Nierbiopsie (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Nierbiopsie (Folder)

Binnenkort heeft u een afspraak voor een nierbiopsie. Bij een nierbiopsie wordt een stukje weefsel (biopt) uit de nier weggenomen voor microscopisch onderzoek. 

In deze folder kunt u de informatie over nierbiopsie nog eens nalezen. Het is goed om u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier is beschreven.

Voorbereidingen

Op de dag van het onderzoek wordt u één dag opgenomen op de afdeling Kortverblijf. U meldt zich op de afgesproken tijd aan de balie van de afdeling. Het onderzoek zelf wordt uitgevoerd op de afdeling Radiologie.

Let op: Wanneer u de afspraak voor de biopsie om 8.30 uur heeft, dient u zich om 8.30 uur te melden aan de balie van de afdeling Radiologie. U wordt door de afdeling Radiologie opgenomen en wordt na de biopsie naar de afdeling Kortverblijf gebracht.

Op de dag van het onderzoek mag u alleen een licht ontbijt (kopje thee met een beschuit) gebruiken. Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, stopt u hier tijdelijk mee in overleg met uw behandelend arts.

De nierbiopsie

Het aanprikken in de nier gebeurt onder geleide van echografie. Er worden daarbij geluidsgolven uitgezonden, die door de nier worden teruggekaatst en daarna zichtbaar worden op een scherm. U ligt tijdens het onderzoek plat op uw buik. De arts verdooft de huid en de onderhuidse weefsels plaatselijk met een injectie. Dit kan even pijnlijk zijn. Na enkele minuten is de huid verdoofd. De arts maakt een klein sneetje in de huid. Vervolgens brengt de arts een naald via de huid in de nier om een stukje weefsel weg te halen (biopsie).

Het kan zijn dat men u vraagt even de adem vast te houden. Om het onderzoek goed te kunnen laten verlopen, is het van belang dat u deze instructie goed opvolgt. De nier is op deze manier goed zichtbaar. Het aanprikken van de nier kan even pijnlijk zijn, omdat de nier zelf niet verdoofd kan worden. Na het onderzoek krijgt u op de insteekplaats een pleister.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer twintig minuten.

Nazorg

Na de biopsie gaat u weer naar de afdeling Kortverblijf.

U houdt nu drie uur bedrust waarvan de eerste twee uur in rugligging met eventueel een zandzak op de wond. Dit is om het risico op een nabloeding te voorkomen. Daarna moet u ook nog 1 uur op de afdeling rondlopen ter controle van een eventuele nabloeding. Een verpleegkundige controleert regelmatig de polsslag en bloeddruk. Er kan na de biopsie pijn optreden ter plaatse van de prikplaats. Hiervoor kunt u paracetamol 500 milligram (maximaal zesmaal daags) innemen.

Mogelijke complicaties

Er bestaat een geringe kans op nabloeden. In dat geval kan het zijn dat u een nacht moet blijven.

Uitslag

De uitslag van de nierbiopsie krijgt u tijdens het volgende polikliniekbezoek bij uw arts.

Verhinderd

Kunt u niet naar een afspraak komen? Meld dit dan uiterlijk 24 uur voor uw afspraak bij de afdeling Radiologie. Zonder berichtgeving wordt het onderzoek bij u in rekening gebracht.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met uw behandelend arts of met de verpleegkundige van de afdeling.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Polikliniek Inwendige Geneeskunde
040 – 239 72 20

Spoedeisende Hulp (SEH), bij spoed buiten kantooruren
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden