
 • het optreden van infecties

Bij gezonde mensen zijn deze risico’s bij neuscorrecties extreem zeldzaam.

Specifieke complicaties en risico’s

Ondanks dat de plastisch chirurg streeft naar een zo goed mogelijk eindresultaat, kunnen door bijvoorbeeld littekenweefsel, een oude breuk of prikkeling van bijvoorbeeld het botvlies kleine restafwijkingen voelbaar of zichtbaar zijn. Ook kleine asymmetrieën of scheefstand zijn mogelijk. Indien u een absolute perfectie verwacht, kunt u beter niet aan een neuscorrectie beginnen. De kleine afwijkingen waar we het hier over hebben, zijn meestal overigens zo op het eerste gezicht niet opvallend.

Uiteraard doen wij er alles aan om deze risico’s tot een minimum te beperken. Natuurlijk verwachten wij wel van u dat u zich aan de leefregels houdt.

Wanneer neemt u direct contact op?

In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • Als u na de operatie koorts krijgt boven 38,5 C en de neus geheel of gedeeltelijk warm en pijnlijk aanvoelt.
 • Bij zwelling en pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Bij aanhoudend bloedverlies.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.
 • Als het kapje niet op de neus blijft zitten.

Tijdens kantooruren kunt u bellen met polikliniek Plastische chirurgie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met afdeling Spoedeisende Hulp (SEH).

De kosten

Een operatie ter correctie van cosmetische klachten van de neus en de kosten van eventuele complicaties worden meestal niet door uw ziektekostenverzekering vergoed. Zogenaamde “functionele” klachten als basis voor een neuscorrectie kunnen pas na een aanvraag eventueel worden vergoed. Indien geen vergoeding plaatsvindt, kan het secretariaat van uw behandelend plastisch chirurg u informeren over de kosten.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Plastische chirurgie.

De plastisch chirurgen van het Catharina ZIekenhuis Eindhoven werken in maatschapverband samen met de andere plastisch chirurgen in de regio Zuidoost-Brabant. Meer informatie vindt u op www.cosmedic.nl.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Plastische chirurgie
040 – 239 71 20

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Plastische chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/plastische-chirurgie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden