Neusfractuur (Folder)

Keel-, Neus- en Oorheelkunde Plastische chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Neusfractuur (Folder)

Deze folder bevat algemene, aanvullende informatie over de behandeling van een gebroken neus. De folder heeft niet de intentie volledig te zijn of een gesprek met uw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

De stevigheid van de neus bestaat gedeeltelijk uit bot en gedeeltelijk uit kraakbeen (voornamelijk het tussenschot). Beide kunnen breken en dan verschuiven, zodat de neus scheef komt te staan of inzakt. Dit hoeft niet altijd zichtbaar te zijn, als er in het begin veel zwelling is. Ook de ademweg kan belemmerd zijn door scheefstand of een bloeding in het tussenschot. Om de functie en het aanzien van de neus weer te herstellen is het nodig om deze dan weer recht te zetten.

Moet een neusbreuk altijd worden geopereerd?

Als de neus duidelijk scheef staat , ingezakt is aan 1 of 2 kanten, of er scheefstand van het tussenschot is, moet de neus worden geopereerd. Ook als er een bloeding in het tussenschot is gekomen, moet dit worden behandeld omdat er gemakkelijk een ernstige infectie kan ontstaan. Daarom zal uw plastisch chirurg u ook altijd daarop nakijken. Het kan zijn, dat u zelf in het begin door de zwelling geen afwijkingen ziet, maar als de zwelling weg is, dat u dan wel een inzakking of scheefstand waarneemt. Ook daarom is het belangrijk dat de plastisch chirurg u onderzoekt.

Als er wel een breukje is, maar geen belangrijke scheefstand, inzakking of tussenschot problemen, hoeft een neusfractuur niet te worden geopereerd. Rontgenfoto’s zijn meestal daarom niet nodig als het is alleen is om vast te stellen of er een breuk is of niet .

Wat mag ik van de behandeling verwachten?

Omdat de breuk bij een neus meestal uit meerdere stukken bestaat, is het niet te garanderen dat de neus precies dezelfde vorm terugkrijgt. Sowieso kan het wel een ½ jaar duren voor de meeste zwelling weg is. Ook kan het zijn, dat u in het begin door inwendige zwelling nog minder goed door 1 of 2 neusgaten kunt ademen.

Door prikkeling van het botvlies kan het voorkomen dat later extra botgroei optreedt, zodat er een knobbeltje op de neus kan ontstaan. Met name bij jongeren en kinderen kan dat het geval zijn. Als u na een jaar afwijkingen merkt, is een nieuwe afspraak bij de plastisch chirurg zeker zinvol.

Voorbereidingen

Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Tijdens dit gesprek bespreken we de verdoving (anesthesie) en pijnstilling met u. We bespreken waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast spreken we af hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Omdat we uw medicijnen willen controleren krijgt u ook een afspraak bij de Apotheek. Zorg dat u tijdens deze afspraak een actueel medicijnen overzicht of medicijnpaspoort bij de hand heeft als u medicijnen gebruikt. Ook vragen we u om bij uw eigen apotheek toestemming te verlenen voor het digitaal delen van de medicatiegegevens.

Ter voorbereiding op deze afspraken vragen we u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat voor u klaar in MijnCatharina. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst zo snel mogelijk invult. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, plannen wij voor u een afspraak bij de Apotheek en een afspraak bij de polikliniek Pre-operatieve screening. Soms zijn dit telefonische afspraken; soms nodigen we u uit voor een bezoek op de polikliniek. Dit hangt af van de antwoorden op de vragenlijst en de operatie die u krijgt. 

Bij de Apotheek en de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen op afspraak terecht.

De Apotheek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 87 20.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie‘.

U gaat ook naar de medisch fotograaf voor een kleurenfoto voor in uw medisch dossier.

Aandachtspunten vóór de operatie
 • Roken is niet toegestaan voorafgaande aan tot 6 weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Voor de operatie mag u alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, zoals Aspirine of Naprosyne, maar ook die u zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico op bloedingen verhogen.
 • U kunt na de operatie niet zelf autorijden; regelt u dus van tevoren vervoer naar huis.
 • Als u bloedverdunners gebruikt, dan maakt u daarover afspraken. U krijgt van uw arts instructies over het stoppen of doorgaan met uw bloedverdunners.

 

De opname

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich op de afdeling. U wordt ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige wijst u de weg op uw kamer, bespreekt alle gegevens met u en meet uw temperatuur, polsslag en bloeddruk. U krijgt een injectie om bloedstolsels in de bloedbaan (trombose) te voorkomen. Soms is het nodig om bloed af te nemen, bijvoorbeeld als u bloedverdunners gebruikt. De verpleegkundige geeft u een operatiehemd en een polsbandje met uw naam en geboortedatum. Als u aan de beurt bent, rijdt de verpleegkundige u in uw bed naar de voorbereidingskamer van de operatiekamers. Hier neemt een operatiekamermedewerker de zorg voor u over. U komt na de operatie weer terug op deze afdeling en kunt dezelfde dag naar huis.

Gang van zaken tijdens de operatie

De operatie vindt plaats onder narcose. Via de binnenkant van de neus wordt het neustussenschot en het benige deel van de neus rechtgezet waardoor de luchtweg via de neus weer open wordt. De plastisch chirurg probeert de stand en het uiterlijk van de neus terug te brengen naar de situatie van voor het ongeval. Indien er voor het ongeval reeds een standsafwijking van de neus bestond dan kan deze tijdens deze operatie meestal niet gecorrigeerd worden. Als het nodig is laat de arts neustampons achter in de neus. Aan het einde van de operatie krijgt u een kapje ter bescherming van de neus.

Na de operatie

Na de operatie kan er zwelling en/of bloeduitstorting rond de ogen optreden welke na enkele dagen tot weken verdwijnt. De neustampons worden in het algemeen na 3-5 dagen verwijderd op de polikliniek. Het gips wordt na meestal 7 dagen verwijderd op de polikliniek. De neuspunt kan gedurende langere tijd verdikt aanvoelen. Ook kan de neus in het begin vaker verstopt zijn dan u gewend bent.

Pijnstilling

Indien nodig neemt u om de zes uur 2 tabletten paracetamol van 500 milligram in. Dit zijn dus maximaal 8 tabletten per 24 uur.

Leefregels na de operatie

Om te voorkomen dat uw neus gaat bloeden is het belangrijk dat u zich aan de volgende leefregels houdt:

 • Stop met roken tot 6 weken na de operatie. Roken vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Vermijd de eerste 3 weken druk op het hoofd (niet voorover bukken of zwaar tillen).
 • Vermijd de eerste 6 weken activiteiten en sport waarbij de neus geraakt kan worden.
 • Snuit uw neus niet, maar maak hem schoon met een vochtig wattenstaafje.
 • Enig nalekken van al dan niet bloederig vocht is de eerste dagen na de operatie normaal.
 • Draag geen bril gedurende de eerste 6 weken om druk op de breuk te voorkomen.
 • Na circa 6 weken is uw neus weer sterk genoeg voor alle activiteiten.

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico’s
 • risico’s van de narcose;
 • trombose;
 • een nabloeding;
 • het optreden van infecties;
Specifieke complicaties en risico’s bij het rechtzetten van de neus
 • blijvende standsafwijking van de neus.
 • tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen van het geopereerde gebied (de neus en bovenlip).
 • Later optredende afwijkingen door prikkeling van het botvlies, vooral op de neusrug.
 • Blijvende belemmering van de ademhaling van 1 of 2 neusgaten.

Wanneer neemt u direct contact op?

In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • als u na de operatie koorts krijgt boven de 38,5°C en de neus geheel of gedeeltelijk warm en pijnlijk aanvoelt;
 • bij pijn die niet reageert op pijnstillers;
 • bij aanhoudend bloedverlies;
 • bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied;
 • als het kapje niet op de neus blijft zitten.

Neem in deze situaties:

 • tijdens kantooruren contact op met de polikliniek Plastische chirurgie;
 • buiten kantooruren contact op met de Spoedeisende Hulp (SEH).

De telefoonnummers vindt u onder ‘Contactgegevens’.

Controle

Als u neustampons heeft gekregen dan verwijdert de verpleegkundige deze na 2 tot 5 dagen op de polikliniek Plastische chirurgie.

Zeven tot tien dagen na de operatie komt u voor controle naar de polikliniek Plastische chirurgie. Dan verwijdert de verpleegkundige het kapje en krijgt u verdere uitleg.

Verhinderd

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de polikliniek Plastische chirurgie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Plastische chirurgie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Plastische chirurgie
040 – 239 71 20

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Plastische chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/plastische-chirurgie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden