Renografie (Folder)

Nucleaire geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Renografie (Folder)

In overleg met uw behandelend arts is besloten een renografie te laten verrichten op de polikliniek Nucleaire geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis. Een renografie is een onderzoek waarbij de filterfunctie van de nieren zichtbaar wordt gemaakt met behulp van een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof. 

Nadat deze stof via een injectie wordt toegediend, ontstaat in de nieren een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (de gammacamera) registreert deze straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld. De toegediende hoeveelheid radioactieve stof is zo gering dat u en uw omgeving hiervan geen nadelige gevolgen ondervinden.

In deze folder vindt u belangrijke informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Voorbereiding

  • U moet voor het onderzoek extra drinken. U start 30 minuten voor uw afspraak met het drinken van 3 á 4 bekers water/thee/frisdrank. Door dit extra vocht verloopt de uitscheiding van de radioactieve stof tijdens het onderzoek vlotter.
  • Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn.
  • Indien u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft, moet u dit zo spoedig mogelijk melden. De radioactief gemerkte stof die gebruikt wordt bij het onderzoek kan invloed hebben op ongeboren kinderen en zuigelingen. Soms is zwangerschap een reden om het onderzoek enige tijd uit te stellen. Borstvoeding moet korte tijd onderbroken worden.

Waar meldt u zich?

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

Het onderzoek

Als u aan de beurt bent, komt een medisch nucleair werker (laborant van de afdeling Nucleaire geneeskunde) u ophalen in de wachtkamer.

Het maken van de foto’s

U hoeft zich voor het onderzoek niet te uit te kleden. Wel is het noodzakelijk dat metalen voorwerpen zoals sieraden, muntgeld, metalen knopen of een gesp zich niet in het gezichtsveld van de camera bevinden. De medisch nucleair werker die het onderzoek uitvoert, bespreekt dit met u. Vervolgens gaat u liggen op de onderzoekstafel. De gammacamera bevindt zich onder de tafel, zo dicht mogelijk bij de nieren, om de foto’s zo duidelijk mogelijk te kunnen maken.

In de behandelruimte wordt een infuusnaaldje ingebracht in een ader van de arm. Hierna dient de medisch nucleair werker u de radioactieve stof (radiofarmacon) toe en starten de opnamen. U merkt niets van de ingespoten radioactieve stof. U wordt er niet slaperig van en het beïnvloedt de rijvaardigheid niet. Er zijn verder geen risico’s of bijwerkingen aan dit onderzoek verbonden.

Het is zeer belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen, omdat anders de foto’s mislukken.

10 minuten na het starten van de foto’s, krijgt u via het eerder ingebrachte infuusnaaldje ook nog een kleine hoeveelheid plasmiddel toegediend. Dit wordt gedaan om de functie van nieren nog extra te stimuleren.

Het maken van de foto’s duurt ongeveer 30 minuten. Inclusief de wachttijd duurt het totale onderzoek ongeveer 45 minuten. Nadat de nucleair geneeskundige (arts van de afdeling Nucleaire geneeskunde) heeft gecontroleerd of de foto’s voldoende informatie geven, kunt u naar huis.

De uitslag

Aan de hand van de beelden, die in de computer worden opgeslagen en bewerkt, maakt de nucleair geneeskundige een verslag, dat naar uw behandelend arts wordt gestuurd. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Verhinderd

Als u om dringende reden uw afspraak niet kunt nakomen, dan dient u tenminste één dag voor het onderzoek contact op te nemen met de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren terecht bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Nucleaire geneeskunde
040 – 239 86 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Nucleaire geneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/nucleairegeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden