Nierscintigrafie (Folder)

Nucleaire geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Nierscintigrafie (Folder)

In overleg met uw behandelend arts is besloten een nierscintigrafie te laten verrichten op de polikliniek Nucleaire geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis. Een nierscintigrafie is een onderzoek waarbij de nieren zichtbaar worden gemaakt met behulp van een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof.

Nadat deze stof via een injectie is toegediend, ontstaat in de nieren een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (de gammacamera) registreert deze straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld. De toegediende hoeveelheid radioactieve stof is zo gering dat u en uw omgeving hiervan geen nadelige gevolgen ondervinden.

In deze folder vindt u belangrijke informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Voorbereiding

  • Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn.
  • Het onderzoek duurt inclusief de wachttijd ongeveer een vier uur.
  • Indien u (mogelijk) zwanger bent meldt u dit zo spoedig mogelijk bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde. De radioactief gemerkte stof die men gebruikt bij het onderzoek kan invloed hebben op ongeboren kinderen en zuigelingen. Zwangerschap is een reden om het onderzoek enige tijd uit te stellen. Borstvoeding moet korte tijd onderbroken worden.

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde. Als u aan de beurt bent, komt een medisch nucleair werker (laborant van de afdeling Nucleaire geneeskunde) u ophalen uit de wachtkamer. In de behandelruimte dient de medisch nucleair werker u de radioactieve stof (radiofarmacon) toe in de vorm van een injectie in een ader. Hierbij voelt u even het prikje van de injectienaald. U merkt niets van de ingespoten radioactieve stof. U wordt er niet slaperig van en uw rijvaardigheid wordt niet beïnvloed. Aan dit onderzoek zijn geen risico’s of bijwerkingen verbonden.

Na de injectie moet u 3 uur wachten, totdat voldoende stof in de nieren aanwezig is. U kunt tijdens deze wachttijd de polikliniek Nucleaire geneeskunde verlaten. U wordt verzocht tijdens deze wachttijd ongeveer 1 liter vocht te drinken om uw nieren extra te stimuleren. Hierdoor raakt u een gedeelte van de radioactieve stof sneller via de urine kwijt. Bovendien bevordert dit de kwaliteit van de foto’s.

Het maken van de foto’s

U hoeft zich voor het onderzoek niet te uit te kleden. Wel is het noodzakelijk dat metalen voorwerpen zoals sieraden, muntgeld, metalen knopen of een gesp, zich niet in het gezichtsveld van de camera bevinden. De medisch nucleair werker die het onderzoek uitvoert, bespreekt dit met u.

Vervolgens gaat u liggen op het onderzoeksbed. De gammacamera wordt zo dicht mogelijk bij het lichaam gebracht, om de foto’s zo duidelijk mogelijk te kunnen maken. Om de nieren zo goed mogelijk in beeld te brengen, worden er foto’s gemaakt uit verschillende richtingen. Het is zeer belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen, omdat anders de foto’s mislukken.

Het is mogelijk dat hierna nog een SPECT/CT gemaakt wordt. Dit wordt gedaan om een zeer gedetailleerd 3D-beeld te krijgen van de nieren. U ligt hierbij op het onderzoeksbed terwijl de camera om u heen draait. Deze SPECT/CT wordt mogelijk in een andere ruimte gemaakt dan waar de eerste foto’s gemaakt zijn.

Het maken van de foto’s duurt 30 tot 45 minuten. Dit is afhankelijk van het aantal opnames dat gemaakt wordt.

Nadat de nucleair geneeskundige (arts van de afdeling Nucleaire geneeskunde) heeft gecontroleerd of de foto’s voldoende informatie geven, kunt u naar huis.

De uitslag

Aan de hand van de beelden, die in de computer worden opgeslagen en bewerkt, maakt de nucleair geneeskundige een verslag. Dit verslag wordt naar uw behandelend arts gestuurd. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Verhinderd

Als u om een dringende reden uw afspraak niet kunt nakomen, dient u ten minste één dag voor het onderzoek contact op te nemen met de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren terecht bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Nucleaire geneeskunde
040 – 239 86 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Nucleaire geneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/nucleairegeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden