Opheffen van een darmstoma (Folder)

Chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Opheffen van een darmstoma (Folder)

U ondergaat binnenkort een operatie om uw darmstoma op te heffen. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rondom deze operatie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan is beschreven. 

De behandeling

De specialist heeft in overleg met u besloten de darmstoma op te heffen. Na deze operatie is de kunstmatige uitgang gesloten en kan de ontlasting weer op de natuurlijke weg het lichaam verlaten. U hoeft dan geen opvangzakjes meer te gebruiken en kunt dan weer gewoon naar het toilet. De specialist informeert u tijdens uw polikliniekbezoek over de operatie en bespreekt mogelijke gevolgen en complicaties met u.

Voorbereidingen

Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Tijdens dit gesprek bespreken we de verdoving (anesthesie) en pijnstilling met u. We bespreken waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast spreken we af hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Omdat we uw medicijnen willen controleren krijgt u ook een afspraak bij de Apotheek. Zorg dat u tijdens deze afspraak een actueel medicijnen overzicht of medicijnpaspoort bij de hand heeft als u medicijnen gebruikt. Ook vragen we u om bij uw eigen apotheek toestemming te verlenen voor het digitaal delen van de medicatiegegevens.

Ter voorbereiding op deze afspraken vragen we u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat voor u klaar in MijnCatharina. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst zo snel mogelijk invult. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, plannen wij voor u een afspraak bij de Apotheek en een afspraak bij de polikliniek Pre-operatieve screening. Soms zijn dit telefonische afspraken; soms nodigen we u uit voor een bezoek op de polikliniek. Dit hangt af van de antwoorden op de vragenlijst en de operatie die u krijgt. 

Bij de Apotheek en de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen op afspraak terecht.

De Apotheek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 87 20.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie‘.

Opnamedatum

Voor het opheffen van de stoma wordt u opgenomen op de verpleegafdeling. Een medewerker van de polikliniek chirurgie neemt voor de operatie telefonisch contact met u op om door te geven wanneer en waar u wordt opgenomen. Het kan zijn dat u een dag voor de operatie op de afdeling wordt opgenomen.

De opname

Op de dag van opname meldt u zich aan de balie van de verpleegafdeling die u is doorgegeven. Een verpleegkundige brengt u vervolgens naar de kamer en informeert u over de voorbereidingen die worden getroffen voor de operatie en over de verdere gang van zaken op de verpleegafdeling.

Neemt u de medicijnen die u thuis gebruikt mee naar het ziekenhuis.

Voorafgaande aan de operatie

Nadat de verpleegkundige u heeft geholpen met het installeren op de kamer, voert deze een aantal controles bij u uit, zoals het meten van uw temperatuur en polsslag.

Darmvoorbereiding is bij deze operatie meestal niet nodig.

Als alle voorbereidingen zijn getroffen, wacht u tot u aan de beurt bent. De verpleegkundige kan u vertellen wanneer dit ongeveer zal zijn.

De operatie

De verpleegkundige zorgt dat u klaar bent voor de operatie. Zodra u aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige u in bed naar de voorbereidingskamer. De operatieassistent haalt u hier op zodra de operatiekamer gereed is. De operatie vindt plaats onder algehele narcose. Deze wordt toegediend via een infuus.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer (recovery). Zodra u stabiel bent, wordt u teruggebracht naar de afdeling waar u was opgenomen voor verder herstel. Direct na de operatie bent u door een aantal slangen verbonden met apparaten:

 • een infuus voor toediening van vocht en medicijnen.

Naarmate u verder herstelt na de operatie, worden deze hulpmiddelen in de dagen na de operatie verwijderd.

Afhankelijk van de soort stoma die u had, bestaat de kans dat op de plaats waar de stoma heeft gezeten, het wondje wordt opengelaten. Het kan zijn dat er een golfdrain achter wordt gelaten in de wond. Om wondinfectie te voorkomen, moet vanaf de eerste dag na de operatie de wond 2 keer per dag gespoeld worden onder de douche. De verpleegkundige kan u hier uitleg over geven. Indien er een drain wordt achtergelaten, wordt deze verwijderd voor ontslag. Vervolgens wordt het wondje met een gaasje en een absorberend verband verbonden totdat het wondje dicht is. Dit kan enkele weken duren.

Na de operatie kunt u in principe direct starten met een normaal dieet, tenzij de chirurg iets anders aangeeft. Het is belangrijk dat u voldoende drinkt, vezelrijk eet en uw voeding goed kauwt.

Na de operatie kan het voorkomen dat uw ontlastingpatroon ontregeld is. Over het algemeen zult u vaker naar de toilet moeten. In de eerste periode na de operatie kan het zijn dat u meer moeite heeft met het ophouden van de ontlasting. Deze klachten kunnen zes weken tot drie maanden aanhouden en verdwijnen na verloop van tijd meestal spontaan.

U kunt zelf uw bekkenbodemspieren trainen om de controle over de ontlasting te verbeteren. De stomaverpleegkundige kan u hierover uitleg geven als u hier behoefte aan heeft.

Nut van bewegen gedurende ziekenhuisopname

Om uw herstel zo spoedig mogelijk te laten verlopen,  is het belangrijk dat u snel weer begint met bewegen. Bewegen is belangrijk om trombose te voorkomen en ook om verlies van spierkracht tegen te gaan. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat wanneer u rechtop zit, de ademhaling beter is. Luchtweginfecties komen daardoor minder voor.

 Adviezen

 • Draag stevige schoenen en uw eigen kleding in plaats van een pyjama.
 • Gebruikt u thuis een hulpmiddel zoals: rollator, bril of gehoorapparaat? Neem deze mee, zodat u deze kunt gebruiken tijdens uw ziekenhuisopname.
 • Gebruik het bed alleen als u echt moet rusten.
 • Nuttig de maaltijden zittend op een stoel.
 • Probeer activiteiten zoveel mogelijk zelf te doen, zoals wassen en aankleden, en het ritme van thuis te handhaven.
 • Als de conditie het toe laat en het is veilig, loop dan regelmatig een stukje op de gang. Liever meerdere keren per dag een stukje, dan 1 keer een lang stuk en de rest van de dag niet meer. Vraag hulp aan een verpleegkundige indien nodig.
 • Probeer na vertrek uit het ziekenhuis zelf of met hulp uw activiteiten weer op te bouwen. Vergroot dagelijks uw loopafstand.
Wist u dat ….
 • U tussen uw 50ste en 70ste levensjaar gemiddeld 30% van uw spiermassa verliest
 • Na een week in bed liggen u weer 5% verliest
 • Als u minder dan 3x per dag loopt, u een 6x hogere kans heeft op functieverlies dan degenen die 3x of meer lopen
 • 10 dagen bedrust vergelijkbaar is met 15 jaar fysieke achteruitgang door veroudering

Mogelijke complicaties en risico’s

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo zijn ook bij deze operaties de normale risico’s op complicaties aanwezig, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking. Bovendien wordt er een nieuwe aansluiting tussen twee darmnaden gemaakt. Soms komt het voor dat dit niet goed geneest waardoor lekkage optreedt. Mogelijk moet dan opnieuw een stoma aangelegd worden.

Na de behandeling

Als alles goed gaat mag u de eerste dag na de operatie naar huis. Bij vragen over het veranderde ontlastingpatroon mag u altijd contact opnemen met de stomaverpleegkundige. Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor de poliklinische controle bij de specialist, ongeveer twee weken na uw opname. De stomaverpleegkundige belt u de eerste en vierde dag na ontslag thuis op om te vragen hoe het met u gaat.

Leefregels

Als u weer thuis bent is het belangrijk dat u zich zo goed mogelijk houdt aan de onderstaande leefregels:

 • Douchen/baden: Douchen mag zodra de OK-pleister verwijderd is. Baden mag nadat de drain verwijderd is, echter gebruik hierbij geen badolie en/of zeep. Verder mag het water niet warmer zijn dan ongeveer 38°C.
 • Lichamelijk activiteiten: Het is raadzaam om de eerste zes weken geen zware werkzaamheden te verrichten of zwaar te tillen (> 5kg).
 • Sporten: Zwemmen mag zodra het wondje dicht is. Vermijd de eerste zes weken sporten die veel lichamelijke inspanning vergen.
  Beoefen geen lijf-aan-lijf sporten zoals boksen en oosterse vechtsport totdat de wond genezen is.
 • Fietsen en autorijden: doe de eerste zes weken rustig aan met fietsen en autorijden. Dit houdt in dat u maximaal een uur achter elkaar (rustig) mag fietsen of autorijden.
 • Voeding: Geen beperkingen
 • Ontlasting: Uw ontlasting kan de eerste tijd ontregeld zijn. Indien u hier vragen over heeft, kunt u deze aan de stomaverpleegkundige stellen.
 • Werk: Afhankelijk van de operatie en nabehandeling kunt u in overleg met uw behandelend arts na twee tot zes weken uw werkzaamheden hervatten. Dit is afhankelijk van het soort werk dat u doet en uw lichamelijke conditie.
 • Wondverzorging: Als u nog een open wond heeft moet u deze spoelen zoals u tijdens de opname is geleerd. Indien de wond gesloten is en droog is, hoeft er geen verband meer op.

Wanneer neemt u direct contact op?

 • bij nabloeding, roodheid, zwelling of koorts hoger dan 38,5 Graden Celcius;
 • bij benauwdheid of pijn bij de ademhaling.

Neem bij bovenstaande verschijnselen telefonisch contact op:

 • met de polikliniek Chirurgie (tijdens kantooruren);
 • met de Spoedeisende Hulp (buiten kantooruren).

Het telefoonnummer vindt u onder ‘Contactgegevens’.

Meer informatie

Meer informatie over de werking en het trainen van bekkenbodemspieren vindt u op de volgende websites:
www.bekkenbodem.net
www.ondercontrole.com

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts. Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot uw behandelend specialist of uw huisarts. Een afspraak met de specialist kunt u maken via de polikliniek Chirurgie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Chirurgie
040 – 239 71 50

Stomaverpleegkundige
040 – 239 75 66 (bereikbaar op werkdagen)

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/chirurgie.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden