Pijnmedicatie (Folder)

Anesthesiologie Anesthesiologie & Pijngeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Pijnmedicatie (Folder)

In deze folder vindt u informatie over medicatie tegen pijn. Door te begrijpen hoe u de pijnmedicatie het beste kunt innemen, heeft u de best mogelijke pijnstilling met zo min mogelijk medicatiegebruik.

Wat is pijn?

We ervaren pijn als heel erg vervelend. Toch heeft het een functie. Het pijnsignaal beschermt ons en geeft een teken aan ons brein dat er ergens in ons lichaam gevaar dreigt. Denk aan:

  • terugtrekken in een reflex als we ons snijden
  • dreigen te verbranden
  • gestoken worden door een insect.

Pijn is dus een waarschuwingssysteem van ons lichaam. Dit noemen we acute pijn.

Duren uw pijnklachten langer dan 3 tot 6 maanden? Dan noemen we dit chronische pijn.

Vaak is de oorzaak van deze pijn niet aantoonbaar of bijna niet meer aanwezig.

U leest meer over pijn in de folder Pijneducatie: informatie over pijn.

De pijnladder

Adequate pijnstilling begint bij een goede basis, namelijk paracetamol (stap 1).

Vandaaruit kan de pijnstilling verder opgebouwd worden met eerst NSAID’s (stap 2), daarna met langwerkende opiaten (stap 3) en ten slotte met kortwerkende opiaten (stap 4).
Daarnaast bestaan er ook neuropatische pijnstillers. Deze worden voorgeschreven tegen een ander soort pijn, namelijk neuropatische pijn.

De pijnladder is een stappenplan voor de medicamenteuze behandeling van pijn. Door het volgen van de stappen 1 tot en met 4 uit het schema, wordt met een zo laag mogelijke dosis het hoogste mogelijke effect bereikt. Als uw pijnklachten afnemen, kunt u  meestal uw pijnmedicatie afgebouwen. Dit gebeurt in omgekeerde volgorde; stap 4-3-2-1. De kortwerkende opiaten worden eerst afgebouwd (stap 4) en daarna de langwerkende opiaten (stap 3). Als de pijnklachten voldoende onder controle zijn of weg, kunt u vervolgens de medicatie van stap 2 verminderen en stoppen. Als laatste (stap 1) kunt u de paracetamol stoppen.

Stap 1 Basis pijnmedicatie

Middel

Paracetamol

Dosering

3x daags 1000mg
7.00 – 15.00 – 22.00 uur

4x daags 1000mg
7.00 – 12.00 – 17.00 – 22.00 uur

Bijzonderheden

Maximaal gedurende 10 dagen
4x daags 1000 mg

Advies opbouw/ afbouwschema

Tot dd/mm/jj

Stap 2 NSAID

Middel

□ Naproxen
□ Etoricoxib
□ Diclofenac
□ Meloxicam
□ Celebrex
□ . . . . . . . . . . . .

Dosering

. . . . daags
. . . . . mg

□ 7.00 uur
□ 12.00 uur
□ 15.00 uur
□ 17.00 uur
□ 22.00 uur

Bijzonderheden

Deze stap wordt op indicatie overgeslagen, bijvoorbeeld vanwege:

  • Allergie of overgevoeligheid voor NSAID’s
  • Nierfunctiestoornissen
  • Antistollingsmedicatie
  • Maag-/ darmproblemen
  • Steroïden gebruik zoals prednison
Advies opbouw/ afbouwschema

Tot dd/mm/jj

Stap 3 Opiaten langwerkend

MGA = Met Gereguleerde Afgifte
SR = Slow Release

Middel

□ Tramadol
□ Oxycodon MGA
□ Oxycodon SR
□ Fentanylpleister
□ Buprenorfinepleister
□ Tapentadol
□ Methadon
□ ……..

Dosering

. . . . . daags . . . . . mg
. . . . .  daags . . . . . mcg

□ 7.00 uur
□ 12.00 uur
□ 15.00 uur
□ 17.00 uur
□ 22.00 uur

Pleister wissel 1x . . . dagen

Bijzonderheden

Capsules dienen in het geheel worden ingeslikt en mogen niet worden gemalen.

Het lichaam went aan opiaten, waardoor soms na verloop van tijd een aanpassing in uw medicatie nodig is voor voldoende pijnstilling.

Daarnaast kan plotseling stoppen, na langdurig gebruik van opiaten, ontwenningsverschijnselen geven. Dit kan voorkomen worden door het geleidelijk af te bouwen.

U dient laxerende middelen te gebruiken vanwege kans op obstipatie.

Advies opbouw/ afbouwschema

Tot dd/mm/jj

Stap 4 Opiaten kortwerkend

IR = Immediate Release Oxycodon IR of Oxynorm

Middel

□ Fentanyl IR/Abstral® Sublingual (onder de tong )
□ Palexia IR
□ Buprenorfine IR
□ . . . . . . . . . . .

Dosering

Zo nodig . . . . . .daags.

Als u vaker dan 4-6 keer per dag deze medicatie gebruikt, dient u in overleg met de arts te overwegen om de langwerkende opiaten te verhogen.

Advies opbouw/ afbouwschema

Tot dd/mm/jj

Bij afbouwen eerst kortwerkende opiaten afbouwen en daarna langwerkende opiaten.

Neuropatische pijnstillers

Amytriptyline en nortriptyline

Advies opbouw- of afbouwschema
Op geleide van effect en bijwerkwerkingen elke 1-2 weken verhogen

Bijzonderheden
Innemen voor de nacht

Pregabaline

Advies opbouw- of afbouwschema

Ochtend Avond
Dag 1-3 1 x 75mg
Dag 4-7 1 x 75mg 1 x 75mg
Dag 8-14 1 x 75mg 1 x 150mg
Vanaf dag 15 1 x 150mg 1 x 150mg

Bijzonderheden
Deze medicatie wordt op voorschrift van uw arts geleidelijk verhoogd en/of afgebouwd in samenspraak met u.

Duloxetine

Advies opbouw- of afbouwschema

Ochtend Middag Avond
Dag 1 – 3 1 x 300mg
Dag 4 – 6 1 x 300mg 1 x 300mg
Dag 7 – 9 1 x 300mg 1 x 300mg 1 x 300mg
Dag 10 – 12 1 x 300mg 1 x 300mg 2 x 300mg
Dag 13 – 15 2 x 300mg 1 x 300mg 2 x 300mg
Vanaf dag 15 2 x 300mg 2 x 300mg 2 x 300mg

Bijzonderheden
Deze medicatie wordt op voorschrift van uw arts geleidelijk verhoogd en/of afgebouwd in samenspraak met u.

Vragen?

Als u na het lezen van de folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met polikliniek Pijngeneeskunde

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Polikliniek Pijngeneeskunde
040 – 239 85 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Pijngeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/pijngeneeskunde

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden