Pijnbehandeling door middel van Pulsed Radio Frequentie (PRF) behandeling (Folder)

Pijngeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Pijnbehandeling door middel van Pulsed Radio Frequentie (PRF) behandeling (Folder)

Binnenkort komt u naar de polikliniek Pijngeneeskunde van het Catharina Ziekenhuis voor een Pulsed Radio Frequentie (PRF) behandeling. Dit is een behandeling voor pijnbestrijding waarbij de pijngeleiding van de zenuw wordt beïnvloed door middel van korte (pulsed) stroomstootjes (Radio Frequentie). Uw arts heeft met u besproken waarom deze behandeling bij u wordt uitgevoerd. In deze folder vindt u meer informatie over de PRF behandeling. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan hier beschreven is.

Deze folder is bedoeld voor mensen met pijnklachten veroorzaakt door één of meerdere ruggenmergzenuwen waarbij gekozen is voor een Pulsed Radio Frequentie (PRF) behandeling. Deze behandeling heeft tijd nodig om in te werken, gemiddeld duurt dit 6 weken. Vaak wordt eerst met een proefbehandeling vastgesteld of deze behandeling zinvol is. De PRF behandeling wordt gebruikt om een langer effect te bewerkstelligen, bijvoorbeeld als een behandeling met corticosteroïden slechts kort werkt.

De behandeling

Op de behandeldag meldt u zich 10 minuten voor het afgesproken tijdstip op de polikliniek Pijngeneeskunde. Hier vandaan wordt u doorverwezen naar de wachtruimte. Daar wacht u tot u door de assistent wordt binnengehaald. U krijgt uitleg over de behandeling en een bed toegewezen waarna u zich kunt omkleden. U krijgt een operatie jas aan en een muts om de haren te bedekken.

De assistent markeert de zijde waar u behandeld wordt met een stift. Om de steriliteit te waarborgen vindt de ingreep plaats op een pijn behandelkamer. Afhankelijk van de soort behandeling die u krijgt, ligt u in buik- of rugligging. Met röntgenapparatuur wordt de juiste plaats nauwkeurig bepaald en met een stift gemarkeerd. Nadat de huid is gedesinfecteerd en steriel is afgeplakt begint de behandeling.

Het is belangrijk dat u stil blijft liggen. De behandeling kan even gevoelig zijn. De behandeling duurt gemiddeld 10 – 20 minuten. Ademhalingsoefeningen kunnen goede ondersteuning bieden. De anesthesioloog- pijnspecialist en assistent zullen u hier in begeleiden.

We controleren de plaats van de naaldpunt met behulp van kleine teststroompjes. Voor elke naald voeren we twee korte testen uit. Het is belangrijk dat u duidelijk antwoord geeft op de vragen die de pijnarts of pijnconsulent u stelt. Uit de gegevens van deze twee testen kan de arts afleiden of de naald correct gepositioneerd is. Hierna wordt het weefsel behandeld met radiogolven.

Na de behandeling plakken we een pleister op de prikplaats. De doktersassistente geeft aan wanneer u er weer uit mag en naar huis kunt.

De evaluatie van deze behandeling zal telefonisch plaatsvinden met de pijnspecialist of pijnverpleegkundige. Er wordt automatisch een afspraak voor u ingepland. Deze afspraak wordt per mail of post toegezonden.

Van te voren regelen

 • Kom naar de behandeling in gemakkelijk zittende kleding
 • Neem iemand mee naar het ziekenhuis.
 • Regel vervoer naar huis; u mag na de behandeling 24 uur niet auto rijden of zelfstandig deelnemen aan het verkeer.
 • U kunt na de behandeling indien nodig gebruik maken van een rolstoel van het ziekenhuis.

Bloedverdunners

Afhankelijk van het soort bloedverdunner, moet u daar enkele dagen voor de behandeling tijdelijk mee stoppen. De anesthesioloog-pijnspecialist zal met u bespreken hoe u dient om te gaan met de betreffende bloedverdunner rond de pijnbehandeling.

Neem contact op met de apotheek, wanneer de apotheek uw medicatie uitzet in een baxter- rol, zodat dit aangepast wordt.

Wanneer u medicatie gebruikt waarvoor u onder controle van de trombosedienst bent, moet voorafgaand aan de behandeling uw bloedwaarde (INR) worden gecontroleerd. Als de stollingswaarden van het bloed niet in orde zijn dan stellen wij de behandeling uit naar een andere datum omdat er anders teveel risico’s aan de behandeling zitten.

U overlegt met de trombosedienst en de anesthesioloog-pijnspecialist over het moment waarop u weer mag starten met de bloedverdunners.

Laat het ons weten

 • als u allergisch bent voor röntgencontrastvloeistof
 • als u (denkt dat u) zwanger bent.
 • als u koorts heeft op de dag van de behandeling.
 • als u geen pijn heeft op de dag van de behandeling.
 • als u overgevoelig bent voor jodium, pleisters, contrast- of verdovingsvloeistof
 • als u een pacemaker, ICD of neurostimulator heeft.

Aandachtspunten na de behandeling

 • Er kan tijdelijk krachtsvermindering optreden in het behandelde lichaamsdeel. Deze krachtsvermindering komt door het gebruik van verdovingsvloeistof en blijft aanwezig zolang de vloeistof werkzaam is. Dit duurt ongeveer 6 uur.
 • U mag tot 24 uur na de behandeling niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer.
 • De pleister mag u dezelfde dag verwijderen en u kunt gewoon douchen.
 • Pijnstillers kunnen vaak niet direct gestopt worden na de behandeling. Als u hier vragen over heeft, stel deze dan aan de anesthesioloog- pijnspecialist of de pijnverpleegkundige voordat u naar huis gaat.
 • Ten gevolge van de behandeling kan er napijn optreden. Het kan voorkomen dat het enkele dagen tot enkele weken duurt voordat uw pijnklachten minder worden.
  Ga daarom nog door met de pijnstillers zoals u dat gewend bent. Als u geen pijnstillers gebruikte, mag u maximaal 4 x 1000 mg paracetamol per dag innemen. Deze dosering mag u maximaal 1 week gebruiken. Daarna kunt u overgaan op een dosering van 3 x 1000 mg paracetamol per dag. Wanneer u de indruk heeft dat de pijn minder wordt, dan stopt u als eerste met de sterkste medicatie. Vaak zijn dat morfineproducten, zoals Oxycodon. Eerst stopt u de kortwerkende morfine, en wanneer de pijn dan onder controle blijft, stopt u met de langwerkende morfine. Wanneer u langer dan 4 weken morfine gebruikt, moet u dit geleidelijk afbouwen. Daarna stopt u de NSAID’s (Bijvoorbeeld Naproxen, Diclofenac, Brufen, Celebrex (= celecoxib) of Arcoxia (= etoricoxib) en als laatste de paracetamol. Zie ook de folder ‘Pijnmedicatie’.

Risico’s:

Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee. Na een PRF behandeling kan het volgende gebeuren:

 • een blauwe plek waar de naald zat.
 • zenuwschade (erg kleine kans).
 • een ernstige bloeding (komt zelden voor).
 • Als u onverwacht allergisch bent voor röntgencontrast vloeistof, dan kunt u klachten ervaren als jeuk, huiduitslag en soms kortademigheid.
 • Na de behandeling kan een tijdelijke krachtsvermindering optreden. Deze krachtsvermindering komt door het gebruik van de verdovingsvloeistof en blijft aanwezig gedurende de werkingsduur van de vloeistof. Deze bedraagt enkele uren.

Alarmeren

 • Wanneer u 12 uur na de behandeling nog volledige uitval wat betreft kracht of gevoel heeft.
 • Bij koorts boven de 38,5 na de behandeling binnen 48 uur
 • Tijdens kantooruren: poli pijngeneeskunde 040–2398500
 • Buiten kantooruren of in het weekend: spoedeisende hulp: 040-2398580

Geef aan dat u recent voor een pijnbehandeling in het ziekenhuis bent geweest.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzel dan niet om te bellen naar de polikliniek Pijngeneeskunde. Vragen kunt u ook bespreken met uw behandelend anesthesioloog- pijnspecialist.

Als u om dringende redenen uw afspraak niet kunt nakomen, geef dit door aan de polikliniek.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Pijngeneeskunde
040 – 239 85 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Pijngeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/pijngeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden