Pleurapunctie (Folder)

Longgeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Pleurapunctie (Folder)

Uw behandeld arts heeft u ingelicht over het onderzoek dat u moet ondergaan. In deze folder leest u wat een pleurapunctie inhoudt en hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd. Zo kunt u zich goed voorbereiden op het onderzoek. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan in deze folder wordt beschreven.

Wat is een pleurapunctie?

Een pleurapunctie kan worden gedaan als onderzoek (diagnostische pleurapunctie) of als behandeling (therapeutische pleurapunctie).

Diagnostische pleurapunctie

Bij een diagnostische pleurapunctie kijkt de longarts of er vocht tussen uw binnenste en buitenste longvlies zit. Als dat het geval is, wordt het vocht met een spuit met dunne naald opgetrokken. Daarna wordt het vocht voor onderzoek opgestuurd naar het laboratorium.

Therapeutische pleurapunctie

U kunt ook een pleurapunctie krijgen als er overtollig vocht tussen de longvliezen zit dat de long in verdrukking brengt. Daardoor kan kortademigheid worden veroorzaakt. U krijgt dan een therapeutische pleurapunctie waarbij het overtollige vocht wordt weggezogen.

Voorbereidingen

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. U mag dus gewoon eten, drinken en uw medicijnen blijven gebruiken. Als u bloedverdunners gebruikt, meldt dit dan aan de behandelkamermedewerker en/of longarts. Bij bepaalde soorten bloedverdunners moet u vooraf op het laboratorium bloed laten prikken.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de afdeling Longfunctie. U wordt meegenomen naar de behandelkamer.

U neemt plaats op de onderzoekstafel (zittend) waarna de longarts eerst met een echoapparaat gaat kijken hoeveel vocht er zit en waar dit zich bevindt. De punctieplaats wordt eerst gemarkeerd met de achterkant van een wattenstaafje. Daarna wordt de huid rondom gedesinfecteerd. Bij een diagnostische punctie is het één prik met een dunne naald en is verdoving niet nodig.

Bij een therapeutische pleurapunctie waarbij er veel vocht wordt opgevangen, wordt de punctieplaats eerst verdoofd. Als de verdoving is ingewerkt, prikt de arts met een wat dikkere naald de desbetreffende plaats aan en loopt het vocht via een slangetje in een opvangzak. Na de punctie wordt de prikplaats met pleister afgeplakt en brengen we u terug naar de verpleegafdeling Longgeneeskunde (als u opgenomen bent) of u gaat naar huis.

De punctieplaats kan nog een tijdje pijnlijk aanvoelen, alsof u een ‘blauwe plek’ heeft. Voelt u zich na de punctie benauwd, waarschuwt u dan direct de verpleegkundige, uw huisarts of neem contact op met de behandelkamer Longgeneeskunde.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Uitslag

De uitslag van de punctie krijgt u van uw behandelend arts bij het volgende polikliniekbezoek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de afdeling Longfunctie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Longfunctie
040 – 239 56 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Longgeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/longgeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden