Operatie bij de ziekte van Dupuytren (Folder)

Plastische chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Operatie bij de ziekte van Dupuytren (Folder)

Deze folder bevat algemene informatie over de ziekte van Dupuytren. Ook leest u hoe de operatie in zijn werk gaat en hoe u zich daarop moet voorbereiden. De folder heeft niet de intentie volledig te zijn of een gesprek met uw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is de ziekte van Dupuytren?

De ziekte van Dupuytren is een aandoening van het peesblad in de handpalm.

De ziekte begint meestal met een klein knobbeltje of deukje in de handpalm. Langzamerhand kan er een harde bindweefselstreng ontstaan in de handpalm en vingers, wat er voor zorgt dat de huid niet kan bewegen ten opzichte van de onderlaag. Doordat deze bindweefselstreng gaat samentrekken kan er een kromme stand van de vinger(s) optreden. Het is dus geen aandoening van uw pezen. In ernstige gevallen ontstaan beperkingen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het handen wassen of het dragen van handschoenen. Ook kan, door de druk op een zenuw, pijn of gevoelsvermindering ontstaan. Wanneer er beperkingen in het dagelijks leven of gevoelsstoornissen ontstaan, is dit een reden om te opereren. Vaak is dat het moment waarop u uw hand niet meer volledig vlak op tafel kunt leggen. De oorzaak van de ziekte van Dupuytren is niet bekend. Erfelijkheid speelt een rol en de ziekte komt vaker voor bij mensen die lijden aan suikerziekte of epilepsie.

De operatie

Afhankelijk van de ernst van de aandoening behoren de volgende operaties tot de mogelijkheden:

 • Als u alleen last heeft van hinderlijke bulten in uw handpalm, dan kunnen deze onder lokale verdoving worden verwijderd middels een kleine zigzag incisie over de zwelling. Deze operatie vindt plaats op de poliklinische behandelkamer.
 • Als de bindweefselstreng is gelokaliseerd in uw handpalm en deze geeft geen klachten en daarbij is uw vinger recht, maar wel gebogen vanaf de basis, dan kan de streng met behulp van een naald onder lokale verdoving worden “doorgeprikt”. Deze operatie vindt plaats op de poliklinische behandelkamer. Hierbij wordt de streng niet verwijderd en komt de kromstand in gemiddeld 2 jaar terug. Echter, het is een veel kleinere ingreep dan het geheel verwijderen van de bindweefselstreng.
 • In alle andere gevallen moet de bindweefselstreng worden verwijderd onder narcose of een regionale verdoving op de operatiekamer. Dit is een uitgebreidere operatie, waarbij de bindweefselstreng gemiddeld 5 jaar wegblijft.

In alle gevallen bepaalt de ernst van de aandoening de duur van de operatie. Vlak voor de start van de operatie maakt uw plastisch chirurg een tekening op uw hand. Deze tekening geeft aan hoe de operatie gaat verlopen. Het doel van de operatie is om de normale handbeweging weer zo goed mogelijk te herstellen. Als de gewrichten in de vingers erg lang gebogen zijn geweest, dan is het vaak niet meer mogelijk om weer een volledige strekfunctie terug te krijgen.

Voorbereiding op de operatie

Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Tijdens dit gesprek bespreken we de verdoving (anesthesie) en pijnstilling met u. We bespreken waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast spreken we af hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Omdat we uw medicijnen willen controleren krijgt u ook een afspraak bij de Apotheek. Zorg dat u tijdens deze afspraak een actueel medicijnen overzicht of medicijnpaspoort bij de hand heeft als u medicijnen gebruikt. Ook vragen we u om bij uw eigen apotheek toestemming te verlenen voor het digitaal delen van de medicatiegegevens.

Ter voorbereiding op deze afspraken vragen we u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat voor u klaar in MijnCatharina. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst zo snel mogelijk invult. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, plannen wij voor u een afspraak bij de Apotheek en een afspraak bij de polikliniek Pre-operatieve screening. Soms zijn dit telefonische afspraken; soms nodigen we u uit voor een bezoek op de polikliniek. Dit hangt af van de antwoorden op de vragenlijst en de operatie die u krijgt. 

Bij de Apotheek en de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen op afspraak terecht.

De Apotheek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 87 20.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie‘.

Aandachtspunten vóór de operatie

 • Als u bloedverdunners gebruikt, dan maakt u daarover afspraken. U krijgt van uw arts instructies over het stoppen of doorgaan met uw bloedverdunners.
 • Roken is niet toegestaan vanaf zes weken voor tot zes weken na de operatie. Roken vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • U kunt na de operatie niet zelf autorijden. Zorg daarom voor vervoer naar huis.

De opname

Als u onder regionale of algehele narcose wordt geopereerd, moet u worden opgenomen. U wordt ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige wijst u de weg op uw kamer, bespreekt alle gegevens met u en meet uw temperatuur, polsslag en bloeddruk. U krijgt een injectie om bloedstolsels in de bloedbaan (trombose) te voorkomen. Soms is het nodig om bloed af te nemen, bijvoorbeeld als u bloedverdunners gebruikt. De verpleegkundige geeft u een operatiehemd en een polsbandje met uw naam en geboortedatum. Als u aan de beurt bent, rijdt de verpleegkundige u in uw bed naar de voorbereidingskamer van de operatiekamers. Hier neemt een operatiekamermedewerker de zorg voor u over. U komt ook weer terug op deze afdeling en u kunt dezelfde dag weer naar huis.

Na de operatie

Na de operatie wordt uw hand ingepakt met een dik verband. Met dit verband om uw hand kunt u direct na de operatie beginnen met oefenen. Dit betekent dat u uw vingers zoveel mogelijk moet bewegen. Hierdoor voorkomt u dat de vingers stijf worden. Na de operatie kunt u een pijnlijke hand hebben. Neem dan paracetamol als het nodig is: om de zes uur twee tabletten paracetamol van 500mg. Als het verband te strak zit mag u het een beetje losser maken.

Na ongeveer drie dagen mag u het verband zelf verwijderen, de arts zal dit met u bespreken. De hand mag dan gewassen worden en u kunt weer douchen. De littekens blijven bij de meeste patiënten gedurende langere tijd hard, dit is normaal. Het kan prettig zijn om de littekens te masseren met een hydraterende crème gedurende drie maanden. Sommige patiënten hebben na de operatie fysiotherapie nodig en in sommige situaties wordt geadviseerd om ’s nachts een spalkje te dragen. Als dit zo is, dan bespreekt de plastisch chirurg dat met u.

Het gebied rondom het litteken kan nog enkele weken tot enkele maanden pijnlijk zijn. Meestal verdwijnen de tintelingen en doofheid snel maar dit kan ook langer duren. De zenuw moet namelijk herstellen van de operatie. Het kan enkele maanden duren voordat de kracht in de hand en pols weer normaal zijn.

Leefregels na de operatie
 • Het is belangrijk dat u de vingers goed beweegt. Dit voorkomt dat de vingers stijf worden. Ook als de wond nog niet helemaal dicht is moet u de vingers toch blijven bewegen
 • Gedurende drie tot vier weken mag u de hand niet te zwaar belasten. Dit betekent dat u geen zware dingen mag tillen.

Uw eerste controleafspraak is bij de verpleegkundige van de polikliniek Plastische chirurgie. Deze afspraak heeft u tien tot veertien dagen na de operatie. De hechtingen worden dan verwijderd.

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico’s

Een operatie voor de ziekte van Dupuytren heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie, zoals:

 • risico’s van de narcose, dit geldt alleen bij een volledige narcose
 • trombose
 • een nabloeding
 • het optreden van infecties
 • stoornissen in de wondgenezing
 • storende littekengenezing
 
Specifieke complicaties en risico’s bij een operatie voor de ziekte van Dupuytren
 • De aandoening kan na kortere of langere periode terugkomen. Er kan een nieuwe operatie nodig zijn. Soms wordt dan de huid van de handpalm inclusief de bindweefselstreng verwijderd en wordt de wond gesloten met een huidtransplantaat.
 • In een zeer enkel geval kan posttraumatische dystrofie ontstaan. Hierbij ontstaan functie- en gevoelsstoornissen die lange tijd aanhouden, soms zelfs met blijvende beperkingen en invaliditeit van de hand.
 • Tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen van het geopereerde gebied (de hand).

 

Wanneer neemt u direct contact op?

In de volgende situaties is het belangrijk dat u direct contact opneemt:

 • als u koorts krijgt boven de 38,5ºC
 • als uw hand geheel of gedeeltelijk warm en pijnlijk aanvoelt
 • bij zwelling en pijn die niet verminderd als u de aanbevolen pijnstillers gebruikt
 • als de operatiewond hevig bloedt
 • bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Plastische chirurgie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Plastische chirurgie
040 – 239 71 20

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Plastische chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/plastische-chirurgie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden