Opheffen van een darmstoma (Folder)

Chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Opheffen van een darmstoma (Folder)

U ondergaat binnenkort een operatie om uw darmstoma op te heffen. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rondom deze operatie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan is beschreven. 

De behandeling

De specialist heeft in overleg met u besloten de darmstoma op te heffen. Na deze operatie is de kunstmatige uitgang gesloten en kan de ontlasting weer op de natuurlijke weg het lichaam verlaten. U hoeft dan geen opvangzakjes meer te gebruiken en kunt dan weer gewoon naar het toilet. De specialist informeert u tijdens uw polikliniekbezoek over de operatie en bespreekt mogelijke gevolgen en complicaties met u.

Voorbereidingen

Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Dit noemen we pre-operatieve screening. Tijdens dit gesprek komen een aantal onderwerpen aan bod. Dit zijn onder andere de soort verdoving (anesthesie) en pijnstilling. Ook bespreekt u waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast maakt u afspraken over hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Bespreek het gebruik van bloedverdunners ook altijd met uw behandelend arts. Als u medicijnen gebruikt, neem dan een actueel medicijnoverzicht of medicijnpaspoort mee.

Op de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen op afspraak terecht. De polikliniek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie’.

Opnamedatum

Voor het opheffen van de stoma wordt u opgenomen op de verpleegafdeling Chirurgie. Een medewerker van de polikliniek Chirurgie neemt voor de operatie telefonisch contact met u op om door te geven wanneer u wordt opgenomen. Het kan zijn dat u een dag vóór de operatie op de afdeling wordt opgenomen.

De opname

Op de dag van opname meldt u zich aan de balie van de verpleegafdeling die u is doorgegeven. Een verpleegkundige brengt u vervolgens naar de kamer en informeert u over de voorbereidingen die worden getroffen voor de operatie en over de verdere gang van zaken op de verpleegafdeling.

Neemt u de medicijnen die u thuis gebruikt mee naar het ziekenhuis.

Voorafgaande aan de operatie

Nadat de verpleegkundige u heeft geholpen met het installeren op de kamer, voert deze een aantal controles bij u uit, zoals het meten van uw temperatuur en polsslag.

Darmvoorbereiding is bij deze operatie meestal niet nodig.

Als alle voorbereidingen zijn getroffen, wacht u tot u aan de beurt bent. De verpleegkundige kan u vertellen wanneer dit ongeveer zal zijn.

De operatie

De verpleegkundige zorgt dat u klaar bent voor de operatie. Zodra u aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige u in bed naar de voorbereidingskamer. De operatieassistent haalt u hier op zodra de operatiekamer gereed is. De operatie vindt plaats onder algehele narcose. Deze wordt toegediend via een infuus.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer (recovery). Zodra u stabiel bent, wordt u teruggebracht naar de afdeling waar u was opgenomen voor verder herstel. Direct na de operatie bent u door een aantal slangen verbonden met apparaten:

 • een infuus voor toediening van vocht en medicijnen;
 • een blaaskatheter voor afloop van urine;
 • eventueel een slang (sonde) door uw neus die in de maag ligt, voor afvoer van overtollig maagsap.

Naarmate u verder herstelt na de operatie, worden deze hulpmiddelen in de dagen na de operatie verwijderd.

Afhankelijk van de soort stoma die u had, bestaat de kans dat op de plaats waar de stoma heeft gezeten, het wondje wordt opengelaten. In dit wondje kan een speciale drain worden achtergelaten (golfdrain). Om wondinfectie te voorkomen wordt deze de dag na de operatie twee keer per dag gespoeld door een verpleegkundige. Afhankelijk van de wondgenezing mag de drain er meestal na twee of drie dagen uit. In een enkel geval gaat u met drain naar huis, waarna deze na enkele dagen op de polikliniek wordt verwijderd. Vervolgens wordt het wondje met een gaasje en een absorberend verband verbonden totdat het wondje dicht is. Dit kan enkele weken duren.

Na de operatie wordt er geleidelijk gestart met voeding. U krijgt eten en drinken naarmate uw maagdarmstelsel dit kan verdragen. Via vloeibare voeding bouwt dit zich op naar vaste voeding. Het is belangrijk dat u voldoende drinkt, vezelrijk eet en uw voeding goed kauwt.

Na de operatie kan het voorkomen dat uw ontlastingpatroon ontregeld is. Over het algemeen zult u vaker naar de toilet moeten. In de eerste periode na de operatie kan het zijn dat u meer moeite heeft met het ophouden van de ontlasting. Deze klachten kunnen zes weken tot drie maanden aanhouden en verdwijnen na verloop van tijd meestal spontaan.

U kunt zelf uw bekkenbodemspieren trainen om de controle over de ontlasting te verbeteren. De stomaverpleegkundige kan u hierover uitleg geven als u hier behoefte aan heeft.

Mogelijke complicaties en risico’s

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo zijn ook bij deze operaties de normale risico’s op complicaties aanwezig, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking. Bovendien wordt er een nieuwe aansluiting tussen twee darmnaden gemaakt. Soms komt het voor dat dit niet goed geneest waardoor lekkage optreedt. Mogelijk moet dan opnieuw een stoma aangelegd worden.

Na de behandeling

Als alles goed gaat kunt u na enkele dagen naar huis. Dit is echter afhankelijk van uw herstel. Als het nodig is, wordt vanuit het ziekenhuis thuiszorg geregeld. De medewerkers van de thuiszorg kunnen u in de thuissituatie begeleiden bij het spoelen en verzorgen van het wondje. Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor de poliklinische controle bij de specialist, ongeveer twee weken na uw opname. Bij vragen over het veranderde ontlastingpatroon mag u altijd contact opnemen met de stomaverpleegkundige.

Leefregels

Als u weer thuis bent is het belangrijk dat u zich zo goed mogelijk houdt aan de onderstaande leefregels:

 • Douchen/baden: Douchen mag zodra de OK-pleister verwijderd is. Baden mag nadat de drain verwijderd is, echter gebruik hierbij geen badolie en/of zeep. Verder mag het water niet warmer zijn dan ongeveer 38°C.
 • Lichamelijk activiteiten: Het is raadzaam om de eerste zes weken geen zware werkzaamheden te verrichten of zwaar te tillen (> 5kg).
 • Sporten: Zwemmen mag zodra het wondje dicht is. Vermijd de eerste zes weken sporten die veel lichamelijke inspanning vergen.
  Beoefen geen lijf-aan-lijf sporten zoals boksen en oosterse vechtsport totdat de wond genezen is.
 • Fietsen en autorijden: doe de eerste zes weken rustig aan met fietsen en autorijden. Dit houdt in dat u maximaal een uur achter elkaar (rustig) mag fietsen of autorijden.
 • Voeding: Geen beperkingen
 • Ontlasting: Uw ontlasting kan de eerste tijd ontregeld zijn. Indien u hier vragen over heeft, kunt u deze aan de specialist stellen.
 • Werk: Afhankelijk van de operatie en nabehandeling kunt u in overleg met uw behandelend arts na twee tot zes weken uw werkzaamheden hervatten. Dit is afhankelijk van het soort werk dat u doet en uw lichamelijke conditie.
 • Wondverzorging: Als u nog een open wond heeft moet u deze spoelen zoals u tijdens de opname is geleerd. Indien de wond gesloten is en droog is, hoeft er geen verband meer op.

Wanneer neemt u direct contact op?

 • bij nabloeding, roodheid, zwelling of koorts hoger dan 38,5 Graden Celcius;
 • bij benauwdheid of pijn bij de ademhaling.

Neem bij bovenstaande verschijnselen telefonisch contact op:

 • met de polikliniek Chirurgie (tijdens kantooruren);
 • met de Spoedeisende Hulp (buiten kantooruren).

Het telefoonnummer vindt u onder ‘Contactgegevens’.

Meer informatie

Meer informatie over de werking en het trainen van bekkenbodemspieren vindt u op de volgende websites:
www.bekkenbodem.net
www.ondercontrole.com

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts. Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot uw behandelend specialist of uw huisarts. Een afspraak met de specialist kunt u maken via de polikliniek Chirurgie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Chirurgie
040 – 239 71 50

Stomaverpleegkundige
040 – 239 75 66 (bereikbaar op werkdagen)

Verpleegafdeling Chirurgie
040 – 239 75 50

Verpleegafdeling Chirurgische oncologie
040 – 239 75 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/chirurgie.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden