Renografie bij kinderen (Folder)

Nucleaire geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Renografie bij kinderen (Folder)

In overleg met de behandelend arts van uw kind is besloten een renografie bij uw kind te laten doen op de polikliniek Nucleaire geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis. In deze folder vindt u belangrijke informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor uw kind de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven. Als dit zo is, dan bespreekt een medisch nucleair werker dit met u.

Een renografie is een onderzoek waarbij de filterfunctie van de nieren zichtbaar wordt gemaakt met behulp van een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof. Nadat deze stof via een injectie wordt toegediend, ontstaat in de nieren een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (de gammacamera) registreert deze straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld. De toegediende hoeveelheid radioactieve stof is zo gering dat uw kind en uw omgeving hiervan geen nadelige gevolgen ondervinden.

Voorbereiding

  • Kinderen tot 6 jaar of kinderen die moeilijk te prikken zijn krijgen vóór het onderzoek een infuus ingebracht op de Dagbehandeling Kindergeneeskunde. Op de dag van het onderzoek meldt u zich met uw kind op de afgesproken tijd op deze afdeling. Dit tijdstip is ongeveer één uur vóór de afspraak bij Nucleaire geneeskunde. Het infuus is nodig om extra vocht toe te dienen, zodat de uitscheiding van de radioactieve stof tijdens het onderzoek vlotter zal verlopen. Via het infuus wordt ook de radioactieve stof toegediend.
  • Als uw kind nog niet zindelijk is, wordt er een plaszakje bevestigd om de urine op te vangen. Vervolgens gaat u met uw kind naar de polikliniek Nucleaire geneeskunde.
  • Als uw kind wel zindelijk is, dan gaat het vóór het onderzoek nog even naar het toilet. Een lege blaas bevordert de kwaliteit van het opname tijdens het onderzoek.
  • Kinderen ouder dan 6 jaar komen op de afgesproken tijd naar de polikliniek Nucleaire geneeskunde. Hier moeten zij eerst zelf enkele bekers water drinken, zodat de uitscheiding van de radioactieve stof tijdens het onderzoek vlotter zal verlopen. Daarna wordt u uit de wachtkamer gehaald en brengt een medisch nucleair werker een infuus in bij uw kind om de radioactieve stof toe te dienen.
  • U mag bij het onderzoek van uw kind aanwezig zijn, tenzij u zwanger bent.
Box met voorlichting

Er is speciaal voor kinderen vanaf 3 tot 8 jaar toegespitste voorlichting beschikbaar. Deze voorlichting bestaat uit een mooie box met daarin opdrachten en voorwerpen om thuis op speelse wijze uitleg te geven over het onderzoek. In de week vóór het onderzoek is er voor elke dag een opdracht, maar u kunt er natuurlijk voor kiezen om hier sneller doorheen te gaan. Mocht u interesse hebben om deze box te lenen, dan kunt u hem ophalen bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

 

Waar meldt u zich?

Op de dag van het onderzoek melden u en uw kind zich bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

Het onderzoek

Als u aan de beurt bent, komt een medisch nucleair werker u en uw kind ophalen in de wachtkamer. In de behandelruimte krijgt uw kind een zeer kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof toegediend via een infuus in een ader. Uw kind merkt niets van de ingespoten radioactieve stof. Er zijn verder geen risico’s of bijwerkingen aan dit onderzoek verbonden. Bij het toedienen van de radioactieve stof wordt meteen gestart met het maken van de foto’s.

Het maken van de foto’s

Uw kind hoeft zich voor het onderzoek niet te uit te kleden. Metalen voorwerpen zoals sieraden, metalen knopen of een gesp mogen zich niet in het gezichtsveld van de camera bevinden. De medisch nucleair werker die het onderzoek uitvoert, bespreekt dit met u en uw kind. In de onderzoeksruimte gaat uw kind op de onderzoekstafel liggen. De gammacamera bevindt zich onder de tafel, zo dicht mogelijk bij de nieren, om de foto’s zo duidelijk mogelijk te kunnen maken.

Het is zeer belangrijk dat uw kind tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen, omdat de foto’s anders mislukken. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind zal het eventueel op een vacuümmatras worden gelegd, waardoor uw kind gefixeerd wordt. Zuigelingen krijgen vaak kort voor het onderzoek nog een voeding, omdat ze daarna meestal gaan slapen. Voor kinderen helpt het als ze een fopspeen krijgen of als u voorleest tijdens het onderzoek.

10 minuten na het starten van de foto’s, krijgt uw kind via het eerder ingebrachte infuusnaaldje ook nog een kleine hoeveelheid plasmiddel toegediend. Dit wordt gedaan om de functie van nieren nog extra te stimuleren.

Het maken van de foto’s duurt ongeveer 30 minuten. Inclusief de wachttijd duurt het totale onderzoek ongeveer twee uur.

De nucleair geneeskundige (arts van de afdeling Nucleaire geneeskunde) controleert of de foto’s voldoende informatie geven, indien nodig worden er extra foto’s gemaakt. Na het onderzoek wordt het infuus verwijderd. Als uw kind het infuus op de Dagbehandeling Kindergeneeskunde heeft gekregen, worden op deze afdeling het infuus en zonodig het plaszakje verwijderd.

De uitslag

De beelden worden in de computer opgeslagen en bewerkt. Aan de hand van deze beelden maakt de nucleair geneeskundige een verslag. Dit verslag gaat naar uw behandelend arts. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u en uw kind tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Verhinderd

Als u om dringende reden uw afspraak niet kunt nakomen, dient u tenminste één dag voor het onderzoek contact op te nemen met de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren terecht bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Nucleaire geneeskunde
040 – 239 86 00

Dagbehandeling Kindergeneeskunde
040 – 239 92 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Nucleaire geneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/nucleairegeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden