Pneumodilatatie van de slokdarm (Folder)

Maag-, Darm- en Leverziekten
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Pneumodilatatie van de slokdarm (Folder)

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een pneumodilatatie van de slokdarm te laten uitvoeren. Het onderzoek wordt verricht door een Maag-Darm-Leverarts (MDL-arts) en vindt plaats op de afdeling Radiologie. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rondom deze ingreep. Het is belangrijk dat u deze folder enkele dagen voor de ingreep goed doorleest. Het is goed u te realiseren dat de situatie in uw geval anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is pneumodilatatie van de slokdarm?

Pneumodilatatie van de slokdarm is het oprekken (dilateren) van de onderste sluitspier van de slokdarm met behulp van een met lucht (pneumo) gevulde ballon. Dit is nodig wanneer deze sluitspier vernauwd of verkrampt is.

Voorbereiding

Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren, moeten uw slokdarm en maag leeg zijn. Daarom moet u rekening houden met een aantal voorbereidingen:

 • U dient voorafgaand aan uw onderzoek tenminste 6 uur lang niets meer te eten, drinken of roken.
 • Indien uw afspraak in de middag plaatsvindt, mag uw laatste licht verteerbare maaltijd (ruim 6 uur voor het onderzoek) bestaan uit 2 beschuiten met zoet beleg en een kop thee. Hierna mag u niets meer eten, drinken of roken.

We raden u aan om tijdens de ingreep makkelijke en loszittende kleding te dragen.

Medicijngebruik
 • Als u enige vorm van bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dient u dit vooraf aan de arts te melden die het onderzoek aanvraagt. Eventueel moet het gebruik van deze medicatie voor het onderzoek tijdelijk worden gestaakt.
 • Als u suikerziekte heeft en hiervoor insuline spuit of medicijnen gebruikt, dient u de richtlijnen te volgen die in de daarvoor bestemde folder zijn aangegeven. Deze folder kunt u krijgen via de diabetesverpleegkundige of via de secretaresse van uw behandelend arts.
Meenemen naar het ziekenhuis
 • Wij adviseren u om iemand mee te nemen die na de ingreep van de arts kan horen hoe de ingreep is verlopen. Voor de ingreep krijgt u namelijk een roesje (sedatie). Na de ingreep kunt u zich hierdoor suf en slaperig voelen. Vaak herinnert u zich dan niet goed wat er met u besproken is. U mag ook niet alleen naar huis gaan;
 • Neem een actueel medicijnoverzicht mee;
 • Wanneer u suikerziekte heeft en insuline spuit: uw insulinespuit en insuline;
 • Als u een kunstgebit en/of gehoorapparaatjes draagt: uw eigen bewaardoosje(s).

Verloop van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich 20 minuten voor het afgesproken tijdstip op de afdeling Endoscopie, waar u door een assistent wordt ontvangen. Daar wordt de administratie in orde gemaakt. Hierna neemt u plaats in de wachtkamer waar een verpleegkundige van de afdeling Kortverblijf & Dagverpleging u komt ophalen. Die zorgt ervoor dat u op een brancard komt te liggen, een infuusnaald krijgt en doet ook evt. andere noodzakelijke handelingen ter voorbereiding.

Daarna wordt u naar de afdeling Radiologie gebracht.

Op de scopiekamer zelf:

 • U krijgt een drankje om schuimvorming in de maag tegen te gaan.
 • Als u losse gebitsdelen heeft, wordt u verzocht deze uit te doen.
 • U neemt plaats op de onderzoekstafel (u ligt op de linkerzij of de buik).
 • Ter bescherming van het instrument en uw gebit, krijgt u een bijtring tussen de kaken.
 • U krijgt nu de verdoving (‘roesje’) toegediend via een naaldje in de arm.
 • Wordt u voor het onderzoek in de goede houding gelegd, op uw linkerzijde;
 • Tenslotte wordt er op één van uw vingers een knijper geplaatst om uw hartslag en ademhaling te controleren.

De arts dient vervolgens de medicijnen voor het roesje toe waarna het onderzoek begint. Door het roesje ervaren de meeste mensen het onderzoek als niet vervelend.

De ingreep

Het oprekken van de onderste sluitspier van de slokdarm wordt uitgevoerd met behulp van een gastroscoop, een dunne flexibele slang. De arts schuift de gastroscoop via de mondholte door de slokdarm naar de maag. Aan het uiteinde van de slang bevindt zich een cameraatje. Hierdoor kan de arts de binnenkant van de slokdarm bekijken en de exacte plaats van de vernauwing in de sluitspier bepalen. Vervolgens wordt een ballon op de plaats van de sluitspier ingebracht en daar opgeblazen. Dit wordt 2 keer gedurende 1 minuut gedaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van doorlichting om de juiste plaats te bepalen en te controleren. Het totale onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Nazorg

Na afloop van de ingreep wordt u in een bed geholpen en naar de afdeling Kortverblijf & dagverpleging gebracht. Op deze afdeling wordt u vanwege de sedatie nog minimaal 1 uur gecontroleerd. Het is normaal dat u zich dan wat suf en slaperig voelt.

Voordat u naar huis gaat, laat een verpleegkundige van deze afdeling u een paar slokjes water drinken. Dit om te controleren of u zich niet verslikt. Het is normaal dat u zich dan nog wat suf en slaperig voelt. U mag daarom alleen onder begeleiding naar huis.

Tot de ochtend na de behandeling mag u niet zelf actief deelnemen aan het verkeer. U kunt ook beter geen belangrijke beslissingen nemen op die dag.

Risico’s en complicaties

Pneumodilatatie van de slokdarm is over het algemeen een veilige ingreep. Complicaties die kunnen optreden zijn:

Bloeding
 • Tijdens de behandeling kan een bloedvaatje worden geraakt, waardoor een bloeding kan ontstaan. Dit gebeurt bij ongeveer één op de tien patiënten. Als dit gebeurt wordt er direct gehandeld, waardoor het bloedverlies over het algemeen beperkt blijft.
 • Een bloeding kan ook enige tijd na de behandeling ontstaan. Daarom moet u na de behandeling twee tot drie uur in het ziekenhuis blijven. Ook in dit geval wordt direct ingegrepen, tijdens het uitvoeren van een nieuwe endoscopie.
 • In zeldzame gevallen treedt de bloeding pas later op. U merkt dit doordat u bloed braakt en/of zwarte, teerachtige ontlasting heeft. Als dit gebeurt, moet u direct contact opnemen met de afdeling Endoscopie of met de Spoedeisende Hulp.
Perforatie

Een complicatie die zeer incidenteel (één op de honderd patiënten) voorkomt, is een perforatie. Dit betekent dat er een gaatje in de wand van de slokdarm of de maag is ontstaan. Als dit gebeurt, wordt u opgenomen en volgt eventueel een operatieve ingreep.

Wanneer neemt u direct contact op?

Neem in onderstaande gevallen contact op met het ziekenhuis:

 • Als u na de behandeling bloed braakt of zwarte teerachtige ontlasting heeft;
 • Als u aanhoudende heftige pijn in de bovenbuik of achter het borstbeen en hoge koorts heeft;
 • Als het eten de slokdarm niet goed wil passeren.

Neem tijdens kantooruren contact op met de afdeling Endoscopie. Buiten kantooruren neemt u contact op met de Spoedeisende Hulp.

Verhinderd

Kunt u om dringende redenen niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Endoscopie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Endoscopie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Endoscopie
040 – 239 87 85

Spoedeisende Hulp (SEH)
040 – 239 96 00

Afdeling Kortverblijf & dagverpleging
040 – 239 87 77

Routenummer(s) en overige informatie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/maag-darm-en-leverziekten


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden