Nierscintigrafie (Folder)

Nucleaire geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Nierscintigrafie (Folder)

In overleg met uw behandelend arts is besloten een nierscintigrafie uit te laten voeren op de polikliniek Nucleaire geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis. In deze folder vindt u belangrijke informatie over het onderzoek. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier wordt beschreven.

Wat is een nierscintigrafie?

Een nierscintigrafie is een onderzoek waarbij de nieren zichtbaar worden gemaakt met behulp van een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof. Nadat deze stof via een injectie is toegediend, ontstaat in de nieren een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (de gammacamera) registreert de straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld. De toegediende hoeveelheid radioactieve stof is zo klein dat u en uw omgeving hiervan geen nadelige gevolgen ondervinden.

Voorbereiding

  • Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. U mag gewoon eten en drinken.
  • Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Waar meldt u zich?

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Het onderzoek

Als u aan de beurt bent, komt een medisch nucleair werker (laborant van de afdeling Nucleaire geneeskunde) u ophalen in de wachtkamer. In de voorbereidingsruimte dient de medisch nucleair werker de radioactieve stof toe via een injectie in een ader in uw arm. Hierbij voelt u even het prikje van de injectienaald. U merkt niets van de ingespoten radioactieve stof. U wordt er niet slaperig van en uw rijvaardigheid wordt er niet door beïnvloed. Aan dit onderzoek zijn geen risico’s of bijwerkingen verbonden.

Na de injectie moet u ongeveer 3 uur wachten, totdat voldoende van de radioactieve stof in de nieren is opgenomen. U hoeft de wachttijd niet in het ziekenhuis door te brengen. U wordt verzocht tijdens deze wachttijd ongeveer 1 liter vocht te drinken om uw nieren extra te stimuleren. Dit bevordert de kwaliteit van de foto’s.

Het maken van de foto’s

U hoeft zich voor het onderzoek niet uit te kleden. Het is wel belangrijk dat metalen voorwerpen zoals sieraden en kleding met metalen knopen of een rits, worden verwijderd. De medisch nucleair werker die het onderzoek uitvoert, bespreekt dit met u.

Vervolgens gaat u liggen op het onderzoeksbed. De gammacamera wordt zo dicht mogelijk bij het lichaam gebracht, om de foto’s zo duidelijk mogelijk te kunnen maken. Om de nieren zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, worden er foto’s gemaakt vanuit verschillende richtingen. Het is zeer belangrijk dat u tijdens het onderzoek stil blijft liggen, omdat de foto’s anders mislukken.

Het is mogelijk dat er aansluitend nog een extra scan van de nieren wordt gemaakt, namelijk een SPECT/CT. Dit wordt gedaan om een zeer gedetailleerd 3D-beeld te krijgen van de nieren. U ligt hierbij op het onderzoeksbed terwijl de camera om u heen draait.

Het maken van de foto’s duurt 30 tot 45 minuten. De nucleair geneeskundige (arts van de afdeling Nucleaire geneeskunde) controleert of de foto’s voldoende informatie geven. Hierna kunt u naar huis. Het gehele onderzoek, inclusief de wachttijd, duurt ongeveer 3 tot 4 uur.

De uitslag

De foto’s worden digitaal opgeslagen en bewerkt. Aan de hand van deze beelden maakt de nucleair geneeskundige een verslag dat naar uw behandelend arts wordt gestuurd. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Verhinderd

Kunt u om dringende reden uw afspraak niet nakomen? Neem dan tenminste één dag voor het onderzoek contact op met de polikliniek Nucleaire geneeskunde, maar bij voorkeur zo spoedig mogelijk.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Nucleaire geneeskunde
040 – 239 86 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Nucleaire geneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/nucleairegeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden