Peesschedeontsteking van de vinger (Folder)

Plastische chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Peesschedeontsteking van de vinger (Folder)

Deze folder bevat algemene, aanvullende informatie over de peesschedeontsteking. De folder heeft niet de intentie volledig te zijn of een gesprek met uw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is een peesschedeontsteking?

Een peesschedeontsteking (tendo- vaginitis stenosans) wordt ook wel trigger finger genoemd en wordt veroorzaakt door een zwelling in de pees die bij bewegen de peesschede irriteert. Aanvankelijk is er sprake van een geringe pijn of irritatie bij het buigen van de vinger. Door toename van de verdikking van de pees als gevolg van de irritatie verergert de pijn en kan het zijn dat de vinger niet meer op eigen kracht kan worden gestrekt of gebogen. Dit gaat gepaard met pijnklachten van de vinger.

Oorzaken

De oorzaak van een peesschedeontsteking is niet altijd duidelijk. Het is mogelijk dat letsel ter hoogte van de handpalm of overbelasting de buig- pezen irriteert. Daarnaast kunnen ziekten zoals reuma, jicht en suiker- ziekte (diabetes) de klacht veroorzaken. Ook hormonale schommelingen bij zwangerschap of de overgang kunnen een oorzaak zijn.

Een peesschedeontsteking komt nogal eens voor in combinatie met een carpale tunnelsyndroom (klachten door een beklemde zenuw in de pols). Meer informatie hierover vindt u in de folder ‘Carpale tunnelsyndroom’.

Behandeling

Als de pees regelmatig blijft haken, veroorzaakt dit een soort ontsteking. Irritatie, zwelling en pijnklachten kunnen het gevolg zijn. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel. De behandeling is erop gericht dat beweging van de vinger weer soepel verloopt. Deze kan bestaan uit een inspuiting met bijnierschorshormoon of een operatie. Inspuiting van bijnierschorshormoon (corticosteroïd) in de peesschede remt de ontsteking, waardoor de zwelling in de pees vermindert. Meestal verdwijnen hierdoor de klachten na een paar weken. Uw plastisch chirurg bespreekt met u welke behandeling voor u het meest geschikt is.

Voor de operatie

De operatie vindt plaats onder lokale verdoving. Dit betekent dat u direct na de behandeling weer naar huis toe mag. De plastisch chirurg bespreekt met u van tevoren als van bovenstaande wordt afgeweken.

Aandachtspunten vóór de operatie
 • Als u bloedverdunners gebruikt, dan maakt u daarover afspraken met uw arts. U krijgt van uw arts instructies over het stoppen of doorgaan met uw bloedverdunners.
 • Roken is niet toegestaan vanaf 6 weken voor tot 6 weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • U kunt niet zelf autorijden; regelt u dus van tevoren vervoer naar huis.
De opname

Als u onder locale verdoving geopereerd wordt, vindt de operatie plaats op de afdeling Kleine Chirurgische Ingrepen. Op de afgesproken datum en tijdstip meldt u zich bij de dagbehandeling. Bent u verhinderd, laat ons dit zo spoedig mogelijk weten.

Wat gebeurt er bij de operatie?

Vlak voor de operatie kan het zijn dat de plastisch chirurg op uw lichaam een tekening maakt (het operatieplan). Deze tekening geeft aan hoe de operatie gaat verlopen.

Aan het begin van de operatie krijgt u een plaatselijke verdoving met een injectie. U krijgt een strakke band om de arm om te zorgen dat er gedurende de operatie geen bloed in de arm komt. In de handpalm, aan het begin van de vinger, wordt een sneetje gemaakt. De peesschede wordt ingesneden waardoor de pees weer onbelemmerd kan bewegen. Vervolgens wordt de wond gehecht.

Na de operatie

Na de operatie krijgt u een drukverband. Na 72 uur mag u deze verwijderen en de wond bedekken met een gewone pleister. U mag uw handen gewoon wassen.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk te gaan oefenen met de vingers om te voorkomen dat deze vast komen te zitten. Het oefenen houdt in, het volledig buigen en strekken van de vingers. Gedurende twee tot drie weken mag u de hand niet te zwaar belasten. Dit betekent dat u geen zware dingen mag tillen.

Bij de eerste controleafspraak op de polikliniek Plastische Chirurgie, 10 tot 14 dagen na de ingreep, worden de hechtingen door de verpleegkundige verwijderd.

Pijnstilling

Na de ingreep kunt u een pijnlijke hand hebben, wat u kunt bestrijden met paracetamol. U mag iedere 6 uur 2 tabletten paracetamol van 500 mg innemen (maximaal 8 tabletten per 24 uur). Dit is meestal voldoende ter pijnstilling.

Als de pijn hiermee niet vermindert, kan het zijn dat door zwelling van de hand het verband te strak is komen te zitten. U mag het verband dan voorzichtig losser aanbrengen.

Herstel

De eerste 2 weken dient u voorzichtig te zijn met de wond. Na 4 tot 6 weken mag u in principe alles weer doen met uw hand.

Het operatiegebied kan enkele maanden gezwollen en pijnlijk zijn. Masseren, maar vooral de tijd geven. Het gaat altijd over.

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico’s

Een operatie voor een peesschede ontsteking heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie, zoals:

 • risico’s van de narcose
 • trombose
 • een nabloeding
 • het optreden van infecties
 • stoornissen in de wondgenezing
 • lelijke littekenvorming
Specifieke complicaties en risico’s van een operatie een peesschede ontsteking zijn
 • verkleving van de buigpees in de peesschede
 • zenuwbeschadiging, waardoor gevoelsstoornissen ontstaan
 • In een zeer enkel geval kan posttraumatische dystrofie ontstaan. Hierbij ontstaan functie- en gevoelsstoornissen die lange tijd aanhouden, soms zelfs met blijvende beperkingen en invaliditeit van de hand.

Wanneer neemt u direct contact op

In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • Als u na de operatie koorts krijgt boven de 38,5ºC en de hand geheel of gedeeltelijk warm en pijnlijk aanvoelt.
 • Bij zwelling en pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Bij een hevig bloedende operatie- wond.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.

Tijdens kantooruren kunt u bellen met polikliniek Plastische chirurgie.

Buiten kantooruren belt u met afdeling Spoedeisende Hulp (SEH).

De kosten

De kosten van behandeling van een peesschedeontsteking worden door uw ziektekostenverzekering vergoed.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met polikliniek plastische chirurgie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Plastische chirurgie
040 – 239 71 20

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Plastische chirurgie vindt op www.catharinaziekenhuis.nl/plastische-chirurgie


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden