Ondersteunende en palliatieve zorg (Folder)

Algemeen Palliatieve zorg
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Ondersteunende en palliatieve zorg (Folder)

Het Catharina Ziekenhuis beschikt over een consultteam dat gespecialiseerd is in het verlenen van ondersteunende en palliatieve zorg. Dit is zorg voor mensen bij wie genezing van de ziekte niet meer mogelijk is of die zeer kwetsbaar zijn. Met deze zorg willen we de kwaliteit van leven verbeteren of zo goed mogelijk behouden. In deze folder leest u meer over deze ondersteunende en palliatieve zorg.

Wat is ondersteunende en palliatieve zorg?

De behandeling en zorg in de palliatieve fase is vooral gericht op verminderen van uw klachten en ondersteuning bij problemen die zich in deze periode (kunnen) voordoen. De wensen van u als patiënt staan hierbij voorop.

Palliatieve zorg wordt vaak geassocieerd met de zorg voor terminale patiënten met een ongeneeslijke, kwaadaardige aandoening, maar palliatieve zorg begint echter al eerder, namelijk op het moment dat duidelijk is dat genezing niet meer mogelijk is. Ondersteunende en palliatieve zorg kan echter ook waardevol zijn en ingezet worden voor mensen met andere vormen van ongeneeslijke ziekten, zoals COPD, dementie, ALS of hartfalen.

Ondersteunende en palliatieve zorg gaat verder dan de lichamelijke aspecten van de ziekte en behandeling. Ook het proces van verwerken, je leven aanpassen aan de ziekte en zingevingsvraagstukken verdienen aandacht en begeleiding. Dit om u en uw naasten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in deze moeilijke periode van uw leven.

Ondersteunende en palliatieve zorg kan op elk gewenst moment tijdens het ziekteproces worden ingezet, ook terwijl u behandelingen ondergaat zoals chemotherapie, bestraling of een chirurgische ingreep. De duur van de palliatieve fase verschilt per patiënt en ziekte. Het kan een periode van jaren tot maanden zijn, maar ook soms enkele weken.

Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg

Het consultteam bestaat uit

 • drie verpleegkundig consulenten
 • een internist-oncoloog
 • een geriater
 • een anesthesioloog-pijnspecialist.

Daarnaast werkt het consultteam nauw samen met een specialist ouderengeneeskunde-kaderarts palliatieve zorg, een apotheker, een medisch maatschappelijk werker en een geestelijk verzorger waarbij wekelijks een overleg plaatsvindt.

Zo nodig worden nog andere hulpverleners betrokken, zoals uw huisarts, thuiszorg, psycholoog, een diëtist of fysiotherapeut. Het consultteam heeft een adviserende rol en geeft advies aan uw behandelaar (arts en/of verpleegkundige). Uw behandelaar blijft verantwoordelijk voor uw behandeling en verzorging. Het consultteam is hierop aanvullend en ondersteunend.

Hoe komt u met ons in contact?

In overleg met uw behandelend arts, arts-assistent, verpleegkundig specialist of verpleegkundige kan het consultteam worden ingeschakeld. U kunt het consultteam ook zelf benaderen voor het maken van een afspraak, daarbij wordt altijd uw toestemming gevraagd om met uw behandelend arts en huisarts te mogen overleggen. Als u in het ziekenhuis verblijft zal de verpleegkundig consulent u op de afdeling bezoeken, maar ondersteunende en palliatieve zorg is ook mogelijk op de polikliniek. De gesprekken worden meestal in aanwezigheid van een partner en/of een familielid gevoerd (tenzij niet gewenst).

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Behandeling en ondersteuning bij lichamelijke klachten, zoals bijvoorbeeld pijn, kortademigheid, misselijkheid, obstipatie en vermoeidheid.
 • Behandeling en ondersteuning bij psychosociale klachten, zoals angst of somberheid.
 • Ondersteuning bij levens- en zingevingsvragen zoals: wat is voor mij nu belangrijk of hoe afscheid te nemen van het leven?
 • Ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen,  zoals starten, doorgaan of stoppen met behandelen.
 • Ondersteuning bij het afsluiten van het leven, waardig sterven, rouw en verdriet.
 • Ondersteuning en begeleiding van uw naasten.
 • Uitleg en informatie over specifieke onderwerpen zoals palliatieve sedatie en euthanasie.
 • Informatie over zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, thuiszorg, hospice voorzieningen of andere instellingen in de regio. Dit in samenwerking met transferbureau.
 • Een goede samenwerking met andere hulpverleners, zoals huisarts, geestelijk verzorger, maatschappelijk werk, psycholoog en thuiszorg.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met het Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg
040 – 239 91 11 (vraag naar toestel 115770)
TOPZ@catharinaziekenhuis.nl

Het team is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden