PET/CT-scan (Folder)

Nucleaire geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

PET/CT-scan (Folder)

Er is met u afgesproken dat u een PET/CT-scan laat maken. Dit onderzoek kan alleen doorgaan als u zich houdt aan een aantal voorbereidingen. Daarom is het belangrijk dat u de aanwijzingen in deze folder nauwkeurig opvolgt. In deze folder maken we onderscheid tussen patiënten met suikerziekte en patiënten zonder suikerziekte. Ook leest u hoe het onderzoek in zijn werk gaat. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan in deze folder staat. Als dit zo is, dan bespreekt een medisch nucleair werker dit met u.

Wat is een PET/CT-scan?

In een PET/CT-scan worden PET en CT gecombineerd. Deze twee technieken vullen elkaar aan.

PET is de afkorting van Positron Emissie Tomografie. PET geeft informatie over de stofwisseling van weefsels. Hiervoor wordt een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof ingespoten die wordt opgenomen door de te onderzoeken weefsels. Deze stof heet: ’18-Fluorodeoxyglucose (FDG)’. De radioactieve stof zendt straling uit die door het PET-onderdeel van de camera wordt opgevangen en vertaald wordt in foto’s.

CT is de afkorting van Computer Tomografie. CT maakt gebruik van röntgenstraling en geeft informatie over de structuur van weefsels.

Voorbereidingen

Belangrijk

Het is belangrijk dat u de aanwijzingen in deze folder zorgvuldig opvolgt. Als u niet of onvoldoende voorbereid bent, dan kan het onderzoek niet doorgaan. Met de scan brengen wij de suikerstofwisseling in het lichaam in beeld. Als er vóór het onderzoek te veel suiker in uw lichaam aanwezig is, wordt de scan onduidelijk. Daarom zijn er voorbereidingen en gelden er speciale aanwijzingen voor mensen met suikerziekte.

Heeft u suikerziekte? Leest u dan ook de informatie onder het kopje ‘Extra voorbereiding voor patiënten met suikerziekte’.

 • U mag vanaf zes uur voor het onderzoek niet meer eten. Dit geldt ook voor sondevoeding.
 • Als u een koolhydraatvrij dieet moet volgen voor de PET/CT-scan, dan moet u 12 uur nuchter zijn.
 • De dag vóór en de dag van het onderzoek mag u zich niet zwaar lichamelijk inspannen.
 • Vanaf zes uur voor uw onderzoek mag u alleen water of koffie en thee zonder melk of suiker. Andere dranken zijn niet toegestaan.
 • In de twee uren voor uw afspraak moet u één liter water drinken. Dit zijn ongeveer zes glazen. Het gebruik van verdikkingsmiddel is niet toegestaan.
 • U kunt thuis alvast beginnen met drinken en u mag gewoon plassen.
 • Als u medicijnen gebruikt, dan kunt u deze innemen zoals u gewend bent.
 • Als u een infuus hebt, mag er vanaf minimaal zes uur voorafgaand aan het onderzoek geen glucosebevattende vloeistof toegediend worden.
 • Kleed u warm aan. Het is belangrijk dat u het niet koud hebt als u aan het onderzoek begint.
 • Draag kleding met zo min mogelijk metalen onderdelen zoals ritssluitingen, metalen knopen en beha’s met beugels.
 • Draag geen sieraden en doe piercings uit.
 • Als u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft, moet u dit direct melden bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde. De radioactieve stof die gebruikt wordt bij het onderzoek, kan nadelige gevolgen hebben op ongeboren kinderen en zuigelingen.

Extra voorbereiding voor patiënten met suikerziekte

Bent u suikerpatiënt, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Nucleaire geneeskunde. Om de PET/CT-scan te kunnen maken, moet u bloedsuiker op de afspraaktijd lager zijn dan 10 mmol/l. Als u suikerziekte heeft, zijn er extra voorbereidingen nodig.

Waar meldt u zich?

U meldt u zich 15 minuten voor uw afspraaktijd bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

Het onderzoek

U wordt in de wachtkamer opgehaald door een laborant van de afdeling Nucleaire geneeskunde. Hij of zij brengt u naar de onderzoeksruimte. U gaat in een comfortabele stoel ziten die naar uw wensen kan worden ingesteld.

Er wordt een infuusnaald ingebracht in uw arm. Uw bloedsuikerwaarde wordt gemeten. Als deze goed is, wordt via het infuus de radioactieve stof toegediend. Deze stof moet ongeveer een uur inwerken. Het is belangrijk dat u tijdens de inwerktijd van de radioactieve stof zo stil mogelijk in de stoel blijft zitten en niet praat. Wel mag u eventueel naar muziek luisteren via uw telefoon of mp3-speler.

U merkt niets van de ingespoten radioactieve stof. U wordt er niet slaperig van en mag gewoon autorijden. Er zijn geen risico’s of bijwerkingen aan dit onderzoek verbonden.

Mogelijk krijgt u via het infuus ook nog één van de volgende medicijnen toegediend:

 • Heparine: een antistollingsmiddel dat ervoor zorgt dat uw bloed minder makkelijk samenklontert.
 • Een plasmiddel: een medicijn waardoor uw nieren harder gaan werken en u vaker zult moeten plassen.

Welk medicijn u krijgt is afhankelijk van de reden waarom het onderzoek bij u wordt uitgevoerd.

Het maken van de foto’s

Als de radioactieve stof is ingewerkt, wordt de PET/CT-scan gemaakt. Het maken van de scan duurt ongeveer dertig minuten. Tijdens de scan ligt u op de onderzoekstafel. Deze tafel schuift langzaam door de PET/CT-camera. Via een intercom kunnen wij u tijdens de scan horen en zo nodig met u praten. Tijdens de scans moet u stil blijven liggen om duidelijke foto’s te krijgen.

Nadat gecontroleerd is of de foto’s voldoende informatie opleveren, kunt u naar huis. De totale onderzoeksduur vanaf dat u het infuus krijgt, is ongeveer twee uur.

Nazorg

Wij raden u aan om na het onderzoek de rest van de dag veel te drinken. Hierdoor raakt u de radioactieve vloeistof weer snel kwijt via de urine.

De uitslag

De beelden van de scan worden digitaal opgeslagen en bewerkt. Aan de hand van deze beelden maakt de nucleair geneeskundige een verslag. Dit verslag gaat naar uw arts. Uw arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Bent u verhinderd?

Een PET/CT-scan is een kostbaar onderzoek. Daarom is het belangrijk dat u op tijd op uw afspraak bent. Alleen dan kan het onderzoek doorgaan. Kunt u de afspraak niet nakomen? Geef dit dan bij voorkeur zo snel mogelijk, maar in ieder geval minimaal twee werkdagen voor het onderzoek, telefonisch aan ons door. Dan kunnen wij de speciaal voor u bestelde radioactieve stof op tijd annuleren.

Soms komt het voor dat radioactieve stof niet aan de eisen voldoet of niet wordt geleverd. We moeten dan op het laatste moment het onderzoek afzeggen, soms zelfs als u al onderweg bent of al in het ziekenhuis aanwezig bent. Hier kunnen wij niets aan doen, hoe vervelend dit ook is.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u tijdens kantooruren terecht bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Nucleaire geneeskunde
040 – 239 86 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Nucleaire geneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/nucleairegeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden