Polikliniekboekje (Folder)

Algemeen
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Polikliniekboekje (Folder)

U komt voor een onderzoek of behandeling naar het Catharina Ziekenhuis. In deze folder krijgt u informatie over de algemene gang van zaken op de polikliniek of onderzoeksafdeling. Meer specifieke informatie krijgt u op de polikliniek.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

 • Een verwijsbrief van de huisarts, tandarts of verloskundige.
 • Geldig legitimatiebewijs.
 • Uw verzekeringsgegevens.
 • De medicijnen die u regelmatig gebruikt (of een overzicht hiervan dat u opvraagt bij uw apotheek).
 • Neem bij volgende bezoeken ook de afspraakkaart van uw specialist mee.
 • Als u een leesbril heeft, is het verstandig die ook mee te nemen.

Hoe komt u bij het Catharina Ziekenhuis?

Openbaar vervoer

Aan de achterzijde van het Centraal Station Eindhoven vertrekt een aantal bussen naar het Catharina Ziekenhuis:

Stadsbussen

 • Lijn 3: Best
 • Lijn 9: Son en Breugel

Streekbussen

 • Lijn 322: Gemert
 • Lijn 400: Airport Shuttle
 • Lijn 404: Nuenen Centrum
 • Lijn 405: Achtse Barrier
 • Lijn 406: Ekkersrijt

Meer informatie over de dienstregeling van bussen kunt u vinden op de website: www.9292ov.nl.

U kunt ook bellen met het landelijke telefoonnummer 0900-9292 (0,70 per minuut).

Eigen vervoer

Vanuit Tilburg (A58) en vanuit Den Bosch:

Volg de A58 richting Eindhoven Centrum/Helmond. U komt dan op de Kennedylaan. Hier staat het Catharina Ziekenhuis aangegeven. Neem de afslag Churchilllaan. Op het viaduct gaat u rechtsaf. Bij het tweede verkeerslicht gaat u linksaf. U ziet dan het ziekenhuis aan  uw rechterzijde.

Vanuit Nijmegen (A50):

Volg de A50 richting Eindhoven/Centrum. U komt dan op de Kennedylaan. Hier staat het Catharina Ziekenhuis aangegeven. Neem de afslag Churchilllaan. Op het viaduct gaat u rechtsaf. Bij het tweede verkeerslicht gaat u linksaf. U ziet dan het ziekenhuis aan uw rechterzijde.

Vanuit Helmond:

Als u op de ringweg van Eindhoven komt, volgt u de borden Ziekenhuizen en daarna Catharina.

Vanuit het zuiden; Venlo (A67), Maastricht (A2):

Bij knooppunt Leenderheide volgt u richting Tongelre, Centrum. Daarna volgt u de borden Ziekenhuizen en tot slot Catharina .

Parkeren

U kunt uw auto parkeren op het parkeerterrein van het ziekenhuis aan de Michelangelolaan (P1 en P2). Houdt u rekening met de drukte op de parkeerplaats rondom het bezoekuur. Bezoekers van de afdeling Radiotherapie en het Catharina Kanker Instituut kunnen parkeren op P5. Op beide parkeerterreinen is betaald parkeren van toepassing. Laat uw parkeerkaart niet in de auto liggen. Als u het ziekenhuis verlaat, betaalt u met behulp van de parkeerkaart bij de betaalautomaat het verschuldigde parkeertarief. Patiënten die vaak naar het ziekenhuis moeten komen, hebben de mogelijkheid tot het aanschaffen van een abonnement. Meer informatie vindt u op onze website en in de folder ‘Parkeren bij het Catharina Ziekenhuis’.

Fiets/bromfiets

Uw fiets of bromfiets kunt u gratis stallen in de fietsenstalling midden voor de hoofdingang van het ziekenhuis. Deze is niet bewaakt. Motoren kunnen parkeren op P1, het parkeerterrein voor bezoekers, in het daarvoor bestemde vak.

Rolstoelen

Buiten, rechts van de hoofdingang, en binnen, net na de draaideur, staan rolstoelen. U (of uw begeleider) kunt deze tijdelijk binnen het ziekenhuis gebruiken voor een bedrag van € 1,00. Na terugplaatsing krijgt u de euro terug.

Wegwijs in het Catharina Ziekenhuis

Ingang

De hoofdingang van het ziekenhuis is op werkdagen geopend van 06.30 tot 21.30 uur en op zondagen en feestdagen van 08.30 tot 21.30 uur. Tijdens deze openingstijden is er een receptionist aanwezig.

Buiten deze tijden kunt u gebruik maken van de ingang bij de Spoedpost, aan de achterzijde van het ziekenhuis (Winston Churchilllaan). Buiten de openingstijden kunt u het ziekenhuis verlaten via de nachtuitgang (route 385).

Catharina Ziekenhuis = rookvrij

Vanaf 1 november 2019 is het Catharina Ziekenhuis volledig rookvrij. Dit geldt niet alleen voor onze gebouwen, ons hele terrein is rookvrij.

Wij willen de gezondheid van onze patiënten en medewerkers verbeteren. Daarom zorgen we ervoor dat onze patiënten, bezoekers en medewerkers niet in aanraking hoeven te komen met roken. Ook ondersteunen we medewerkers en patiënten bij het stoppen met roken.

Poliklinieken en onderzoeksafdelingen

De poliklinieken en onderzoeksafdelingen bevinden zich op diverse locaties in het ziekenhuis. Om u wegwijs te maken, werken wij met routenummers. In de centrale hal op de begane grond vindt u een groot elektronisch bord met daarop de routenummers van alle poliklinieken.

Behalve op de borden, staan de routenummers ook weergegeven op de kaart ‘Routewijzer’. Deze kaarten vindt u onder andere bij de receptie in de centrale hal en bij de liften.

Op werkdagen kan één van de gastvrouwen/-heren in de centrale hal u opvangen en begeleiden naar de polikliniek en onderzoeksafdelingen.

Melden en inschrijven

Bij uw eerste bezoek aan het Catharina Ziekenhuis, meldt u zich bij de receptie in de centrale hal. Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens kunt u via MijnCatharina aanpassen, of bij de aanmeldzuilen bij een ingang. U kunt deze wijzigingen ook telefonisch doorgeven: 040 – 239 54 00.

Iedereen moet zich bij een bezoek aan het Catharina Ziekenhuis kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Als officieel legitimatiebewijs accepteert het Catharina Ziekenhuis een geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of een wettelijk vreemdelingendocument.

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Er is geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Afspraakherinnering via sms-bericht

Als u een afspraak heeft gemaakt bij een polikliniek of functieafdeling kunt u twee werkdagen voorafgaand aan de afspraak een sms-herinnering ontvangen. In dit bericht staat de datum vermeld waarop de afspraak plaatsvindt. Het tijdstip waarop u zich meldt, vindt u op uw afsprakenoverzicht of in patiëntenportaal MijnCatharina. Wilt u een sms-herinnering ontvangen? Geef uw mobiele telefoonnummer door bij de balie van de polikliniek of bij de receptie in de centrale hal.

MRSA-bacterie

De MRSA-bacterie is een bacterie die buiten het ziekenhuis weinig kwaad doet. Binnen het ziekenhuis echter kan een besmetting met MRSA groot gevaar opleveren voor sommige patiënten, omdat deze bacterie moeilijk te bestrijden is.

Wij verzoeken u daarom ons te melden als u:

 • De afgelopen 3 maanden bent onderzocht, behandeld of verpleegd in een ander Nederlands ziekenhuis, een buitenlands ziekenhuis of verpleeghuis.
 • Woont op een bedrijf met varkens of vleeskalveren.
 • Werkt met levende varkens en/of vleeskalveren. 

Voorkoming van infecties: wat kunt u zelf doen?

Handhygiëne is de belangrijkste en meest gemakkelijke manier om griep en vele andere ziektes te voorkomen. 80% van alle besmettelijke ziekten wordt via de handen verspreid. Dit is de reden dat zorgmedewerkers hun handen desinfecteren tijdens hun werkzaamheden. U en uw bezoek kunnen hieraan ook een bijdrage leveren door uw handen regelmatig te wassen of te desinfecteren. Hiermee beschermt u zichzelf, uw medepatiënten, bezoekers en zorgverleners. Voor desinfectie hangen op alle afdelingen alcoholpompen.

Gedragsregels

Het Catharina Ziekenhuis is een openbaar gebouw waar iedereen welkom is. Er is één basisregel waar iedereen zich aan moet houden: in het ziekenhuis gaan wij respectvol met elkaar om. Veiligheid voor onze patiënten, bezoekers én medewerkers staat voorop. Daarom zijn er regels opgesteld. Volgens deze regels is het niet toegestaan overlast te veroorzaken voor patiënten, geweld te gebruiken (in woord en/of daad), iemand te bedreigen of seksueel te intimideren. Verder is het niet toegestaan om eigendommen van medewerkers, bezoekers of patiënten te stelen of te vernielen of drugs te gebruiken. Vanzelfsprekend staan wij onaangepast gedrag, al dan niet onder invloed van alcohol of drugs, niet toe. U wordt erop aangesproken, als u deze regels overtreedt. Ook doen wij zo nodig aangifte bij de politie.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. In ons ziekenhuis worden studenten geneeskunde (co-assistenten) en artsen die zich (willen) specialiseren (een AIOS, ANIOS of HAIO) opgeleid. Hetzelfde geldt voor verpleegkundigen en verzorgenden met verschillende opleidings- en deskundigheidsniveau’s. Ook leiden we in ons ziekenhuis paramedici (zoals fysiotherapeuten, diëtisten en laboranten) op. Dit betekent dat u door één of meerdere personen onderzocht en behandeld wordt. U kunt zelf beslissen of u hieraan uw medewerking verleent.

Polikliniekbezoek

U komt naar het Catharina Ziekenhuis voor een onderzoek of voor een bezoek aan een specialist. Vóór uw bezoek aan uw specialist meldt u zich aan bij de aanmeldzuil bij de desbetreffende afdeling. Dit doet u door de QR-code op uw digitale of fysieke dagticket te scannen bij deze aanmeldzuil. Hoe het aanmelden werkt, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden.

Wachttijden

Er wordt alles aan gedaan om u op de afgesproken tijd te behandelen. Toch zijn wachttijden niet altijd te voorkomen, bijvoorbeeld door tussenkomst van een spoedgeval. Wij vragen hiervoor uw begrip. Als de wachttijd langer is dan 20 minuten, informeert u dan even bij de polikliniekmedewerker.

Anderstalig

Beheerst u de Nederlandse taal niet goed, bespreek dit gerust met de polikliniekmedewerker bij het maken van een afspraak. U mag altijd iemand meenemen die u bij uw taalproblemen kan bijstaan. Het ziekenhuis kan eventueel een tolk inschakelen. Om dit te kunnen regelen, is het wel nodig dat u dit minimaal 14 dagen voor uw bezoek aangeeft bij de polikliniekmedewerker. Dit brengt geen kosten met zich mee.

Gesprek met de specialist

Het gesprek tussen u en uw specialist is belangrijk. Het is aan te raden uw vragen van tevoren op te schrijven. U weet dan zeker dat u niets vergeet. Het is belangrijk dat u eerder doorgemaakte ziekten en/of medische behandelingen (zeker als die in het buitenland plaatsvonden) bij uw arts meldt. De arts probeert aan de hand van het gesprek en/of een lichamelijk onderzoek de oorzaak van uw klachten te vinden. Het kan voorkomen dat hij of zij u voor verder onderzoek verwijst naar andere afdelingen van het ziekenhuis. Sommige onderzoeken kunnen nog dezelfde dag plaatsvinden. Soms moet u op een ander tijdstip of dag terugkomen.

Onderzoek

Na het gesprek met de arts maakt de polikliniekmedewerker met u zo nodig de afspraken voor onderzoek en/of behandeling. Onderzoeken kunnen zowel poliklinisch als klinisch plaatsvinden. Poliklinisch wil zeggen dat u na een onderzoek direct naar huis mag. Onderzoeken die klinisch plaatsvinden vragen meer voorbereiding of verpleegkundige nazorg. Deze onderzoeken of behandelingen gebeuren in dagbehandeling. In dat geval informeert de polikliniekmedewerker u of u met eigen vervoer naar huis mag. Of dat het verstandig is een begeleider mee te nemen, omdat u niet zelf aan het verkeer mag deelnemen. Soms moet u voor nader onderzoek of behandeling worden opgenomen.

Uitslag

Bij de meeste onderzoeken duurt het even voordat de resultaten bekend zijn. U krijgt de uitslag van de specialist of van uw huisarts. Als u voor uw uitslag bij uw behandelend specialist moet terugkomen, dan maakt de polikliniekmedewerker voor u een afspraak.

MijnCatharina

Patiënten van het Catharina Ziekenhuis hebben toegang tot MijnCatharina. Dit is een persoonlijke omgeving waarin u onder andere met een verwijzing afspraken kunt plannen op de polikliniek, delen van uw medisch dossier en brieven kunt bekijken of een vraag stellen aan uw zorgverlener. Kijk voor meer informatie over MijnCatharina op
www.catharinaziekenhuis.nl of lees de folder ‘Handleiding MijnCatharina’.

Overige informatie

Bezoekersrestaurant

In ons bezoekersrestaurant kunt u genieten van een uitgebreide keuze aan heerlijke gerechten die vers voor u bereid worden. U vind het bezoekersrestaurant in de hal bij de hoofdingang. Van maandag t/m vrijdag bent u van harte welkom van 08.00 tot 20.00 uur. In het weekend is het restaurant geopend van 12.00 tot 20.00 uur.

Espressobar

Heeft u niet zoveel tijd? Dan bent u ook van harte welkom in de espressobar in de centrale hal. In de espressobar heeft u onder andere de keuze uit verschillende soorten vers bereide koffie, verse croissants, brownies, muffins en verse jus d’orange, ook om mee te nemen. De espressobar is de hele week geopend van 06.30 tot 21.30 uur.

Mobiele telefoons

In het Catharina Ziekenhuis wordt mobiel bellen beperkt toegestaan op die plekken waar het geen gevaar oplevert voor medische apparatuur. Er zijn plaatsen in ons ziekenhuis waar het risico bestaat dat bellen de apparatuur stoort. Daar is het gebruik van mobiele telefoons streng verboden. Deze zones zijn gemarkeerd met de volgende bordjes. Hier geldt een belverbod voor álle mobiele telefoons. De telefoons moeten geheel uitgeschakeld worden, want ook de ‘stille stand? en trilfuncties zenden signalen uit die apparatuur kunnen verstoren.

Klachten

Het Catharina Ziekenhuis vindt het belangrijk dat u als patiënt tevreden bent. Als u vindt dat de zorgverlener geen rekening houdt met uw rechten als patiënt of tekort schiet, kunt u dat kenbaar maken bij de zorgverlener of bij Bureau Patiëntenbelangen. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing. Ook kunt u bij hen terecht voor inzage in uw dossier.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden