Operatie bij ulnaris neuropathie (Folder)

Neurologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Operatie bij ulnaris neuropathie (Folder)

Binnenkort wordt u in het Catharina Ziekenhuis opgenomen voor een operatie in verband met ulnaris neuropathie. Uw behandelend arts heeft u uitvoerig over deze operatie geïnformeerd. In deze folder wordt u geïnformeerd over deze operatie en krijgt u een aantal richtlijnen en adviezen die kunnen bijdragen aan een sneller herstel.

Wat is ulnaris neuropathie?

Ulnaris neuropathie is een aandoening van één van de drie armzenuwen, de nervus ulnaris of elleboogzenuw. Als deze zenuw wordt geïrriteerd, is dat meestal ter hoogte van zijn verloop in de elleboog. De nervus ulnaris is kwetsbaar voor beschadiging omdat het oppervlakkig aan de binnenzijde van de arm en langs een benig uitsteeksel (bekend als het ’telefoonbotje’) ligt.

ulnaris neuropathie elleboog .jpg
Nervus ulnaris

De klachten worden veroorzaakt door beknelling of voortdurende irritatie van de zenuw en bestaan uit een pijnlijk tintelend gevoel in de pink en een deel van de ringvinger. Iedereen kent deze ervaring tijdelijk bij het ongelukkig stoten van de elleboog waarbij de zenuw geraakt wordt.

Ook kunt u minder gevoel hebben in uw pink en ringvinger of minder kracht hebben in uw hand. Daarbij kunnen sommige handspieren dunner worden. De klachten van tintelingen treden voortdurend op en kunnen erger worden door het bewegen van de elleboog. Soms komt ulnaris neuropathie aan beide armen voor.

Belangrijk: voorbereiden op de opname

U kunt zich thuis op de volgende manieren op de operatie voorbereiden:

 • Met de inname van sommige medicatie moet voor de operatie gestopt worden. Dit geldt vooral voor bloedverdunners (anti-stollingsmedicatie). Gebruikt u bijvoorbeeld Ascal®, Acetylsalicylzuur Cardio, Marcoumar®, Acenocoumarol, Plavix® of Aspirine®, dan dient u, in overleg met uw behandelend arts minstens één week voor de opname met de inname hiervan te stoppen.
  Bent u niet zeker of u anti-stollingsmedicatie gebruikt, neem dan altijd contact op met uw huisarts of met uw behandelend arts.
 • Omdat u een dik verband om uw arm krijgt, is het verstandig kleding met wijde, liefst korte, mouwen aan te doen.
 • De eerste tien dagen na de ingreep kunt u zelf niet alles in huis doen. Het is daarom verstandig om voorafgaand aan de operatie, hulp in huis te regelen.
 • Na de ingreep mag u niet zelf naar huis rijden. Zorg daarom dat iemand u naar huis kan brengen.
 • De operatie kan plaatsvinden onder volledige narcose of plaatselijke verdoving. Uw behandelend arts heeft met u besproken welke methode voor u van toepassing is.

Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Tijdens dit gesprek bespreken we de verdoving (anesthesie) en pijnstilling met u. We bespreken waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast spreken we af hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Omdat we uw medicijnen willen controleren krijgt u ook een afspraak bij de Apotheek. Zorg dat u tijdens deze afspraak een actueel medicijnen overzicht of medicijnpaspoort bij de hand heeft als u medicijnen gebruikt. Ook vragen we u om bij uw eigen apotheek toestemming te verlenen voor het digitaal delen van de medicatiegegevens.

Ter voorbereiding op deze afspraken vragen we u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat voor u klaar in MijnCatharina. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst zo snel mogelijk invult. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, plannen wij voor u een afspraak bij de Apotheek en een afspraak bij de polikliniek Pre-operatieve screening. Soms zijn dit telefonische afspraken; soms nodigen we u uit voor een bezoek op de polikliniek. Dit hangt af van de antwoorden op de vragenlijst en de operatie die u krijgt. 

Bij de Apotheek en de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen op afspraak terecht.

De Apotheek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 87 20.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie‘.

De operatieroute

De opname- en operatiedag

Voor een operatie in verband met ulnaris neuropathie wordt u één dag in het ziekenhuis opgenomen. Op de dag van opname komt u ’s ochtends nuchter naar het ziekenhuis. U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling Kortverblijf & dagverpleging. Hier wordt u ontvangen door een verpleegkundige. Op de polikliniek Neurologie bent u door de neurochirurg geïnformeerd over de opname. In het opnamegesprek worden eventuele aanvullingen met u besproken.

Korte tijd voordat u naar de operatiekamer gaat, wordt u gevraagd een operatiehemd aan te trekken.

De operatie

Tijdens de operatie wordt een bindweefselband doorgesneden. Hierdoor komt de zenuw vrij te liggen. Soms wordt ervoor gekozen om de zenuw naar de buigzijde van de elleboog te verplaatsen. Wanneer hierbij spieren in de onderarm worden losgemaakt, krijgt u na de operatie een spalk.

Na de operatie

Bij volledige verdoving (narcose)

U wordt wakker in de uitslaapkamer. Als u weer voldoende wakker bent en uw toestand het toelaat, gaat u terug naar de verpleegafdeling.

De verpleegkundige controleert regelmatig uw polsslag, bloeddruk en het gevoel en de beweeglijkheid van uw vingers.

Uw arm ligt op een kussen. U blijft een paar uur opgenomen tot u helemaal goed wakker bent.

Bij plaatselijke verdoving

U mag kort nadat u weer op de verpleegafdeling bent met ontslag. Als u weer uit bed bent, krijgt u een mitella aangemeten. Dit zorgt voor ondersteuning en rust voor uw arm.

Voor het ontslag

Voordat u naar huis gaat, hebt u nog een gesprekje met de verpleegkundige. De verpleegkundige maakt een controleafspraak op de polikliniek (datum ongeveer 6-8 weken na de operatie) bij de neurochirurg. Naar uw huisarts wordt een ontslagbrief gestuurd. Ook krijgt u zorginstructies mee naar huis. U mag beslist niet zelf autorijden.

De tintelingen in de vingers nemen geleidelijk af. Bij het bestaan van gevoelsvermindering en zeker bij krachtverlies in de hand is meestal slechts geringe of geen verbetering te verwachten. De onaangename sensaties verdwijnen vaak wel. Het herstel kan maanden duren. Het litteken rond de elleboog is, ongeacht de hechtmethode, wat minder fraai maar wordt in de loop van de tijd acceptabel.

Risico’s en complicaties

Bij elke operatieve ingreep bestaat een risico op mogelijke problemen. Uw behandelend arts heeft deze met u besproken. Als u hierover nog vragen hebt, kunt u deze altijd aan uw behandelend arts stellen.

Mogelijke problemen bij een operatie in verband met een ulnaris neuropathie komt evenwel zelden voor en bestaan uit infecties en nabloedingen. Het meest voorkomend is dat de operatie niet tot het gewenste doel leidt en de tintelingen en pijn blijven bestaan.

Als u één van de volgende symptomen heeft, moet u zo snel mogelijk contact opnemen:

 • bij toenemende pijn;
 • bij abnormale zwelling van de wond;
 • bij opengesprongen wond;
 • bij pus uit de wond;
 • als uw vingers twee uur na de ingreep hun normale kleur nog niet terug hebben. Het kan zijn dat het verband te strak zit. U kunt eerst zelf het verband afwikkelen en opnieuw aanleggen. U moet bellen als uw vingers daarna nog niet de normale kleur krijgen.

Adviezen voor thuis

Pijnstilling

Wanneer u thuis pijn hebt, kunt u een pijnstiller nemen. Omdat Aspirine® uw bloed verdunt, kunt u beter een pijnstiller nemen met paracetamol.

Wondverzorging

Twee dagen na de ingreep mag u zelf het drukverband eraf halen. Ook de mitella hoeft u dan niet meer te gebruiken. De pleister kunt u het beste laten zitten. De hechtingen zijn (meestal) oplosbaar. Zolang de hechtingen nog niet zijn opgelost, mag de wond niet nat worden.

Spalk

Soms krijgt u na de operatie een spalk om de geopereerde arm aangemeten. Deze spalk moet drie weken blijven zitten daarna mag u hem af doen.

Hervatten van werkzaamheden

Het is verstandig om de elleboog twee weken rust te geven in verband met de wondgenezing. Als de hechtingen zijn opgelost, kunt u geleidelijk weer met uw normale bezigheden beginnen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Neurologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Neurologie
040 – 239 94 00

Bij vragen over de planning van uw operatie:
040 -239 71 93 (tussen 10.00 – 11.00 uur)

Routenummers en overige informatie over de afdeling  Neurologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/neurologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden