Polikliniek Hartfalen (Folder)

Cardiologie Catharina Hart- en Vaatcentrum
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Polikliniek Hartfalen (Folder)

U heeft deze folder ontvangen van de cardioloog of de verpleegkundige van de afdeling. U krijgt een persoonlijke toelichting waarom u verwezen wordt naar de polikliniek Hartfalen. In deze folder vindt u informatie over de polikliniek Hartfalen en wat u hier kunt verwachten. Uitleg over het ziektebeeld hartfalen vindt u in de folder ‘Hartfalen’ van de Nederlandse Hartstichting.

Hartfalen is een chronische ziekte. Dit betekent dat de ziekte wel behandeld kan worden maar niet te genezen is. Het betekent dat u de rest van uw leven onder controle blijft bij een cardioloog. Het is daarnaast belangrijk dat u leert zo goed mogelijk met deze aandoening te leven. U kunt zelf veel doen om uw klachten te beperken en zo uw leven aangenamer te maken. Op de polikliniek Hartfalen in het Catharina Ziekenhuis begeleiden wij u hier graag bij.

Werkwijze polikliniek Hartfalen

Op deze polikliniek werken hartfalenverpleegkundigen en een verpleegkundig specialist nauw samen met uw cardioloog. Zij bewaken de effecten van de behandeling en begeleiden en ondersteunen patiënten met chronisch hartfalen. Door de intensieve begeleiding leert u beter en sneller om te gaan met uw ziekte. U leert onder andere bij toename van klachten, deze verslechtering op het juiste moment bij de juiste persoon te melden. Hierdoor kan de behandeling sneller bijgesteld worden en een ziekenhuisopname worden voorkomen. Dit is een vorm van zelfmanagement.

Behandeling en begeleiding

De behandeling van hartfalen is erop gericht dat u zo min mogelijk last ondervindt van de klachten die het gevolg zijn van het hartfalen. Ook is het belangrijk dat bij een snelle verslechtering (verergering van de klachten of veranderingen in het gewicht) er direct een aanpassing van uw behandeling plaatsvindt.

De cardioloog besteedt vooral aandacht aan de medische zaken. Hieronder vallen het stellen van de diagnose, de behandeling, het gebruik van medicijnen en de aanvraag en de beoordeling van een vervolgonderzoek. De hartfalenverpleegkundige begeleidt u intensief bij de noodzakelijke aanpassingen van uw leefgewoonten. Bij problemen en ongemakken kunt u altijd een beroep doen op de verpleegkundige, zij is ook de centrale persoon. De verpleegkundig specialist combineert in haar werkzaamheden de taak van de arts en de verpleegkundige in één. Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die zich richt op de totale zorgverlening (medisch en verpleegkundig) van een bepaalde patiëntencategorie, zoals patiënten met chronisch hartfalen.

De polikliniek Hartfalen heeft een multidisciplinaire opzet, dit wil zeggen dat meerdere zorgverleners bij de zorg betrokken zijn. Er is een nauwe samenwerking tussen het ziekenhuis, de thuiszorg en andere disciplines. U wordt mede begeleid door de diëtist, de fysiotherapeut, geestelijk verzorger en de thuiszorg. Dit om de kwaliteit van leven rondom u en uw partner te verhogen.

Hartfalenverpleegkundige

De hartfalenverpleegkundige is een verpleegkundige die zich gespecialiseerd heeft in het begeleiden van patiënten met hartfalen. Veelal starten de eerste contacten met de hartfalenverpleegkundige(n) al in de ziekenhuisfase. Indien mogelijk bezoekt zij u al tijdens de ziekenhuisopname. Na ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee voor een eerste bezoek aan de polikliniek Hartfalen, deze staat genoteerd in uw hartfalendagboek. Dit dagboek krijgt u uitgereikt op de verpleegafdeling door een verpleegkundige of de verpleegkundig specialist. Het is de bedoeling dat u dit persoonlijke dagboek bijhoudt en bij elk bezoek aan de polikliniek Hartfalen meeneemt. U krijgt ook een afspraak mee voor controle bij de cardioloog op de polikliniek Cardiologie. Hoe vaak u op de polikliniek Hartfalen komt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Meestal komt u in de beginfase vaker en in een latere fase alleen bij klachten. U kunt ook gebruik maken van een telefonisch consult.

Wat kan de hartfalenverpleegkundige voor u doen?

De hartfalenverpleegkundige:

 • informeert u over uw ziekte en hoe u hiermee om kunt gaan;
 • leert u een balans te vinden tussen rust en activiteit;
 • leert u de omgang met en het gebruik van medicijnen;
 • geeft u in samenwerking met de diëtist advies over voeding en vochtinname;
 • leert u om te gaan met emotionele aspecten;
 • leert u bij verergering van klachten uw symptomen te benoemen;
 • begeleidt de mantelzorg;
 • onderhoudt contacten met andere zorgverleners zoals de diëtiste, de fysiotherapeut en de thuiszorg;
 • is aanspreekpunt bij vragen of problemen en gemakkelijk bereikbaar.

Toename klachten?

Rondom uw hartfalen zijn de hartfalenverpleegkundige en de verpleegkundig specialist voor u de centrale personen. Bij vragen en problemen kunt u altijd met hen overleggen. Indien noodzakelijk vindt direct overleg plaats met de cardioloog.

Wij adviseren u om contact op te nemen met de hartfalenverpleegkundige of verpleegkundig specialist (polikliniek Hartfalen) indien:

 • uw gewicht toeneemt of afneemt met 2 kg in 1 à 2 dagen;
 • uw benauwdheidsklachten toenemen;
 • u ’s nachts kortademig wakker wordt;
 • uw hartslag sneller en onregelmatiger wordt;
 • u duizelig bent;
 • u misselijk bent;
 • u braakt of diarree heeft;
 • uw bovenbuik pijnlijk vol aanvoelt;
 • u een sterk verminderde eetlust heeft;
 • u minder gaat plassen;
 • uw voeten, enkels en benen dikker worden;
 • u last krijgt van hoesten.

Zie hiervoor ook uw hartfalendagboek.

De polikliniek Hartfalen is 24 uur per dag en zeven dagen in de week telefonisch bereikbaar voor spoedeisende vragen via de verpleegkundigen van verpleegafdeling Cardiologie. Het telefoonnummer vindt u onder ‘Contactgegevens’.

Vragen?

Heef u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze altijd stellen aan de verpleegkundig specialist, de hartfalenverpleegkundige of uw cardioloog. Zij zijn telefonisch te bereiken via het telefoonnummer van de polikliniek Hartfalen, verpleegafdeling Cardiologie of de polikliniek Cardiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Hartfalen
040 – 239 81 50 (ma t/m vrij tussen 09.00 en 16.00 uur)

Verpleegafdeling Cardiologie
040 – 239 81 50 (voor spoedgevallen 7 dagen in de week gedurende 24 uur per dag)

Heeft u direct een ambulance nodig, bel dan gelijk 112!

Polikliniek Cardiologie
040 – 239 70 00 (ma t/m vrij tussen 09.00 en 16.00 uur)

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Cardiologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/cardiologie


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden