Opgenomen vanwege je eetproblemen en dan? (Folder)

Kindergeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Opgenomen vanwege je eetproblemen en dan? (Folder)

Je bent opgenomen met (een vermoeden van) een eetstoornis. In jouw geval is je lichaam in een levensbedreigende conditie gekomen omdat het onvoldoende voedingsstoffen of vocht krijgt. Vaak is dit merkbaar aan een te laag gewicht en een hele trage hartslag. Dan kan de kinderarts beslissen dat je moet worden opgenomen in het ziekenhuis om het functioneren van je lichaam nauwlettend in de gaten te houden. Je komt terecht op de kinderafdeling waar je op een eenpersoonskamer zal verblijven. De kinderarts start een behandeling, die wordt afgestemd op jouw situatie. Het doel van de behandeling is om het lichaam uit de levensbedreigende situatie te halen door te zorgen dat je lichamelijke conditie verbeterd.

Deze folder geeft je de eerste en belangrijkste informatie over de opname. Zo wordt er uitgelegd wat de gang van zaken is bij een opname. Bij deze opname zijn meerdere zorgverleners betrokken. Zij hebben allemaal een eigen ‘specialiteit’. Ook lees je in deze folder welke zorgverleners met jou gaan samenwerken en wat je van hen kan verwachten.

Betrokken disciplines

Er zijn verschillende zorgprofessionals betrokken bij jouw opname. Hieronder worden de rollen van de meest voorkomende zorgprofessionals uitgelegd.

GGzE

Een psycholoog vanuit de GGzE is de hoofbehandelaar voor de behandeling van je eetstoornis.

Kinderarts en zaalarts

Je eigen kinderarts is hoofdbehandelaar voor wat betreft je lichamelijke toestand. Ook tijdens de opname zal je je eigen kinderarts zien. Het dagelijks in de gaten houden van alle metingen aan je lichaam en het lichamelijk onderzoek wordt gedaan door de zaalarts.

Verpleegkundige

Op de kinderafdeling werken we met een team van kinderverpleegkundigen en algemeen verpleegkundigen. Binnen dit team krijg je twee individueel verantwoordelijk verpleegkundigen (IVV’ers) toegewezen. Zij zorgen ervoor dat de zorg gestroomlijnd verloopt. Daarnaast zullen zij de zorg regelmatig met jou (en je ouders) evalueren. De verpleegkundige houdt zich bezig met de dagelijkse zorg. De verpleegkundige is degene die jou ’s ochtends weegt, de controles uitvoert (zoals je bloeddruk en temperatuur) en tijdens de eetmomenten bij jou zit. De verpleegkundige is op de hoogte van jouw voedingsschema. De verpleegkundige is ook degene die jou eventueel sondevoeding geeft.

Pedagogisch hulpverlener

Op de kinderafdeling werken naast verpleegkundigen en artsen ook pedagogisch hulpverleners. Zij kijken tijdens een opname vooral naar de sociale aspecten van een opname. Ook kunnen zij uitleg geven en ondersteunen bij eventuele onderzoeken. Eén van hen komt in de eerste dagen van de opname kennismaken om samen met jou een dagprogramma op te stellen. Tijdens de opname hebben zij regelmatig contact met jou om te kijken hoe jij je dag in gaat vullen binnen de verschillende fases en hoe je de opname ervaart.

Diëtist

De diëtist is een specialist op het gebied van voeding. Ze kent de mogelijkheden in het Catharina Ziekenhuis om voor jou geschikte voeding samen te stellen die rekening houdt met het doel van je behandeling. Daarom bespreken jullie wat, hoe vaak, hoeveel en in welke vorm jij je voeding gebruikt. Op basis van het behandelplan en jouw eetpatroon maken jullie steeds afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd en doorgegeven aan de verpleegkundige en de keuken.

Medisch psycholoog

De medisch psycholoog zul je meestal niet ontmoeten tijdens je opname. Zij zijn betrokken bij het Multi Disciplinair Overleg (MDO). In de folder kun je verderop lezen welke vragen daar worden besproken.

Behandeling

Tijdens de opname worden je hartslag, ademhaling, saturatie (zuurstofgehalte in het bloed) en bloeddruk geobserveerd. Ook zal er regelmatig bloed worden geprikt om alle (voedings)stoffen in je lichaam goed in de gaten te houden. Op de kinderafdeling werken wij met verschillende fases. Iedere fase heeft een eigen verdeling van activiteit en rust. Aan het begin mag je zo min mogelijk bewegen en wanneer je conditie verbeterd, mag je uitbreiden naar een volgende fase. Verderop in de folder zullen we je een uitleg geven over deze fases.

Dagritme

De pedagogisch hulpverleners zullen met jou samen een dagprogramma opstellen zodat er een duidelijk dagritme is. Hierbij moet je denken aan een tijdsschema waarin staat wanneer je welke activiteit uitvoert zoals wassen, eten, beweging etc. Iedereen die voor jou zorgt tijdens de opname, is op de hoogte van dit dagprogramma en zal zich hier aan houden. Door het dagprogramma weet jij wat je kunt verwachten en kan de verpleegkundige hier de planning in de zorg op aanpassen.

Gesprekken

In het begin van de opname komt de zaalarts dagelijks bij je langs voor een kort gesprekje en om te horen en zien hoe het met je gaat. Iedere week, na het MDO, komt de hoofdbehandelaar bij je langs om de behandeling te evalueren en om eventuele nieuwe afspraken door te nemen.

Multi Disciplinair Overleg (MDO)

Het Multi Disciplinair Overleg (MDO) vindt iedere donderdagmiddag plaats. In dit overleg komen alle betrokken disciplines vanuit het Catharina Ziekenhuis bij elkaar om jouw voortgang te bespreken. In dit overleg wordt er ook besproken of je de overstap kunt maken naar een volgende fase en welke eventuele voorwaarden hieraan zijn verbonden.

Fasen

Wanneer je bent opgenomen, start je altijd in fase 1. Tijdens het wekelijkse multidisciplinaire overleg wordt er steeds opnieuw gekeken naar jouw persoonlijke situatie en de voortgang. Ook wordt er besproken of je de overstap kan maken naar een volgende fase en welke voorwaarden er zijn om met ontslag te mogen. Je doorloopt niet altijd álle fases voor ontslag. Wanneer je lichamelijke conditie is verbeterd en er in het MDO is besloten dat je naar huis mag, kan dit ook al in een eerdere fase zijn. Wat de fases precies inhouden en welke afspraken hierbij gelden, lees je hieronder.

Fase 1: Volledige bedrust

Activiteiten
 • Alle activiteiten gebeuren op bed.
 • Op je bed kun je rustige, niet inspannende activiteiten doen, zoals het lezen van een boek, puzzelen, knutselen etc.
 • De enige activiteit die daarvan afwijkt is tijdens de toiletgang.
Maaltijden en tussendoortjes
 • Je eet op bed.
 • Een tussendoortje duurt maximaal 15 minuten.
 • Een maaltijd duurt maximaal 30 minuten.
 • Er is altijd een verpleegkundige of andere zorgprofessional aanwezig tijdens het eetmoment.
 • De arts stemt met jou af wat je eet en welke portie voor jou geschikt is.
 • De tijden voor eetmomenten worden in een dagprogramma vastgelegd.
Sondevoeding
 • Wanneer de maaltijd, of een gedeelte hiervan, niet wordt opgegeten, wordt de volledige hoeveelheid aangeboden in de vorm van drinkvoeding. Wanneer dit niet wordt genomen, wordt sondevoeding gegeven.
 • De arts stemt met jou af of je buiten de maaltijden sondevoeding nodig hebt en hoeveel dit dan is.
 • Mocht je standaard sondevoeding krijgen, wordt dit gedurende de nacht gegeven.
Wegen
 • Je wordt dagelijks gewogen. Dit gebeurt in de ochtend zodra je wakker bent.
 • Je dient geplast te hebben vooraf aan het wegen.
 • Tijdens het weegmoment draag je alleen ondergoed (onderbroek en beha, dus géén sokken). Daarnaast worden de kabels van de monitor niet mee gewogen, wel de plakkers.
Verzorging
 • Wanneer je naar het toilet moet, gebeurt dit op de po-stoel op je kamer.
 • Gedurende deze fase wordt er niet gedoucht. Je kunt je wassen op bed.
 • Wanneer je jezelf op wilt frissen en je tanden wilt poetsen, gebeurt dit ook op bed.
Bezoek
 • Je mag je ouders en broertjes/zusjes gedurende de hele dag ontvangen op je kamer.
 • Ander bezoek is in deze fase niet toegestaan.
School
 • Dit onderdeel komt later aan de orde. Je maakt in deze fase ook nog geen huiswerk.

Fase 2: Opstartfase

Activiteiten
 • Alle activiteiten gebeuren op je kamer. Er vinden géén afdelingsgebonden activiteiten plaats.
 • Je zit aan tafel op een stoel, of op bed.
 • Je staat/loopt alleen maar om iets te pakken.
 • Rustige, niet inspannende activiteiten gebeuren op de kamer aan tafel of op bed. Bijvoorbeeld het lezen van een boek, puzzelen, knutselen etc.
Maaltijden en tussendoortjes
 • Je eet aan tafel.
 • Een tussendoortje duurt maximaal 15 minuten.
 • Een maaltijd duurt maximaal 30 minuten.
 • Er is altijd een verpleegkundige of andere zorgprofessional aanwezig tijdens het eetmoment.
 • De diëtiste stemt met jou en de arts af wat je eet en welke portie voor jou geschikt is.
 • De tijden voor eetmomenten worden in een dagprogramma vastgelegd.
Sondevoeding
 • Wanneer de maaltijd, of een gedeelte hiervan, niet wordt opgegeten, wordt de volledige hoeveelheid aangeboden in de vorm van drinkvoeding. Wanneer dit niet wordt genomen, wordt sondevoeding gegeven.
 • De diëtiste stemt met jou en de arts af of je buiten de maaltijden sondevoeding nodig hebt en hoeveel dit dan is.
 • Mocht je standaard sondevoeding krijgen, wordt dit gedurende de nacht gegeven.
Wegen
 • Je wordt 2 keer per week gewogen (maandag en donderdag).
 • Je dient geplast te hebben vooraf aan het wegen.
 • Tijdens het weegmoment draag je alleen ondergoed (onderbroek en beha, dus géén sokken). Daarnaast worden de kabels van de monitor niet mee gewogen, wel de plakkers.
Verzorging
 • Wanneer je naar het toilet moet, gebeurt dit op de po-stoel op je kamer.
 • Je mag je eenmaal per dag zelfstandig douchen, minimaal 1 uur na een eetmoment. Het moment hiervoor wordt afgestemd en opgenomen in je dagprogramma. Je hebt 15 minuten de tijd om jezelf te douchen, daarna dien je aangekleed op je kamer te zijn.
 • Wanneer je jezelf op wilt frissen en je tanden wilt poetsen, gebeurt dit ook op bed.
Bezoek
 • Je mag je ouders en broertjes/zusjes gedurende de hele dag ontvangen op je kamer.
 • Ander bezoek is in deze fase niet toegestaan.
School
 • Dit onderdeel komt later aan de orde. Je maakt in deze fase ook nog geen huiswerk.

 Fase 3: Eerste opbouwfase

Activiteiten
 • 3x per week mag je een activiteit naar keuze doen óp de afdeling (speelkamer of bezoek ontvangen) gedurende 30 minuten.
 • Je mag daarnaast aan afdelingsgebonden activiteiten deelnemen, zoals de knuffelhonden (dit mag in de speelkamer).
 • Wanneer je van je kamer af gaat voor een activiteit, doe je dit in een rolstoel.
Maaltijden en tussendoortjes
 • Je eet aan tafel.
 • Een tussendoortje duurt maximaal 15 minuten.
 • Een maaltijd duurt maximaal 30 minuten.
 • Er is altijd iemand aanwezig tijdens het eetmoment. Dit kan een verpleegkundige of andere zorgprofessional zijn, maar het mag ook een ouder zijn.
 • De diëtiste stemt met jou en de arts af wat je eet en welke portie voor jou geschikt is.
 • De tijden voor eetmomenten worden in een dagprogramma vastgelegd.
Sondevoeding
 • Wanneer de maaltijd, of een gedeelte hiervan, niet wordt opgegeten, wordt de volledige hoeveelheid aangeboden in de vorm van drinkvoeding. Wanneer dit niet wordt genomen, wordt sondevoeding gegeven.
 • De diëtiste stemt met jou en de arts af of je buiten de maaltijden sondevoeding nodig hebt en hoeveel dit dan is.
 • Mocht je standaard sondevoeding krijgen, wordt dit gedurende de nacht gegeven.
Wegen
 • Je wordt 2 keer per week gewogen (maandag en donderdag).
 • Je dient geplast te hebben vooraf aan het wegen.
 • Tijdens het weegmoment draag je alleen ondergoed (onderbroek en beha, dus géén sokken). Daarnaast worden de kabels van de monitor niet mee gewogen. Wel de plakkers.
Verzorging
 • Wanneer je naar het toilet moet, bel je naar de verpleging. Je gaat dan zelfstandig naar het toilet. Dit kan vóór een eetmoment, of minimaal 30 minuten na een eetmoment.
 • Je mag je eenmaal per dag zelfstandig douchen, minimaal 1 uur na een eetmoment. Het moment hiervoor wordt afgestemd en opgenomen in je dagprogramma. Je hebt 15 minuten de tijd om jezelf te douchen, daarna dien je aangekleed op je kamer te zijn.
 • Wanneer je jezelf op wilt frissen en je tanden wilt poetsen, kan dit in overleg met de verpleging aan de wastafel in de doucheruimte/toilet óf op je kamer.
Bezoek
 • Je mag je ouders en broertjes/zusjes gedurende de hele dag ontvangen op je kamer.
 • Ander bezoek is in deze fase niet toegestaan, tenzij dit in overleg gebeurt als een activiteit naar keuze (zie activiteiten).
School
 • Dit onderdeel komt later aan de orde. Je maakt in deze fase ook nog geen huiswerk.

Fase 4: Tweede opbouwfase

Activiteiten
 • Je mag aan afdelingsgebonden activiteiten deelnemen, zoals de knuffelhonden.
 • Ook kun je in overleg met de PH’er naar de speelkamer.
 • Je mag dagelijks een half uur onder begeleiding van een volwassene naar buiten (op het ziekenhuisterrein).
 • Wanneer je van je kamer af gaat voor een activiteit, doe je dit in een rolstoel.
Maaltijden en tussendoortjes
 • Je eet aan tafel.
 • Een tussendoortje duurt maximaal 15 minuten.
 • Een maaltijd duurt maximaal 30 minuten.
 • Er is altijd iemand aanwezig tijdens het eetmoment. Dit kan een verpleegkundige of andere zorgprofessional zijn, maar het mag ook een ouder zijn.
 • De diëtiste stemt met jou en de arts af wat je eet en welke portie voor jou geschikt is.
 • De tijden voor eetmomenten worden in een dagprogramma vastgelegd.
Sondevoeding
 • Wanneer de maaltijd, of een gedeelte hiervan, niet wordt opgegeten, wordt de volledige hoeveelheid aangeboden in de vorm van drinkvoeding. Wanneer dit niet wordt genomen, wordt sondevoeding gegeven.
 • De diëtiste stemt met jou en de arts af of je buiten de maaltijden sondevoeding nodig hebt en hoeveel dit dan is.
 • Mocht je standaard sondevoeding krijgen, wordt dit gedurende de nacht gegeven.
Wegen
 • Je wordt 2 keer per week gewogen (maandag en donderdag).
 • Je dient geplast te hebben vooraf aan het wegen.
 • Tijdens het weegmoment draag je alleen ondergoed (onderbroek en beha, dus géén sokken). Daarnaast worden de kabels van de monitor niet mee gewogen. Wel de plakkers.
Verzorging
 • Wanneer je naar het toilet moet, bel je naar de verpleging. Je gaat dan zelfstandig naar het toilet. Dit kan vóór een eetmoment, of minimaal 30 minuten na een eetmoment.
 • Je mag je eenmaal per dag zelfstandig douchen, minimaal 1 uur na een eetmoment. Het moment hiervoor wordt afgestemd en opgenomen in je dagprogramma. Je hebt 15 minuten de tijd om jezelf te douchen. Daarna dien je aangekleed op je kamer te zijn.
 • Wanneer je jezelf op wilt frissen en je tanden wilt poetsen, kan dit in overleg met de verpleging aan de wastafel in de doucheruimte/toilet óf op je kamer.
Bezoek
 • Je mag je ouders en broertjes/zusjes gedurende de hele dag ontvangen op je kamer.
 • Ander bezoek is 1x per dag welkom en mag maximaal 1 uur blijven.
School
 • Tijdens het MDO, dat plaatsvindt voordat je in deze fase terecht komt, wordt besproken of je huiswerk mag maken en hoe hier invulling aan gegeven kan worden.

Fase 5: Overgangsfase

Activiteiten
 • Je mag aan afdelingsgebonden activiteiten deelnemen, zoals de knuffelhonden.
 • Ook kun je in overleg met de PH’er naar de speelkamer.
 • Je mag dagelijks een half uur onder begeleiding van een volwassene naar buiten (op het ziekenhuisterrein).
 • Wanneer je van je kamer af gaat voor een activiteit, doe je dit in een rolstoel.
 • In deze fase start je met fysiotherapie. De fysiotherapeut bespreekt met jou hoe hier invulling aan wordt gegeven.
Maaltijden en tussendoortjes
 • Je eet aan tafel.
 • Een tussendoortje duurt maximaal 15 minuten.
 • Een maaltijd duurt maximaal 30 minuten.
 • Er is altijd iemand aanwezig tijdens het eetmoment. Dit kan een verpleegkundige of andere zorgprofessional zijn, maar het mag ook een ouder zijn.
 • De diëtiste stemt met jou en de arts af wat je eet en welke portie voor jou geschikt is.
 • De tijden voor eetmomenten worden in een dagprogramma vastgelegd.
Sondevoeding
 • Wanneer de maaltijd, of een gedeelte hiervan, niet wordt opgegeten, wordt de volledige hoeveelheid aangeboden in de vorm van drinkvoeding. Wanneer dit niet wordt genomen, wordt sondevoeding gegeven.
 • De diëtiste stemt met jou en de arts af of je buiten de maaltijden sondevoeding nodig hebt en hoeveel dit dan is.
 • Mocht je standaard sondevoeding krijgen, wordt dit gedurende de nacht gegeven.
Wegen
 • Je wordt 2 keer per week gewogen (maandag en donderdag).
 • Je dient geplast te hebben vooraf aan het wegen.
 • Tijdens het weegmoment draag je alleen ondergoed (onderbroek en beha, dus géén sokken). Daarnaast worden de kabels van de monitor niet mee gewogen, wel de plakkers.
Verzorging
 • Wanneer je naar het toilet moet, bel je naar de verpleging. Je gaat dan zelfstandig naar het toilet. Dit kan vóór een eetmoment, of minimaal 30 minuten na een eetmoment.
 • Je mag je eenmaal per dag zelfstandig douchen, minimaal 1 uur na een eetmoment. Het moment hiervoor wordt afgestemd en opgenomen in je dagprogramma. Je hebt 15 minuten de tijd om jezelf te douchen. Daarna dien je aangekleed op je kamer te zijn.
 • Wanneer je jezelf op wilt frissen en je tanden wilt poetsen, kan dit in overleg met de verpleging aan de wastafel in de doucheruimte/toilet óf op je kamer.
Bezoek
 • Je mag je ouders en broertjes/zusjes gedurende de hele dag ontvangen op je kamer.
 • Ander bezoek is 1x per dag welkom, binnen het bezoekuur (14.00 – 19.00 uur).
School
 • Tijdens het MDO, dat plaatsvindt voordat je in deze fase terecht komt, wordt besproken of je huiswerk mag maken en hoe hier invulling aan gegeven kan worden.

Algemene afspraken

Bloemen

Bloemen zijn toegestaan op je kamer. Vazen zijn op de afdeling te verkrijgen. Planten zijn, net als in de rest van het ziekenhuis, niet toegestaan.

Meegebrachte etenswaren

Meegebrachte etenswaren zijn toegestaan op de kamer. Wat je hiervan eet, staat los van de afspraken met de diëtiste/arts en geldt niet als vervangend etenswaar.

Controles

Monitor
Tijdens fase 1 en fase 2 worden je vitale lichaamsfuncties (ademhaling, zuurstofvoorziening en hartslag) bewaakt doordat je bent aangesloten op een monitor. Bij de overstap van fase 2 naar fase 3 zal er besproken worden of dit overdag nog noodzakelijk is.

Onderzoeken
Tijdens fase 1 en fase 2 wordt er regelmatig bloed geprikt en worden er hartfilmpjes (ECG’s) gemaakt. Bij de overstap van fase 2 naar fase 3 zal er besproken worden of dit nog noodzakelijk is.

Ontslag

Tijdens het MDO wordt besproken aan welke voorwaarden/criteria je moet voldoen voordat je met ontslag mag. Dit wordt in het artsengesprek na het MDO met je besproken.

Vragen

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze gerust!

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Kindergeneeskunde
040 – 239 82 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Kindergeneeskunde vindt u opwww.catharinaziekenhuis.nl/kindergeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden