Reconstructie van het onderooglid (Folder)

Oogheelkunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Reconstructie van het onderooglid (Folder)

Bij u is een basaalcarcinoom van het onderooglid vastgesteld. U wordt hiervoor behandeld met Mohs micrografische chirurgie. Op de afdeling Dermatologie heeft u hierover informatie ontvangen. Na deze ingreep volgt een operatie om uw onderooglid te herstellen. In deze folder leest u hier meer over. 

Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

De aandoening

Op de plek waar het carcinoom is weggehaald, is een defect in uw ooglid ontstaan. Dit gaan we herstellen. Welke techniek we daarvoor gebruiken, hangt af van de grootte van het defect bij uw oog.

Bij kleine defecten kan het ooglid direct hersteld worden op de dag van de Mohs chirurgie door de oogarts. Soms is het daarbij nodig wat extra ruimte in de ooghoek te creëren. Hierdoor kunt u een wat rondere ooghoek krijgen dan voor de ingreep.

Bij grotere defecten moet u een dag later terugkomen voor een aanvullende operatie. Als de afstand voor u een probleem is, is het mogelijk een nacht in het ziekenhuis opgenomen te worden.

Voorbereiding op de operatie

Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Tijdens dit gesprek bespreken we de verdoving (anesthesie) en pijnstilling met u. We bespreken waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast spreken we af hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Omdat we uw medicijnen willen controleren krijgt u ook een afspraak bij de Apotheek. Zorg dat u tijdens deze afspraak een actueel medicijnen overzicht of medicijnpaspoort bij de hand heeft als u medicijnen gebruikt. Ook vragen we u om bij uw eigen apotheek toestemming te verlenen voor het digitaal delen van de medicatiegegevens.

Ter voorbereiding op deze afspraken vragen we u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat voor u klaar in MijnCatharina. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst zo snel mogelijk invult. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, plannen wij voor u een afspraak bij de Apotheek en een afspraak bij de polikliniek Pre-operatieve screening. Soms zijn dit telefonische afspraken; soms nodigen we u uit voor een bezoek op de polikliniek. Dit hangt af van de antwoorden op de vragenlijst en de operatie die u krijgt. 

Bij de Apotheek en de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen op afspraak terecht.

De Apotheek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 87 20.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie‘.

Aandachtspunten
  • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Neem hierover contact op met uw arts. Het kan zijn dat u tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen. Dit wordt tijdens het bezoek aan uw arts en ook bij de pre-operatieve screening met u besproken.
  • Als u koorts heeft, moet u dit melden op de dag van de Mohs-operatie.
  • Na de operatie mag u niet zelf deelnemen aan het verkeer. Regel daarom dat iemand u komt ophalen na de operatie.
  • Het is verstandig om iemand mee te nemen bij belangrijke gesprekken met uw artsen. Samen onthoudt u meer.

De operatie

Bij grotere defecten verrichten we onder narcose een volledige reconstructie van uw ooglid. Dit wil zeggen dat we een deel van de binnenkant van uw bovenooglid gebruiken om weer stevigheid in het onderooglid te verkrijgen. Daarna wordt de huid hersteld. Hiervoor maken we gebruik van een reepje huid van het andere bovenooglid. Deze procedure heet de ‘Hughes procedure’.

De operatie vindt plaats onder narcose en duurt anderhalf uur. We doen de operatie in een dagopname. U hoeft dus niet in het ziekenhuis te overnachten.

Na de operatie heeft u gedurende één week een drukkend verband op het oog dat geopereerd is. Na die week worden de hechtingen verwijderd op de polikliniek in het ziekenhuis. Hierna kan het oog met het transplantaat nog niet geopend worden. Dit is voor u ongemakkelijk, maar noodzakelijk om een goed resultaat te krijgen. Het oog blijft gesloten totdat drie weken na de eerste operatie het ooglid weer geopend wordt door de Hughes flap open te maken. Deze ingreep vindt onder plaatselijke verdoving of onder narcose plaats. U kunt hiervoor uw voorkeur opgeven. Nadat het oog geopend is, kunt u weer normaal kijken.

Tevens wordt bij deze vervolgoperatie, als u dat wilt, de huid van uw ándere ooglid verwijderd om de symmetrie van beide ogen te bevorderen. De oogarts bespreekt dit vooraf met u.

U krijgt een controle afspraak op de polikliniek over drie maanden.

Leefregels

  • U mag niet zwemmen tot de tweede operatie heeft plaatsgevonden. Bespreek daarna met uw oogarts of het weer kan.
  • Zorg ervoor dat u het behandelde oog droog houdt bij douchen of baden.
  • U krijgt een recept mee voor een oogzalf. Gebruik deze zalf volgens de instructies van uw oogarts.
  • Het oog waarbij het reepje huid is verwijderd tijdens de eerste operatie moet u de eerste twee dagen na de operatie goed koelen. Dit kunt u doen door diepvrieserwten in een plastic zakje te doen en die daarna in een washandje te stoppen. Dit gevulde washandje legt u een aantal malen per dag gedurende een half uur op uw oog.

Nazorg

Het is belangrijk dat het drukverband blijft zitten tot u weer op de polikliniek komt, omdat zo het huidtransplantaat goed kan aangroeien.

Bij pijn kunt u 500 mg paracetamol gebruiken (twee keer per dag).

Op het bovenooglid aan de andere zijde zitten kleine pleistertjes. Hier is de huid weggenomen, die gebruikt is als transplantaat voor het andere ooglid. Deze pleisters kunnen er vanzelf afvallen, dit is niet erg. U hoeft er geen nieuwe pleister op te plakken.

Tot slot

Met klem willen wij u erop wijzen dat deze ingreep geen cosmetische ingreep is. De ingreep is noodzakelijk om de werking van het onderooglid te herstellen.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met de polikliniek Oogheelkunde in het Catharina Ziekenhuis.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Oogheelkunde
040 – 239 72 00

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Oogheelkunde kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/oogheelkunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden