Parkinson-verpleegkundige (Folder)

Neurologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Parkinson-verpleegkundige (Folder)

Uw neuroloog heeft u verwezen naar de parkinsonverpleegkundige. Dit is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson.

In deze folder vindt u meer informatie over deze ziekte en het verpleegkundig spreekuur voor patiënten met de ziekte van Parkinson. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier beschreven is.

De ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. De ziekte ontstaat doordat de hersenen onvoldoende dopamine aanmaken. Dopamine geeft hersensignalen door aan spieren, waardoor vloeiende bewegingen mogelijk worden en een goede motoriek ontstaat. Het is een zogenaamde neurotransmitter (neuro betekent zenuw, transmitter betekent overbrenger of doorzender). Een tekort aan dopamine kan onder andere leiden tot beven in rust, stijfheid en bewegingstraagheid. De klachten verschillen van persoon tot persoon en vaak van moment tot moment. De ziekte van Parkinson verergert langzaam.

Wat kan de parkinsonverpleegkundige voor u doen?

Bij de parkinsonverpleegkundige kunt u terecht met alle vragen of problemen die te maken hebben met uw ziekte. Het hebben van deze ziekte kan ingrijpend zijn in het dagelijkse leven van u en uw partner. Om goed om te leren gaan met het hebben van Parkinson, is kennis over de ziekte belangrijk. De parkinsonverpleegkundige ondersteunt en begeleidt u door het geven van informatie, praktische tips en advies.

Het verpleegkundig spreekuur

De parkinsonverpleegkundigen hebben een eigen spreekuur. Dit heeft als voordeel dat de parkinsonverpleegkundige:

  • meer tijd voor u heeft dan de arts;
  • meer ruimte heeft voor psychosociale begeleiding en het bespreken van onderwerpen die belangrijk voor u zijn;
  • aandacht heeft voor vragen en problemen op sociaal en maatschappelijk gebied;
  • op vaste tijden bereikbaar is als u vragen of problemen heeft.

Het eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek inventariseert de verpleegkundige uw vragen en/of problemen. Daarnaast besteedt zij aandacht aan informatie over uw aandoening, uw klachtenpatroon en de gevolgen daarvan. Het eerste gesprek duurt ongeveer één uur.

Praktische tips ter voorbereiding op uw afspraak

Om zo goed mogelijk voorbereid op uw afspraak te komen, kunt u aan de volgende zaken denken:

  • Neem, als u het prettig vindt, uw partner of een ander vertrouwd persoon mee.
  • Denk vooraf na over de vragen die u heeft en over problemen die u ervaart en schrijf deze op. Breng dit lijstje mee.
  • Neem uw volledig (door arts of apotheek) ingevulde medicijnkaart mee.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken bij de parkinsonverpleegkundige na een verwijzing door uw behandelend neuroloog of door zelf een afspraak te maken via de polikliniek Neurologie.

Vragen

Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met één van de parkinsonverpleegkundigen.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek neurologie
040 – 239 94 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Neurologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/neurologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden