Polikliniek wegrakingen (Folder)

Cardiologie Neurologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Polikliniek wegrakingen (Folder)

U heeft een afspraak op de polikliniek wegrakingen omdat u eerder een wegraking (syncope) heeft gehad. De afspraak vindt plaats op de polikliniek Neurologie of polikliniek Cardiologie. Het doel van de polikliniek wegrakingen is om de oorzaak van de wegraking te achterhalen en zo mogelijk te behandelen.

Voorbereiding door de patiënt

Als een familielid of kennis een keer heeft gezien dat u wegraakte, is het belangrijk om hem of haar naar het bezoek aan de polikliniek mee te nemen. Informatie van een ooggetuige kan meer duidelijkheid geven over de oorzaak van de wegrakingen.

Op de dag van de afspraak meldt u zich op de afgesproken tijd bij de polikliniek Neurologie of polikliniek Cardiologie. Van tevoren krijgt u een afsprakenbrief waarin staat op welke polikliniek u zich kunt melden.

Het polikliniekbezoek

De arts zal tijdens het bezoek aan de polikliniek één of meerdere wegrakingen nauwkeurig nagaan. Door middel van vragen aan u en uw familielid/kennis zal een duidelijk beeld worden geschetst van de wegraking(en).

Ook zal een lichamelijk onderzoek plaatsvinden waarbij ook de bloeddruk wordt gemeten in liggende en staande houding. Vervolgens zal de arts de mogelijke diagnose en het vervolg met u bespreken. Soms volgt er een doorverwijzing naar een neuroloog of cardioloog. Dat wordt dan tijdens het bezoek met u besproken.

Aanvullende onderzoeken

Naar aanleiding van het polikliniekbezoek wordt bepaald of aanvullend onderzoek moet worden ingezet. Meestal zal een hartfilmpje worden verricht.

Als de verdenking bestaat dat de wegrakingen worden veroorzaakt door een daling van de bloeddruk, zal een zogenaamde kantelproef worden gepland. Hierover ontvangt u dan nog aanvullende informatie.

Vragen of verhinderd?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het polikliniekbezoek? Neem dan telefonisch contact op met de polikliniek waar u de afspraak heeft (Neurologie of Cardiologie).

Bent u verhinderd voor uw afspraak? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de polikliniek. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Neurologie
040 – 239 94 00

Polikliniek Cardiologie
040 -239 70 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Neurologie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/neurologie
Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Cardiologie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/cardiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden