Polikliniek gynaecologische oncologie (Folder)

Catharina Kanker Instituut Gynaecologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Polikliniek gynaecologische oncologie (Folder)

U bent verwezen naar de gynaecoloog-oncoloog in het Catharina Ziekenhuis. Het team van het Catharina Kanker Instituut (CKI) voor de gynaecologische oncologie bestaat uit verschillende zorgverleners. In deze folder leest u meer over deze zorgverleners.

Wilt u weten welke zorgverleners u behandelen? Kijk dan voor de persoonlijke profielen op onze website: www.catharinaziekenhuis.nl/gynaecologie en klik op ‘Wie helpen u?’.

De gynaecoloog-oncoloog

Een belangrijke zorgverlener voor u is uw behandelend medisch specialist, de gynaecoloog-oncoloog.  De gynaecoloog oncoloog is verantwoordelijk voor de diagnostiek en behandeling. Daarnaast stuurt de gynaecoloog-oncoloog het team van zorgverleners betrokken bij uw behandeling aan, zowel op de polikliniek als op de verpleegafdeling.

De belangrijkste taken zijn:

 • supervisie van verpleegkundig specialist (VS) en arts-assistent gynaecoloog bij de diagnostiek en behandeling
 • consult nieuwe patiënt
 • uitvoeren van operaties
 • consult uitslag gesprekken met patiënt
 • wetenschappelijk onderzoek

Arts-assistent gynaecologie

De arts-assistent gynaecologie werkt altijd onder supervisie van de gynaecoloog-oncoloog.

De belangrijkste taken zijn:

 • consult nieuwe patiënt
 • uitvoeren van operaties
 • consult uitslag gesprekken met patiënt
 • wetenschappelijk onderzoek

Verpleegkundig specialist

Omdat de samenleving verandert, we ouder worden en onze zorg vaak complexer is, is er meer behoefte aan informatie en overleg. Om iedereen goed te kunnen helpen zijn er nieuwe beroepen in de zorg, bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist (VS). Deze zorgprofessional neemt taken van de gynaecoloog-oncoloog over. Dit is bij wet geregeld.

Ook binnen ons team werken verpleegkundig specialisten (VS). Deze verpleegkundig specialisten worden specifiek voor de gynaecologische oncologie opgeleid onder leiding van de gynaecoloog oncoloog.

De verpleegkundig specialist werkt altijd onder supervisie van de gynaecoloog-oncoloog.

De belangrijkste taken zijn:

 • consult nieuwe patiënten
 • medische handelingen uitvoeren, zoals het uitvoeren van lichamelijk onderzoek en medicatie voorschrijven; het stellen van diagnoses
 • consult vervolg controles
 • wetenschappelijk onderzoek
 • nauwe samenwerking met verpleegkundig consulenten/casemanager

Op deze websites vindt u meer informatie over dit beroep:

De verpleegkundig consulent/casemanager

De verpleegkundig consulent is een ervaren gespecialiseerd verpleegkundige.

De belangrijkste taken zijn:

 • contactpersoon tijdens uw diagnose en behandelperiode in het Catharina Ziekenhuis
 • voeren van kennismakingsgesprek en geven van aanvullende informatie omtrent diagnose/behandeling
 • verlenen van psychosociale zorg
 • organiseren en coördineren van uw onderzoeken en de behandeling
 • nauwe samenwerking met verpleegkundig specialist en gynaecoloog-oncoloog

De polikliniekassistent

De belangrijkste taken zijn:

 • plannen van afspraken en onderzoeken in opdracht van de arts of VS
 • u telefonisch te woord staan en indien mogelijk uw vraag beantwoorden of zij zal, indien nodig, overleggen met de verpleegkundig consulent/VS zodat u door hen wordt teruggebeld.

De polimedewerker van het planbureau

De belangrijkste taken zijn:

 • alle operatiepatiënten op de wachtlijst plaatsen
 • patiënten vanuit de wachtlijst oproepen voor de geplande operatie
 • vragen beantwoorden over de operatieplanning en operatiedata

Vragen?

Heeft u een algemene vraag die binnen drie dagen beantwoord kan worden, stel deze vraag dan via ons patiëntenportaal MijnCatharina.

Ga naar www.catharinaziekenhuis.nl en kies voor MijnCatharina. U kunt in MijnCatharina uw afspraken inzien, gedeeltes van uw dossier bekijken, een herhaalrecept aanvragen of via het kopje e-consult een bericht sturen aan uw zorgverlener. U kunt daar vragen stellen over:

 • leefstijl
 • medicatie
 • onderzoeken
 • eerder consult
 • afspraken
 • machtigingen
 • aanvragen van een herhaalrecept

Bij een spoedvraag is een e-consult niet geschikt. Neem bij spoed telefonisch contact met ons.

Wanneer neemt u telefonisch contact op?

U neemt telefonisch contact op bij toename van lichamelijke klachten zoals pijn, koorts > 38.5°C, bloedverlies, problemen met urineren en/of ontlasting.

Binnen kantooruren:

De verpleegkundigen van de polikliniek Gynaecologische Oncologie zijn dagelijks van 09.00 uur tot 10.00 uur te bereiken tijdens het telefonisch spreekuur via 040 – 239 66 80.

Voor vragen en/of lichamelijke klachten die niet kunnen wachten tot het telefonisch spreekuur, kunt u bellen met 040 – 239 66 77. De polikliniek assistente regelt dat uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoord wordt.

Buiten kantooruren (16.00 uur tot 09.00 uur):

Bij vragen en/of lichamelijke klachten die niet kunnen wachten, belt u met het algemene nummer van het Catharina Ziekenhuis: 040 -239 91 11.

Vraag naar de Spoedeisende Hulp en geef door dat u in behandeling bent bij een gynaecoloog-oncoloog.

Bij levensbedreigende spoed belt u de spoedlijn huisarts of 112.

Heeft u een vraag over de planning van uw operatie? Dan kunt u terecht in MijnCatharina of u neemt contact op met het Planbureau gynaecologische oncologie, via 040 – 239 93 10 (maandag – donderdag tussen 10.00 en 11.00 uur).


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden