Plaatsen en verwijderen van botankers (Folder)

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Plaatsen en verwijderen van botankers (Folder)

Vanwege een orthodontische behandeling krijgt u binnenkort botankers geplaatst. In deze folder vindt u de belangrijkste informatie over de operatie en de nabehandeling op een rij zodat u alles nog kunt nalezen.

Botankers

Een botanker is een klein metalen plaatje dat met twee of drie schroeven op de onder- of bovenkaak wordt bevestigd.

Het uiteinde van het botanker steekt uit in de mond en wordt gebruikt om orthodontisch draad of elastiekjes aan te bevestigen. Hierdoor wordt er kracht op uw tanden en kiezen uitgeoefend die bijdraagt aan de behandeling van de orthodontist.

Voorbereiding

Als de ingreep met een plaatselijke verdoving gebeurt, mag u van tevoren gewoon eten, drinken of tanden poetsen. Als de ingreep onder narcose plaatsvindt, dan moet u nuchter blijven. Als dit voor van toepassing is dan zal anesthesioloog u hierover informeren. Meer informatie over nuchter blijven leest u in de folder ‘anesthesie’ die u in dat geval van de anesthesioloog krijgt.

De behandeling

De kaakchirurg maakt een snede in het tandvlees en schroeft het botanker vast aan het kaakbot. Daarna wordt het tandvlees gehecht met oplosbare hechtingen. De hechtingen lossen meestal na twee tot drie weken zover op dat ze spontaan verdwijnen.

Als de orthodontist vraagt om meerdere botankers tegelijk te plaatsen dan kan dit meestal tegelijk.

Pijn en zwelling

De plaatselijke verdoving is na ongeveer twee tot vier uur uitgewerkt. U kunt dan pijn krijgen. De pijn is goed te bestrijden met pijnstillers. U krijgt hiervoor een recept en instructies mee. Soms wordt ook een antibioticumkuur voorgeschreven om infectie te voorkomen. In het ziekenhuis is een apotheek gevestigd waar u uw medicijnen kunt ophalen. U kunt natuurlijk ook bij uw eigen apotheek terecht. U kunt het beste met de pijnstillers beginnen vóórdat de plaatselijke verdoving helemaal is uitgewerkt.

Na het plaatsen van de botankers kan uw wang opzwellen. Dit is normaal. Deze zwelling is meestal na twee dagen het grootst, daarna zal uw wang weer gaan slinken. Om zwelling te voorkomen, kunt u de eerste uren na de ingreep uw wang koelen met ijsblokjes of een ‘cold pack’.

Na de behandeling

Natuurlijk moet u de eerste dagen nog wat voorzichtig zijn in de buurt van de wond.

Probeert u om niet met uw tong met het botanker te “spelen” omdat dit de genezing negatief kan beïnvloeden.

Mondverzorging

Na de ingreep mag u uw tanden weer poetsen. Ook het deel van het botanker dat in de mond uitsteekt, kunt u heel voorzichtig poetsen. gebruik een zachte tandenborstel. Gebruik géén elektrische tandenborstel.

Om uw tanden en mond extra goed te reinigen, krijgt u een recept mee voor een mondspoelvloeistof (chloorhexidine). Hiermee spoelt u de eerste tien tot veertien dagen twee- tot driemaal per dag.

Roken en alcohol

Houd er rekening mee dat alcohol en roken beide slecht zijn voor de wondgenezing. Wij raden u aan om de eerste dagen na de ingreep geen alcohol te drinken en/of te roken.

Voeding

De eerste twee dagen kunt u het beste zachte voeding gebruiken. U hoeft geen maaltijden over te slaan en u kunt normale etenstijden en normale hoeveelheden aanhouden.

Sporten

Wij adviseren u om de eerste tien dagen na de het plaatsen van de botankers niet te sporten.

Complicaties

De kans op complicaties is erg klein. Mogelijke complicaties bij deze ingreep zijn:

Nabloeding

Om de  kans op een nabloeding te verkleinen is de wond in uw mond gehecht. Het speeksel kan na de ingreep nog wel een beetje rood zijn, dit is normaal. Als de wond toch gaat bloeden of als u erg veel bloed in uw speeksel heeft neem dan contact met ons op.

Infectie

Als de zwelling of de pijn na vier à vijf dagen niet verminderd of toeneemt of als u koorts krijgt dan kan dit op een ontsteking wijzen. Neem dan contact met ons op.

Losraken

Hoewel het zelden gebeurt, kan een botanker losraken. Het anker moet dan – afhankelijk van het stadium waarin de behandeling zich bevindt – opnieuw worden vastgezet of worden verwijderd.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis

Het spreekt vanzelf dat de arts alles in het werk zal stellen om complicaties tot een minimum te beperken. Toch bestaat er altijd een geringe kans op een nabloeding of een wondinfectie. U kunt contact opnemen met de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie als:

  • de pijn, zwelling en slikklachten na twee dagen niet verminderen;
  • of als er sprake is van koorts (boven de 39° C).

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek van Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Neem ’s avonds, ’s nachts en in het weekend contact op met de Spoedeisende Hulp.

Vervolgafspraak orthodontist

Na de operatie kunt u meteen naar huis. Het is belangrijk dat het botanker binnen twee tot drie weken wordt verbonden met de beugel.

U moet daarvoor zelf een afspraak maken met uw orthodontist.

Het verwijderen van de botankers

Wanneer het botanker niet meer nodig is voor uw orthodontische behandeling, dan verwijderd de kaakchirurg het weer. Deze ingreep lijkt erg op die waarbij het botanker werd geplaatst.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
040 – 239 70 30

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/kaakchirurgie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden