Punctie of biopsie met behulp van de CT-scan (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Punctie of biopsie met behulp van de CT-scan (Folder)

Binnenkort heeft u een afspraak voor een punctie of biopsie met behulp van de CT-scan. Bij een punctie of biopsie wordt een stukje weefsel weggenomen voor microscopisch onderzoek. 

In deze folder kunt u de informatie over het onderzoek nog eens nalezen. Het is goed om u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier beschreven.

Wat is een CT-scan?

De CT-scan (CT staat voor Computer Tomograaf) is een zeer modern röntgenapparaat. Hiermee worden digitale afbeeldingen van dunne dwarsdoorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel gemaakt. Deze afbeeldingen geven de vorm, structuur en ligging van alle inwendige organen en weefsels weer. Met behulp van de CT-scan kan de specialist precies bepalen waar een stukje weefsel moet worden weggenomen.

Belangrijk voor het onderzoek

  • Bent u zwanger of vermoedt u dit, neem dan contact op met de afdeling Radiologie voor nader overleg.
  • Na de ingreep mag u niet zelf naar huis rijden. Het is daarom noodzakelijk dat u van tevoren vervoer naar huis regelt.
  • Zware lichamelijke inspanning moet u de rest van de dag én de volgende dag vermijden. Het is verstandig om ook hiervoor hulp te regelen.

Voorbereiding

  • U moet 3 uur voor het onderzoek nuchter blijven, dus niets meer eten en drinken.
  • Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze gewoon blijven gebruiken.
  • Indien u bloedverdunnende middelen gebruikt, stopt u hier tijdelijk mee in overleg met uw behandelend arts. Ongeveer twee uur voor het onderzoek wordt de dikte van uw bloed bepaald.
  • U verblijft na de punctie of biopsie nog enkele uren in bed, het is verstandig om makkelijke kleding mee te nemen.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek wordt u één dag opgenomen op de verpleegafdeling. U meldt zich bij de receptie van de hoofdingang van het ziekenhuis, daar wordt u naar de betreffende verpleegafdeling verwezen. Het onderzoek zelf wordt uitgevoerd op de afdeling Radiologie. Een verpleegkundige brengt u met bed naar de afdeling Radiologie. De CT-scan is een groot apparaat, met in het midden een ronde opening, waardoor een smalle tafel schuift. Op deze tafel wordt u in de juiste houding gelegd voor het onderzoek. Er worden eerst een aantal foto’s gemaakt om de positie te kunnen bepalen waar de punctie/biopsie plaats moet vinden.

Tijdens het maken van de foto’s ligt u alleen in de onderzoeksruimte. Dit is vanwege de röntgenstraling. Röntgenstraling is nauwelijks schadelijk wanneer er af en toe foto’s worden gemaakt. Het kan wel schadelijk zijn wanneer men er de hele dag in werkt. Daarom gaan de laboranten en de artsen naar de kamer naast de onderzoeksruimte, wanneer het apparaat in werking treedt. De artsen en laboranten kunnen u wel door een raam zien. Er is ook een intercom zodat men u kan horen. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek stil ligt en de instructies goed opvolgt. Anders bestaat de kans dat de punctie/biopsie mislukt.

De arts verdooft de huid en het steektraject. Dit kan even pijnlijk zijn. Na enkele minuten is de huid verdoofd. Dan brengt de arts een naald via de huid in het betreffende weefsel om een stukje weefsel te kunnen weghalen. Tijdens het plaatsen van de naald worden er tussendoor telkens foto’s gemaakt om de naald goed te kunnen plaatsen. Als de naald op de goede plek zit, wordt een stukje weefsel weggehaald. Het aanprikken van weefsel kan even pijnlijk zijn, omdat het dieper gelegen weefsel niet altijd goed verdoofd kan worden. Na het onderzoek krijgt u op de insteekplaats een pleister en eventueel een zandzak om nabloeding te voorkomen.

Duur

Het onderzoek duurt dertig minuten tot een uur. De CT-scan wordt ook voor spoedgevallen gebruikt. Daardoor kan er vertraging in het programma optreden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Nazorg

Na de punctie/biopsie gaat u weer terug naar de verpleegafdeling. U moet nu 3 tot 4 uur bedrust houden. Eventueel krijgt u een zandzak tegen de wond. Het kan zijn dat de verpleegkundige regelmatig de polsslag en bloeddruk bij u controleert. Er kan na de punctie/biopsie pijn optreden ter plaatse van de prikplaats. Hiervoor kunt u paracetamol vragen aan de verpleegkundige (maximaal zesmaal daags). Als de uitslagen van alle controles goed blijven, mag u 3 tot 4 uur na de ingreep naar huis. De uitslag van de punctie/biopsie krijgt u tijdens het volgende bezoek aan de polikliniek van uw behandelend arts.

Mogelijke complicaties

Er is een geringe kans op nabloeden. Ook kan het zijn dat u een beetje bloed gaat ophoesten. Bij een punctie of biopsie van de long kan er een klaplong (pneumothorax) ontstaan, waarvoor eventueel een drain moet worden geplaatst. Na een punctie of biopsie van de long wordt altijd, vlak voordat u naar huis mag, nog een staande longfoto gemaakt op de afdeling Radiologie.

Bij problemen thuis raden wij u aan om contact op te nemen met de polikliniek van uw behandelend arts. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp.

Verhinderd

Kunt u niet naar een afspraak komen? Meld dit dat uiterlijk 24 uur voor uw afspraak bij de afdeling Radiologie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen. Zonder berichtgeving worden de kosten van het onderzoek in rekening gebracht.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de CT-laborant of met uw behandelend arts.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

CT-laborant
040 – 239 85 57

Spoedeisende Hulp (SEH), bij spoed buiten kantooruren
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden