Poliklinische longrevalidatie (Folder)

Fysiotherapie Longgeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Poliklinische longrevalidatie (Folder)

U heeft een aandoening van de luchtwegen (bijvoorbeeld COPD, astma of sarcoïdose longfibrose) en longrevalidatie kan voor u een mogelijkheid zijn om bijkomende klachten te verminderen. De longrevalidatie in het Catharina Ziekenhuis ondersteunt u in het herkennen van uw klachten en het omgaan met deze klachten. Ook gaat u trainen om uw lichamelijke conditie te verbeteren.

Waarom longrevalidatie?

Met longrevalidatie kunt u de volgende doelen bereiken:

 • Verhogen van de kwaliteit van leven;
 • Verminderen/voorkomen van luchtweginfecties;
 • Verminderen/voorkomen van ziekenhuisopnames;
 • Verbeteren van de conditie;
 • Verminderen van het benauwdheidsgevoel;
 • Versterken van uw zelfvertrouwen;
 • Leren omgaan met angst (en paniekreactie);
 • Uw grenzen leren herkennen en accepteren en inzicht krijgen in uw mogelijkheden;

Voordat u gaat deelnemen aan de poliklinische longrevalidatie, krijgt u een intake in het Expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen: CIRO. Daar wordt u gedurende 3 dagen uitgebreid onderzocht en getest op onder andere uithoudingsvermogen en kracht. U blijft daar overnachten. Er worden persoonlijke doelen en een persoonlijk behandelplan opgesteld. Na de afsluiting van de revalidatie vindt er een eindassessment plaats in het Expertisecentrum. Dit assessment duurt 2 dagen, zonder overnachting. Tijdens het verblijf in het Expertisecentrum is roken verboden.

Het longrevalidatieteam

In het longrevalidatieteam werken verschillende hulpverleners nauw samen:

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut geeft u advies over gezond bewegen en het onderhouden van uw lichamelijke fitheid na de revalidatie. Ook leert u vaardigheden die te maken hebben met kortademigheid en het ophoesten van slijm uit de longen. Tijdens de conditie- en krachttraining, sport en spel leert u uw eigen grenzen herkennen. Ook is er aandacht voor ontspanning.

Longverpleegkundige

De longverpleegkundige geeft uitleg over diverse onderwerpen waarmee u in aanraking komt als gevolg van de longaandoening, zoals ziektebeeld, medicatie, inhalatietechnieken, luchtweginfecties, leefregels, stoppen met roken en zuurstofgebruik. De longverpleegkundige helpt u hiermee om te gaan.

Longarts

De longarts geeft educatie en maakt in de eerste twee weken van de revalidatie met u een afspraak om de bijzonderheden uit het assessment met u te bespreken. Ook kunt u bij de longarts terecht voor medische vragen tijdens de revalidatie. Er is een vaste longarts verbonden aan de revalidatie, maar als dat nodig is kan er overlegd worden met uw eigen longarts.

Medisch maatschappelijk werk

Het medisch maatschappelijk werk richt zich op chronisch ziek zijn en uw omgeving.

Diëtiste

De diëtiste informeert u over het belang van gezonde voeding voor longpatiënten en heeft aandacht voor deelnemers met onder- en overgewicht.

Ergotherapeut

De ergotherapeut kijkt vooral hoe u moeilijke activiteiten uitvoert in relatie tot uw longziekte. U krijgt tips hoe u energieverlagende maatregelen kunt nemen.

Psycholoog

De behandeling van een psycholoog kan zeer diverse redenen hebben.

Voorlichting

U krijgt educatie over hoe om te gaan met uw chronische aandoening. De educatie is gericht op het dagelijkse leven. Om u hierop voor te bereiden, ontvangt u de eerste dag een educatieboek en lesrooster. Wij raden u aan voor elke ‘les’ het bijbehorende hoofdstuk door te lezen. Educatie vindt altijd plaats op maandag en vrijdag in de eerste 8 weken. Lessen die gemist worden, moeten later alsnog bijgewoond worden.

Tijdens het trainingsprogramma nodigen wij uw partner en/of vertrouwenspersoon van harte uit om de lessen mee te volgen. Ook zullen er een tweetal momenten zijn voor uw partner en/of vertrouwenspersoon om een educatie bij te wonen en een dagdeel mee te lopen tijdens de training.

Locatie

Catharina Ziekenhuis, afdeling Fysiotherapie

Trainingsdagen

Week 1 t/m 8

Maandag en vrijdag van 12.00 uur tot 16.00 uur

Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

Week 9 t/m 16

Dinsdag en donderdag van 13.00 uur tot 16.00 uur

Gesprekken met hulpverleners kunnen ook na 16.00 uur plaatsvinden. Hier wordt vooraf een afspraak voor gemaakt.

Het programma

De training vind plaats in een groep van maximaal 8 personen. De doorlooptijd van dit programma is 16 weken. De eerste 8 weken traint u driemaal per week, de tweede 8 weken tweemaal per week. De trainingen duren gemiddeld 3 uur. Tijdens die bijeenkomsten zult u 2 uur en 3 kwartier een op u persoonlijk afgestemde fitnesstraining volgen. Deze training wordt afgewisseld met rustmomenten. Tijdens de trainingen wordt u begeleid door de fysiotherapeut. Er vinden een aantal coachinggesprekken plaats met de longverpleegkundige.

Praktische zaken

 • Draag gemakkelijk zittende kleding en schoeisel waarmee u oefeningen kunt uitvoeren op de toestellen (bij voorkeur sportkleding en sportschoenen)
 • Wij verzoeken u iets te drinken (bijvoorbeeld water of sportdrank) mee te nemen en eventueel een tussendoortje.
 • Op de afdeling is een ruimte waar u zich kunt omkleden en na afloop kunt douchen.
 • We adviseren u om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de training. Er zijn wel lockers aanwezig in de kleedruimte.
 • Gezien de gevoeligheid van de luchtwegen van de andere deelnemers, vragen wij u om zuinig te zijn met het gebruik van luchtjes zoals parfum en deodorant.
 • Buiten wandelen is mogelijk een onderdeel van de therapie, zorg daarom voor goede kleding.
 • Neem uw eigen medicatie mee die u zo nodig mag gebruiken bij kortademigheid. Als u thuis zuurstof gebruikt, neem dan uw eigen systeem mee naar de training.
 • Tijdens de lessen is er de mogelijkheid om een lunch te gebruiken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de afdeling Fysiotherapie of met de afdeling Longgeneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Fysiotherapie
040 – 239 84 20

Afdeling Longgeneeskunde
040 – 239 56 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Longgeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/longgeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden