Pijnbehandeling door middel van een epidurale sleeve injectie (Folder)

Pijngeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Pijnbehandeling door middel van een epidurale sleeve injectie (Folder)

Uit uw klachtenpatroon en aanvullend onderzoek bij de neuroloog is gebleken dat uw pijnklachten mogelijk voor een gedeelte te verklaren zijn door een beknelde zenuw in uw nek of lage rug. Deze pijnklachten kunnen wellicht verminderen door een lokale behandeling van de betrokken zenuw. Deze behandeling wordt ook wel een epidurale sleeve injectie genoemd. De behandeling wordt uitgevoerd door een anesthesioloog-pijnspecialist.

De epidurale sleeve injectie kan in het gehele traject van de wervelkolom plaatsvinden. De plaats van uw pijnklachten bepaalt waar de injectie gegeven wordt:

 • ter hoogte van de nek (in medische taal: cervicaal niveau);
 • ter hoogte van de borstkas (thoracaal niveau);
 • ter hoogte van de lage rug (lumbaal niveau);
 • ter hoogte van het heiligbeen (caudaal niveau).

De behandeling zorgt ervoor dat de pijn die u ervaart niet meer door de betreffende zenuw wordt doorgegeven aan de hersenen. Meestal bestaat de toegediende medicatie uit een combinatie van een verdovingsvloeistof en een langwerkende ontstekingsremmer.

De behandeling

Op de behandeldag meldt u zich 10 minuten voor het afgesproken tijdstip op de polikliniek Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. U wordt dan doorverwezen naar de wachtruimte. Daar wacht u tot u door de assistent wordt binnengehaald. U krijgt uitleg over de behandeling en een bed toegewezen waarna u zich kunt omkleden. U krijgt een operatiejas aan en een muts om de haren te bedekken.

De assistent markeert de zijde waar u behandeld wordt met een stift. Om te zorgen dat de behandeling gegeven kan worden in een schone en steriele omgeving, vindt de operatie plaats op de operatiekamer.

Afhankelijk van de soort behandeling die u krijgt, ligt u op uw buik of rug. Met röntgenapparatuur wordt de juiste plaats nauwkeurig bepaald en met een stift gemarkeerd. Nadat de huid is gedesinfecteerd en steriel afgeplakt begint de behandeling.

De behandeling duurt meestal enkele minuten en kan even gevoelig zijn. Ademhalingsoefeningen kunnen goede ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat u stil blijft liggen. De anesthesioloog- pijnspecialist en assistent zullen u hier in begeleiden. Na de behandeling verblijft U nog 15 tot 30 minuten op de nazorgafdeling van de pijngeneeskunde. Vandaar uit gaat U weer terug naar huis.

Van te voren regelen

 • Neem iemand mee naar het ziekenhuis.
 • Kom naar de behandeling met gemakkelijk zittende kleding.
 • Regel vervoer naar huis; u mag de dag van de behandeling niet actief deelnemen aan het verkeer. Het bedienen van zware en/of gevaarlijke machines wordt eveneens afgeraden.
 • U kunt na de behandeling indien nodig gebruik maken van een rolstoel van het ziekenhuis.

Bloedverdunners

Afhankelijk van het soort bloedverdunner, moet daar enkele dagen voor de behandeling tijdelijk mee gestopt worden. De anesthesioloog-pijnspecialist zal met u bespreken hoe u dient om te gaan met de betreffende bloedverdunner rond de pijnbehandeling.

Neem contact op met de apotheek, wanneer de apotheek uw medicatie uitzet in een medicijnrol (baxter) zodat dit aangepast wordt.

Wanneer u medicatie gebruikt waarvoor u onder controle van de trombosedienst bent, moet voorafgaand aan de behandeling uw bloedwaarde (INR) worden gecontroleerd.

U overlegt met de trombosedienst en de anesthesioloog-pijnspecialist over het moment waarop u weer mag starten met de bloedverdunners.

Laat het ons weten

 • Als u allergisch bent voor röntgencontrastvloeistof;
 • Als u (denkt dat u) zwanger bent;
 • Als u koorts heeft op de dag van de behandeling;
 • Als u geen pijn heeft op de dag van de behandeling;
 • Als u overgevoelig bent voor jodium, pleisters, contrast- of anesthesievloeistof

Complicaties en bijwerkingen

Elke medische behandeling brengt het risico op complicaties en bijwerkingen met zich mee. Na een epidurale sleeve injectie kan het volgende gebeuren:

 • Een blauwe plek als gevolg van een bloeduitstorting op de plaats van behandeling;
 • Napijn;
 • Als u onverwacht allergisch bent voor röntgencontrast vloeistof, dan kunt u klachten ervaren als jeuk, huiduitslag en soms kortademigheid;
 • Na de behandeling kan een tijdelijke krachtsvermindering optreden. Deze krachtsvermindering komt door het gebruik van de verdovingsvloeistof en blijft aanwezig gedurende de werkingsduur van de vloeistof. Deze bedraagt over het algemeen 4 tot 6 uur;
 • De ontstekingsremmers kunnen mogelijk een aantal dagen een rood gezicht veroorzaken;
 • De ontstekingsremmer kan bij vrouwen een onregelmatige menstruatiecyclus veroorzaken. Als u diabetes heeft, kunnen uw bloedsuikers ontregeld raken. Het kan dan nodig zijn om extra controles te laten plaatsvinden bij degene die u begeleid bij de regulatie van de bloedsuikers;
 • Zenuwschade (zeldzaam).

Aandachtspunten na de behandeling

 • Op de dag van behandeling mag u niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer.
 • De pleister mag dezelfde dag verwijderd worden en u kunt gewoon douchen.
 • Op de dag van de behandeling moet u rustig aan doen. Wij raden u af om op deze dag zware machines te besturen of te bedienen. Vanaf de volgende dag mag u alles weer doen wat u kunt en wilt.
 • Pijnstillers kunnen vaak niet direct gestopt worden na de behandeling.

Wanneer u de indruk heeft dat de pijn minder wordt, dan stopt u als eerste met de sterkste medicatie. Vaak zijn dat opioïden. Eerst stopt u de kortwerkende opioïden, en wanneer de pijn dan onder controle blijft, stopt u met de langwerkende opioïden.

Daarna stopt u de NSAID’s (bijvoorbeeld Naproxen, Diclofenac, Brufen, Celebrex (= celecoxib) of Arcoxia (= etoricoxib) en als laatste met paracetamol.

Als u hier vragen over heeft, stel deze dan aan de anesthesioloog-pijnspecialist of de pijnverpleegkundige voordat u naar huis gaat.

Er wordt automatisch een afspraak voor u ingepland voor een telefonische evaluatie met de pijnspecialist of pijnverpleegkundige. Deze afspraak sturen we u per mail of post toe.

Wanneer neemt u contact op?

 • Wanneer u 12 uur na de behandeling nog volledige uitval wat betreft kracht of gevoel heeft.
 • Bij koorts boven de 38,5 na de behandeling binnen 48 uur

Tijdens kantooruren belt nu met de polikliniek Pijngeneeskunde. Buiten kantooruren en in het weekend belt u met de Spoedeisende Hulp. De telefoonnummers vindt u onder het kopje ‘Contactgegevens’.

Geef aan dat u recent voor een pijnbehandeling in het ziekenhuis bent geweest.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzel dan niet om te bellen naar de polikliniek Pijngeneeskunde. Vragen kunt u ook bespreken met uw behandelend anesthesioloog-pijnspecialist. Als u om dringende redenen uw afspraak niet kunt nakomen, geef dit door aan de polikliniek.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Pijngeneeskunde
040 – 239 85 00

Spoedeisende Hulp (SEH)
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Anesthesiologie & Pijngeneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/pijngeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden