Noodzakelijke handelingen en wenselijke zorg na overlijden (Folder)

Algemeen
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Noodzakelijke handelingen en wenselijke zorg na overlijden (Folder)

Een naaste van u is overleden en op dit emotionele en verdrietige moment komt er veel op u af. Om u daarbij te helpen, legt deze folder enkele praktische zaken uit die in de eerste uren na het overlijden belangrijk zijn. Het gaat met name over de verzorging van de overledene, de wijze waarop deze zorg plaatsvindt en wie deze zorg betaalt.

Het ziekenhuis heeft de zorg voor de overledene en het beheer van het mortuarium overgedragen aan Van der Stappen Uitvaartverzorging. De mortuariumbeheerder:

  1. voert voor het ziekenhuis een deel van de noodzakelijke handelingen uit;
  2. zal altijd uiterlijk 3 uur na overlijden het lichaam piëteitsvol koelen;
  3. kan desgewenst aanvullend wenselijke zorg verlenen.

1. Noodzakelijke handelingen na overlijden

Als een patiënt in het ziekenhuis overlijdt, zal het ziekenhuis zorgdragen voor de noodzakelijke handelingen. Deze handelingen, zoals verwijderen van infuuslijnen of katheters en sluiten van openingen en incisies, vinden plaats op de verpleegafdeling of in het mortuarium van het ziekenhuis. Hieronder valt ook de (voorbereiding op) obductie of donatie, waarover u meer informatie kunt vragen aan de arts of verpleegkundige. Kijk op de website www.vdstappen.nl/catharina voor een overzicht van de noodzakelijke handelingen.

Kosten ziekenhuis

Uitvoering van deze noodzakelijke handelingen komt voor rekening van het ziekenhuis als onderdeel van de verleende medische specialistische zorg.

2. Piëteitsvol gekoeld bewaren van de overledene

Na de uitvoering van de noodzakelijke handelingen en uiterlijk 3 uur na overlijden wordt het lichaam van de overledene in het mortuarium piëteitsvol gekoeld bewaard. Dit is noodzakelijk om het lichaam te conserveren. Ongeacht of nabestaanden daar een expliciete opdracht toe geven, gaat de mortuariumbeheerder over tot koeling omdat hij de zorg voor de overledenen heeft aangenomen (zaakwaarneming, artikel 6:198 Burgerlijk Wetboek). De mortuariumbeheerder gaat door met koelen totdat nabestaanden of hun uitvaartverzorger bepalen wat er in voorbereiding op een uitvaart verder moet gebeuren.

Kosten nabestaanden

Als de behandelend medisch specialist de aanvraag doet voor obductie zijn er voor u als nabestaande geen kosten aan verbonden. Indien u zelf of op uw verzoek uw huisarts een obductie aanvraagt worden zowel de kosten van de obductie als het verlengd verblijf in het mortuarium bij u in rekening gebracht. Het tarief voor gebruik van mortuarium en koeling voor de periode van 3 tot 24 uur na het overlijden treft u aan op de website van de mortuariumbeheerder van het ziekenhuis:
www.vdstappen.nl.

Geen gebruik van mortuariumfaciliteiten

Wenst u geen gebruik te maken van de mortuariumfaciliteiten en de vereiste koeling vanaf drie uur na overlijden, neem dan direct contact op met uw uitvaartverzorger. Die dient dan bij eerste gelegenheid en zo mogelijk binnen 3 uur na het moment van overlijden het lichaam over te brengen. De overdracht van de overledene vindt conform protocol van het ziekenhuis altijd plaats via het mortuarium.

3. Wenselijke zorg voor de overledene

Het ziekenhuis en de mortuariumbeheerder bieden u verder de mogelijkheid dat de overledene volledig wordt verzorgd en gekleed. Onder de geboden wenselijke zorg vallen onder meer:

  • Wassen van de overledene, eventueel scheren en verzorging van handen en nagels;
  • Kleden van de overledene;
  • Verwijderen van geïmplanteerde hulpmiddelen als pacemaker, ICD of medicijnpomp;
  • Gebruik van de faciliteiten voor rituele bewassing of lichte balseming (thanatopraxie), indien mogelijk.

U kunt de wenselijke zorg ook laten verrichten door de uitvaartverzorger die u hebt ingeschakeld of gaat inschakelen.

Het ziekenhuis beschikt niet over de mogelijkheid om nabestaanden te ontvangen in het mortuarium. Indien u bij de verzorging aanwezig wilt zijn of als u deze zorg zelf wilt uitvoeren, kan de overledene worden vervoerd worden naar een locatie (uitvaartcentrum of thuis) naar uw keuze. Neemt u hiervoor contact op met de uitvaartverzorger.

Opdracht en kosten nabestaanden

Deze wenselijke zorg valt niet onder de eerdergenoemde ‘noodzakelijke handelingen’ en wordt alleen verleend als u daar een duidelijke schriftelijke opdracht toe geeft. De kosten van de wenselijke zorg zijn voor rekening van de nabestaanden. De tarieven voor de verschillende handelingen treft u aan op de website van de mortuariumbeheerder www.vdstappen.nl of via de uitvaartverzorger van uw keuze.

Over de mortuariumbeheerder

De zorg voor de overledenen en het beheer van het mortuarium zijn door het ziekenhuis opgedragen aan een gespecialiseerde mortuariumbeheerder. Deze mortuariumbeheerder neemt 24 uur per etmaal voor het ziekenhuis de verzorging van overleden patiënten op zich.

Neutrale opstelling in de dienstverlening

Zowel de verpleegkundige als de mortuariumbeheerder stellen zich strikt neutraal op. Zij kunnen en mogen u niet adviseren over de keuze van een uitvaartverzorger. U dient zelf een uitvaartverzorger/-ondernemer in te schakelen voor de verdere zorg voor de overledene, het eventuele overbrengen naar elders en het regelen van de uitvaart.

In de persoonlijke administratie van de overledene kan een verzekeringspolis aanwezig zijn. In dat geval kunt u contact opnemen met de betreffende uitvaartverzekeraar of uitvaartverzorger die de verdere afstemming met het mortuarium verzorgt.

Algemene voorwaarden

De standaardregels die mortuaria hanteren, zijn te vinden in hun algemene voorwaarden, waarop de mortuariumbeheerder u of uw uitvaartverzorger zal wijzen. Het mortuarium is via de mortuariumbeheerder aangesloten bij de Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg. De Vereniging heeft (landelijke) algemene voorwaarden gesteld die van toepassing zijn op de zorg verleend door alle aangesloten mortuarium beheerders.

Meer informatie: www.verenigingvanmortuariumbeheerders.nl

Facturering via de uitvaartverzorger

Het is gebruikelijk dat de factuur voor gekoeld bewaren en de wenselijke zorg aan uw uitvaartverzorger wordt gestuurd. Hebt u vragen over deze factuur, dan raden wij u aan hierover rechtstreeks contact op te nemen met uw uitvaartverzorger.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met Van der Stappen Uitvaartverzorging.

Contactgegevens

Van der Stappen Uitvaartverzorging
Spaarpot Oost 2
5667 KT Geldrop
040-2861383
www.vdstappen.nl


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden