Operatieve verwijdering van een gebitselement (Folder)

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Operatieve verwijdering van een gebitselement (Folder)

Binnenkort komt u voor verwijdering van een (verstands-)kies, tand of wortelrest naar de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Catharina Ziekenhuis. Uw arts of tandarts heeft met u besproken waarom deze behandeling wordt uitgevoerd. Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Zo kunt u alles nog eens rustig nalezen. Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u die stellen aan uw kaakchirurg.

De behandeling

De behandeling gebeurt meestal met een plaatselijke verdoving. De verdoving is hetzelfde als bij de tandarts. Als de verdoving is ingewerkt, zal de arts het betreffende gebitselement verwijderen. Soms is het nodig het tandvlees wat opzij te schuiven. Soms is het ook nodig met een boortje wat ruimte te maken in het kaakbot of het gebitselement in stukjes te verdelen. De wond wordt vervolgens gehecht. De hechtingen lossen na ongeveer 10-14 dagen vanzelf op. Na de behandeling heeft u nog een aantal uren een verdoofd gevoel in de mond. Dit gevoel zal vanzelf weer verdwijnen als de verdoving uitwerkt.

Mogelijke complicaties na de behandeling

Algemeen

Beschadiging van een naastgelegen kies/vulling. Ondanks een zorgvuldige procedure is dit in sommige gevallen nauwelijks te vermijden. Uw tandarts kan een eventuele schade voor u herstellen.

In de onderkaak

De gevoelszenuw van de onderlip/kin loopt door de onderkaak heen. Soms vlak in de buurt van de wortels van de kiezen. De kans dat deze zenuw beschadigd raakt tijdens de ingreep is klein. Bij beschadiging van de zenuw kunt u (soms blijvend) een doof gevoel in een helft van de onderlip en/of kin overhouden aan de behandeling. Om het risico goed te kunnen inschatten, wordt voorafgaand aan de ingreep een röntgenfoto gemaakt. Als uw arts het risico heeft ingeschat, zal hij/zij u hierover inlichten.

In de bovenkaak

Na het verwijderen van een kies in uw bovenkaak kan er een open verbinding ontstaan tussen de mondholte en de neusbijholte. Dit kan gebeuren wanneer de wortels
van de kies in de neusbijholte uitsteken of als het kaakbot op die plek heel dun is. Uw arts zal deze verbinding dan sluiten. Hierna is het belangrijk om 7-10 dagen niet te snuiten of te blazen. U mag wel uw neus ophalen.

Waar op te letten na de behandeling

Pijn

De verdoving is pas na enkele uren uitgewerkt. Tot die tijd moet u oppassen met hete dranken of spijzen en voor het bijten op de gevoelloze lip/tong/wang.
Napijn is goed te bestrijden door het innemen van pijnstillende medicatie. Uw arts zal u hierbij adviseren en zo nodig een recept uitschrijven. Leest u altijd de bijsluiter van de betreffende medicatie en neem de medicatie in volgens het recept.

Zwelling

Door de ingreep kan uw wang flink gaan zwellen. Deze zwelling is op de derde dag na de ingreep het grootst en zal daarna weer langzaam slinken. U kunt de zon het beste vermijden om extra zwelling te voorkomen. Als u het prettig vindt, mag u de wang koelen met een coldpack (of bijv een washand gevuld met een plastic zakje met ijsblokjes/diepvrieserwtjes). Als de zwelling na drie dagen blijft toenemen, neemt u dan contact met ons op.

Nabloeding

De eerste uren na de ingreep kan de wond nog een beetje bloeden en dit veroorzaakt roodgekleurd speeksel. Dit gaat vanzelf weer over. Probeert u het wondje in de mond met rust te laten en er niet aan te zuigen. Bij een nabloeding komt er helderrood bloed in de mond. In dit geval kunt u een prop maken van gazen, een stoffen zakdoek of
theedoek, deze tegen de wond aanleggen en hier een half uur op dichtbijten. Pas na een half uur kijkt u of het bloeden is gestopt. Zo niet, dan kunt u dit nogmaals herhalen.
Als u zich zorgen maakt of de bloeding neemt na een aantal uren alleen maar toe, neemt u dan contact met ons op.

Verzorging

Laat het wondje de eerste dag met rust, dus niet spoelen en wees voorzichtig met het poetsen van de tanden in deze regio. U mag de eerste dagen na de ingreep
niet roken. Wees voorzichtig met alcohol (zeker in combinatie met medicatie). U mag verder alles eten en drinken, maar wees de eerste dagen voorzichtig met het
wondgebied. In sommige gevallen krijgt u een spuitje mee naar huis om de wond te reinigen. Dit spuitje mag u de eerste dagen niet gebruiken, omdat u dan het bloedstolsel, dat zorgt voor de eerste genezing, kunt wegspoelen. Hierna kunt u 2-3 keer per dag de wond met het spuitje schoonspoelen met water.

Als u na een aantal dagen merkt dat er een vieze smaak / geur in de mond aanwezig is, neemt u dan contact met ons op. Het kan dan nodig zijn dat wij de wond voorzichtig voor u schoonspoelen en u wat extra reinigingsinstructie geven.

Koorts

Een temperatuur tot 39 graden gedurende de eerste dagen is normaal. Krijgt u plotseling koorts boven de 39 graden of blijft de temperatuursverhoging tot 39 graden
langer dan vijf dagen aan, neemt u dan contact met ons op.

In beeld

Stap 1

Er wordt een sneetje gemaakt in het tandvlees, om de verstandskies goed te kunnen zien.

Stap 2

Met de boor wordt ruimte gemaakt rondom de verstandskies, zodat deze eruit kan komen.

Stap 3

Met de boor wordt de verstandskies in delen gesplitst.

Stap 4

De gesplitste delen van de kies worden los van elkaar verwijderd.

Stap 5

De wond wordt gehecht.

Bron afbeeldingen: folder Operatieve verwijdering van een gebitselement, Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Vragen

Heeft u nog vragen, maakt u zich zorgen of ontstaan er problemen? Neem dan contact op met uw behandelaar.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
040 – 239 70 30

Routenummer(s) en overige informatie over de Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden