Ovarieel Hyper Stimulatie Syndroom (OHSS) (Folder)

Gynaecologie IVF centrum
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Ovarieel Hyper Stimulatie Syndroom (OHSS) (Folder)

Bij een IVF behandeling worden hormonen gebruikt om meerdere eiblaasjes te laten rijpen.  Een van de risico’s van het gebruik van deze hormonen is Overstimulatie van de Eierstokken, ook wel het Ovariële Hyper Stimulatie Syndroom (OHSS) genoemd.

Wat is OHSS en waardoor kan het ontstaan?

Het OHSS kan ontstaan doordat de eierstokken ongewild overgestimuleerd worden. Het beeld kenmerkt zich door vergrote eierstokken. Vocht treedt door ‘lekkage’ in kleine bloedvaatjes uit de bloedvaten en komt grotendeels in de buikholte. Hierdoor wordt het bloed dikker. Hierdoor kunnen doorbloedingsstoornissen van organen ontstaan, met soms ernstige gevolgen. Ook kan er hierdoor een verhoogde kans op ongewenste bloedstolling (trombose) ontstaan.

Symptomen en bevindingen

 • Duizelingen
 • Opgezette buik (door vocht)
 • Buikpijn
 • Misselijkheid of braken
 • Kortademigheid/ benauwdheid
 • Sterke gewichtstoename
 • Snelle pols, lage bloeddruk (door te laag volume van circulerend bloed)
 • Urineproductie neemt af (door verminderde nierfunctie)

Door de IVF-afdeling bent u al geïnstrueerd om bij deze symptomen meteen contact op te nemen met de IVF-afdeling (beter niet met de huisarts, omdat de IVF-arts geheel op de hoogte is van uw situatie).

Wat te doen?

 • Iedere ochtend op dezelfde tijd het lichaamsgewicht meten
 • Véél drinken (2 à 3 liter per dag)
 • Opletten of u voldoende plast
 • Rust houden. Niet werken en niet sporten. Geen (grote) huishoudelijke taken. Niet tillen of bukken.

De IVF arts zal u regelmatig onderzoeken. Er wordt een echo gemaakt van uw buik en er volgt bloedonderzoek.

In ernstige gevallen volgt een opname in het ziekenhuis. Daar krijgt u een infuus met vocht en injecties in de buikwand of het been, ter voorkoming van trombose. Regelmatig wordt uw bloed gecontroleerd. Daarnaast blijft de verpleging u dagelijks wegen. U krijgt een urinekatheter zodat we kunnen zien hoeveel u plast. Via echo’s wordt de ontwikkeling van de eierstokken in de gaten gehouden. Bij een te grote vochtophoping in de buik vindt er een punctie via de vagina plaats om dit vocht weg te halen. Deze punctie is niet bedreigend en geeft vaak een duidelijke verbetering van de klachten.

Complicaties van het OHSS

Bij ernstig OHSS kunnen zich gevaarlijke complicaties voordoen. De belangrijkste complicaties zijn:

 • Hypovolemische shock: shock ten gevolge van te laag circulerend volume in het bloed
 • Verhoogde stolling van het bloed
 • Verdraaiing van een eierstok
 • Ernstige nierfunctie stoornissen

Aantal gevallen van OHSS

Alle methoden van eisprongstimulatie kunnen een OHSS veroorzaken. Gemiddeld gezien ligt de kans op het krijgen van ernstig OHSS tijdens een IVF-behandeling tussen 0,5% tot 2%.

Duur

Over het algemeen moet u erop rekenen dat het OHSS drie tot vijf weken kan aanhouden. Het is verstandig om ook na de behandeling van het OHSS het rustig aan te blijven doen. Het belangrijkste hierbij is luisteren naar uw lichaam!

Samenvatting

Het OHSS is een ongewenste complicatie van stimulering van de eierstokken. Het risico is moeilijk vooraf te voorspellen. Het belangrijkste  verschijnsel is de verplaatsing van vocht (water) uit de bloedvaten naar de buikholte toe. De behandeling heeft als hoofddoel het herstel van de hoeveelheid vocht in de bloedvaten.

Vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u tussen 08.00 en 12.00 uur de secretaresse van het IVF-centrum bellen.

U kunt ook een bericht sturen via MijnCatharina. Heeft u voor 12 uur gebeld of een bericht gestuurd? Dan wordt u dezelfde dag tussen 08.00 en 14.00 uur teruggebeld door de IVF verpleegkundige.

Tijdens kantoortijden belt u naar 040 – 239 93 00 (polikliniek Gynaecologie).

Heeft u in het weekend een spoedvraag? Deze kunt u via MijnCatharina stellen. Spoedvragen die op zaterdag (hele dag) en zondag (tot 10.00 uur) binnen komen, worden op zondag beantwoord. Berichten die op feestdagen binnenkomen, worden op de eerstvolgende werkdag beantwoord.

In noodgevallen kunt u ’s avonds, ’s nachts en in het weekend contact opnemen met de dienstdoende arts-assistent Gynaecologie op telefoonnummer 040 – 239 81 40.

Deze is ook te bereiken via de telefooncentrale van het ziekenhuis, telefoonnummer: 040 – 239 91 11.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden