Operatie voor een goedaardige of onzekere afwijking in de borst (Folder)

Catharina Kanker Instituut Chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Operatie voor een goedaardige of onzekere afwijking in de borst (Folder)

Uw behandelend chirurg of verpleegkundig specialist heeft met u besproken dat bij u een borstsparende operatie moet worden uitgevoerd. Deze operatie wordt uitgevoerd vanwege een goedaardige (benigne) tumor (zwelling) in de borst of omdat het nog niet duidelijk is wat er precies aan de hand is. 

In deze folder vindt u algemene aanvullende informatie over deze operatie. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan hier is beschreven. Als dit het geval is, legt uw behandelend arts of verpleegkundig specialist dit aan u uit.

Voorbereiding op de operatie

De avond vóór uw operatie mag u vanwege de narcose vanaf 24.00 uur ’s nachts niet meer eten, drinken of roken.

De opname

U wordt op de dag van de operatie voor deze ingreep opgenomen op de afdeling Kortverblijf & dagverpleging. Meer informatie over de praktische gang van zaken tijdens uw opname vindt u in de folder ‘Opnamewijzer’.

De operatie

Bij een borstsparende operatie wordt de zwelling zo beperkt mogelijk uit de borst verwijderd. Als de afwijking bij u niet voelbaar is, bepaalt de radioloog eerst de juiste plaats van de afwijking, voordat u wordt geopereerd. Hierbij wordt tijdens röntgenonderzoek vastgesteld waar de tumor zich bevindt. Op die plaats wordt dan een radioactief zaadje ingebracht. De chirurg kan zo de plaats van de tumor vinden tijdens de operatie. Als dit bij u nodig is, legt uw verpleegkundig specialist dit aan u uit en krijgt u aanvullende schriftelijke informatie. Een operatie aan de borst is lichamelijk gezien geen zware operatie. Zelfs vrouwen op hogere leeftijd kunnen de operatie veilig doorstaan. De operatie duurt ongeveer één uur en vindt onder volledige narcose plaats.

Het vanzelfsprekende voordeel van een borstsparende behandeling is dat de borst behouden blijft. Na de operatie zal er wel een litteken zichtbaar blijven en soms kan ter plaatse van het litteken de huid enigszins naar binnentrekken. Hoe u precies zal genezen is erg patiëntafhankelijk en niet altijd van te voren te voorspellen.

Na de operatie

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij borstoperaties de normale risico’s op complicaties. De meest voorkomende complicaties bij een borstoperatie zijn:

  • Een nabloeding: Deze kan direct na de operatie ontstaan. Soms is een tweede operatie noodzakelijk om de bloeding te verhelpen.
  • Infectie van de wond.
Pijn

Mocht u na de operatie pijn hebben, vertel dit dan gerust aan de verpleging. Zij kunnen u dan een goede pijnstiller geven.

De uitslag

De verwijderde afwijking wordt microscopisch onderzocht door een patholoog in het laboratorium. Na twee weken zijn de uitslagen hiervan bekend.

Als alles goed is gegaan, mag u na de operatie naar huis. Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor controle bij de chirurg op het Mammacentrum. Tijdens deze controle bespreekt de chirurg de uitslag van het weefselonderzoek met u. Als uit dit onderzoek is gebleken dat aanvullende behandeling nodig is, bespreekt de chirurg met u welke aanvullende behandeling mogelijk is. Verder wordt de wond bekeken.

Leefregels

Na een borstsparende operatie raden wij u aan om het de eerste twee weken wat rustiger aan doen, verder heeft u geen beperkingen. Dit betekent dat u geen zwaar lichamelijke werk mag doen zoals zwaar tillen en ook niet mag sporten. Dit is beter voor genezing van de wond. U voelt zelf verder het beste aan wat u al wel, of nog niet kunt doen. Als u twijfelt, neem dan contact op met uw verpleegkundig specialist van het Mammacentrum of met de verpleegkundig consulent mammacare.

Wanneer contact opnemen?

In de volgende situaties moet u contact opnemen met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist:

  • Als u koorts krijgt;
  • Als de geopereerde borst er rood of gezwollen uitziet;
  • Als de wond gaat bloeden.

Vragen of problemen

Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de verpleegkundig specialist of verpleegkundig consulent mammacare. Deze is tijdens kantooruren bereikbaar.

Wanneer zich thuis ná de operatie problemen voordoen, dan kunt u op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur terecht bij de verpleegkundig consulent mammacare.

De eerste 24 uur na opname kunt u bij problemen na 17.00 uur contact opnemen met de afdeling Kortverblijf & dagverpleging.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Verpleegkundig specialist mammapathologie
040 – 239 66 00

Verpleegkundig consulent mammacare
040 – 239 75 66

Afdeling Kortverblijf & dagverpleging
040 – 239 87 77

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Chirurgie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/chirurgie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden