Poliklinisch Zorgpad COPD (Folder)

Longgeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Poliklinisch Zorgpad COPD (Folder)

Binnenkort verwachten wij u op de polikliniek Longgeneeskunde vanwege klachten die mogelijk worden veroorzaakt door COPD. Om de oorzaak van de klachten te achterhalen en u een goed behandeladvies te kunnen geven, is het noodzakelijk om een aantal onderzoeken uit te voeren. Dit noemen wij het Poliklinisch Zorgpad COPD. In deze folder leest u meer over deze onderzoeken. Ook krijgt u de folder ‘Wat is  COPD’.

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Dan verzoeken wij u om dit minstens 24 uur van tevoren door te geven aan de assistent(e) van de polikliniek Longgeneeskunde. De contactgegevens van de polikliniek vindt u in het laatste gedeelte van deze folder.

Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak krijgt u de volgende onderzoeken:

Onderzoek Afdeling Duur
1. Longfoto Radiologie 10 minuten
2. Longfunctieonderzoek + twee korte vragenlijsten Longfunctie 45 minuten
3. Hartfilmpje (ECG) Cardiologie 10 minuten
4. Gesprek longarts Polikliniek Longziekten 30 minuten

De longarts vraagt naar uw klachten en beperkingen en bespreekt de onderzoeken met u. Afhankelijk van de uitkomsten stelt de longarts een diagnose en schrijft medicijnen voor. De eerste bevindingen deelt de arts per brief met uw huisarts. In het zorgpad doen we vervolgens verder onderzoek om uw ziektelast nauwkeurig in beeld te brengen. De volgende acties worden uitgevoerd:

Onderzoek Afdeling Duur
4. U vult een NCSI-vragenlijst in. Polikliniek Longziekten of thuis 30 minuten
5. Indien beschikbaar, krijgt u een beweegmeter mee naar huis. Longfunctie 15 minuten

Uitleg onderzoeken eerste afspraak

In dit hoofdstuk leest u meer over de onderzoeken die worden uitgevoerd.

Longfunctieonderzoek

Bij dit onderzoek meten we onder andere de inhoud van de longen en de snelheid van het in- en uitademen. Tijdens het onderzoek doen we een aantal verschillende ademoefeningen, zoals diep in- en uitademen en hard in- en uitademen. Na deze oefeningen krijgt u een medicijn toegediend dat de luchtwegen verwijdt. Na 15 minuten worden de oefeningen herhaald. Zo ziet de longfunctielaborant of de inhoud van de longen en de snelheid van het in- en uitademen verbeteren door het medicijn. Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Voorbereiding op het longfunctieonderzoek

U mag vier uur voor het longfunctieonderzoek niet roken of zware inspanningen leveren. De secretaresse geeft aan welke inhalatiemedicatie u voor het onderzoek niet mag gebruiken.

Longfoto

Met een longfoto kunnen we afwijkingen van de longen zichtbaar maken. Een longfoto is niet nodig als deze onlangs bij u is gemaakt en beschikbaar is in ons computersysteem.

Invullen NCSI-vragenlijst

Na afloop van het gesprek met de longarts vragen we u om een vragenlijst in te vullen. Aan de hand van uw antwoorden zien we hoeveel last u van uw longaandoening heeft.

De vragenlijst vult u thuis op uw computer in. Hiervoor ontvangt u een email. In deze email staat een link. Als u daar op klikt, start de vragenlijst automatisch. Het is belangrijk dat u de vragenlijst invult op de dag van de eerste onderzoeken of uiterlijk de dag erna.

Heeft u thuis geen computer met internetaansluiting? Dan vult u tijdens uw eerste bezoek de vragenlijst in op de computer op de polikliniek. De polikliniekassistente helpt u hierbij.

Beweegmeter

Om uw dagelijkse hoeveelheid lichaamsbeweging vast te stellen, draagt u een week lang een beweegmeter. Dat is een klein kastje dat meet hoeveel en hoe intensief u beweegt. Tijdens het eerste bezoek krijgt u het apparaatje uitgereikt door de longfunctielaborant. U draagt het kastje een week lang dag en nacht op uw onderrug. Het apparaatje kan niet tegen water. Daarom moet u het kastje af doen als u gaat douchen, in bad gaat of als u gaat zwemmen. Van de longfunctielaborant ontvangt u uitleg over het gebruik. De longfunctielaborant heeft 10 minuten nodig om u de instructies uit te leggen. Ook krijgt u een instructiekaart mee. U draagt de beweegmeter tot u de week erop een afspraak heeft om de beweegmeter in te leveren bij de longfunctie.

Let op: Bij het zoekraken of beschadigen van het apparaat, worden de kosten op u verhaald.

Tweede afspraak

Tijdens de tweede afspraak krijgt u de volgende onderzoeken:

Onderzoek Afdeling Duur
1. Zes minuten wandeltest en een BIM-meting* Longfunctie 2 x 15 minuten
2. Gesprek longverpleegkundige Polikliniek Longziekten 60 minuten

*De keuze voor een BIM-meting is afhankelijk van uw BMI (verhouding lengte en gewicht)

De longverpleegkundige vraagt eerst naar uw klachten en beperkingen die te maken hebben met uw activiteiten en uw thuissituatie. Daarna bespreekt de longverpleegkundige de vragenlijst en het beweegrapport met u. Met deze gegevens kunnen we uw ziektelast bepalen. Tijdens deze afspraak controleren we ook met u of de inhalatietechniek goed wordt toegepast.

Neem uw eigen inhalatiemedicatie mee naar deze afspraak.

Uitleg onderzoeken tweede afspraak

In dit hoofdstuk leest u meer over de onderzoeken die worden uitgevoerd. Wij raden u aan om in ieder geval bij deze afspraak echtgenoot, partner of een ander voor u belangrijk persoon mee te nemen.

Zes minuten looptest

U krijgt een looptest van 6 minuten. De longfunctielaborant zal u hierbij begeleiden en uitleggen wat de bedoeling is. Tijdens de looptest meten we ook het zuurstofgehalte aan de vinger met een saturatiemeter.

Meting van de spiermassa

Als uw BMI (verhouding lengte en gewicht) lager is dan 25, meten we uw spiermassa met een zogenoemde BIM-meting. Bij deze meting krijgt u een plakkertje op uw pols en enkel. Hier gaat via een apparaatje stroom doorheen. U voelt hier niets van.

Derde afspraak

Gesprek met longarts

De longarts bespreekt met u alle uitslagen en bevindingen en geeft een behandeladvies. Afhankelijk van de uitslag wordt u terugverwezen naar de huisarts of krijgt u een afspraak met de longverpleegkundige. Uw huisarts wordt hierover per brief geïnformeerd.

Richtlijnen inhalatiemedicatie

De longarts schrijft u wellicht inhalatiemedicatie voor. Wij adviseren u vooral de eerste uitgifte van de inhalatiemedicatie in de poliklinische ziekenhuisapotheek af te halen. Dit i.v.m.uitleg techniek en u krijgt altijd het medicijn dat op het recept staat.

Er bestaan landelijke richtlijnen voor het juiste gebruik van deze medicijnen. U vindt deze richtlijnen op www.inhalatorgebruik.nl.

Nuttige website

Kijk voor meer informatie over COPD ook op de website van het Longfonds: www.longfonds.nl

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Longgeneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Longgeneeskunde
040 – 239 56 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Longgeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/longgeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden