Orthostase meting (Folder)

Neurologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Orthostase meting (Folder)

U heeft een afspraak voor een orthostase meting. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Klinische Neurofysiologie. Een orthostase meting is een onderzoek naar de oorzaak van duizeligheid en/of flauwvallen. Dit is een orthostatische hypotensie, wat letterlijk betekent: een lage bloeddruk bij staan. In deze folder wordt kort uitgelegd wat orthostatische hypotensie is en hoe het onderzoek verloopt. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat uw situatie anders kan zijn dan is beschreven. Heeft u na het lezen nog vragen, stelt u deze dan gerust aan uw behandelend arts.

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afgesproken tijd bij de afdeling Klinische Neurofysiologie.

De normale bloeddrukregeling

Bij het overeind komen vanuit de liggende naar de staande houding verplaatst zich, onder invloed van zwaartekracht, bloed naar de buik en de benen. Hierdoor wordt het hart minder goed met bloed gevuld en neemt de hoeveelheid bloed die het hart per minuut in de slagaders en daarmee in het lichaam pompt, af. Het gevolg is dat de bloeddruk daalt. Een daling van de bloeddruk wordt direct geregistreerd door het centrum in de hersenen dat de bloeddruk reguleert. Bij het dalen van de bloeddruk zorgt dit regulatiecentrum voor een vernauwing van de bloedvaten en een toename van de hartslagfrequentie. Deze twee maatregelen zorgen ervoor dat de bloeddruk heel snel weer wordt teruggebracht naar uw normale bloeddruk.

Orthostatische hypotensie

Bij patiënten met orthostatische hypotensie functioneert het systeem dat het bloeddruk reguleert niet optimaal. Wanneer de patiënt gaat staan, vernauwen de bloedvaten zich niet genoeg en/of neemt de hartslag nauwelijks toe. Het gevolg is dat de bloeddruk te laag wordt en even blijft als hij/zij gaat staan. De bloeddruk kan zo laag worden, dat er onvoldoende bloed naar de hersenen wordt gepompt. Daardoor ontstaan klachten van een licht gevoel in het hoofd, wazig zien, zwarte vlekken voor de ogen en soms pijn in de nek. Bij langduriger staan, daalt de bloeddruk nog verder en kan de patiënt uiteindelijk bewusteloos raken.

Het onderzoek

Om aan te tonen of uw klachten verband houden met orthostatische hypotensie wordt een bloeddrukmeting uitgevoerd. De meting wordt uitgevoerd door de laborant. Bij dit onderzoek wordt met behulp van een bloeddrukmeter de wisselingen in de bloeddruk gemeten. Om dit te registreren, krijgt u een bandje om de vinger. Dit staat in verbinding met het kastje dat om uw pols zit.

De eerste 10 minuten zal de orthostase meting plaatsvinden in een liggende positie. Vervolgens wordt gevraagd om vanuit liggende houding te gaan staan. Vervolgens meet de laborant gedurende drie minuten de bloeddruk in staande houding. Het kan zijn dat u tijdens de bloeddrukmetingen klachten ervaart zoals eerder beschreven staat, het is belangrijk om deze klachten aan te geven. Het totale onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Uitslag

De uitslag krijgt u van uw behandelend arts. Uw arts zal met u bespreken wat de oorzaak is.

Vragen of verhinderd?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek? Neem dan telefonisch contact op met de afdeling Klinische Neurofysiologie of de polikliniek Neurologie.

Bent u verhinderd voor uw afspraak? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de afdeling Klinische Neurofysiologie of de polikliniek Neurologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Klinische Neurofysiologie
040 – 239 94 50

Polikliniek Neurologie
040 – 239 94 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Neurologie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/neurologie

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden