Röntgenonderzoekvan de urinebuis (Folder)

Urologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Röntgenonderzoekvan de urinebuis (Folder)

Uw behandelend arts heeft met u besproken dat bij u een röntgenonderzoek van de urinebuis wordt uitgevoerd. In deze folder vindt u algemene aanvullende informatie over dit onderzoek. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan hier is beschreven. Als dit het geval is, legt uw behandelend arts dit aan u uit.

Röntgenonderzoek van de urinebuis

Bij dit onderzoek bekijkt de uroloog de urinebuis (de urethra), die de urine afvoert vanuit de blaas. De uroloog maakt de urinebuis zichtbaar met behulp van contrastvloeistof, die hij in de buis inbrengt. Er worden op twee momenten foto’s van de urinebuis gemaakt:

  1. als de contrastvloeistof in de urinebuis komt;
  2. als de contrastvloeistof het lichaam weer verlaat.

De foto’s geven de arts waardevolle informatie over de vorm en doorgankelijkheid van de urinebuis.

Aandachtspunten vooraf

  • Als u weet dat u allergisch bent voor contrastvloeistof, moet u dit van te voren doorgeven. Een dergelijke allergie komt overigens zelden voor.
  • Meld het van tevoren, als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op het Urologisch Behandel Centrum. Op de afgesproken dag meldt u zich bij het Urologisch Behandel Centrum.

Verloop van het onderzoek

In de kleedcabine trekt u de kleding van het onderlichaam uit. De verpleegkundige ontsmet de huid rondom de urinebuis met water. Dit voelt even koud aan. Er wordt een katheter (dun flexibel buisje) in uw plasbuis gebracht, deze wordt vastgezet met een klein ballonnetje in de blaas. Via de katheter wordt er contrastmiddel in de plasbuis gespoten. Hierna maakt de uroloog de eerste foto’s.

Dan wordt de blaas volledig gevuld met contrastvloeistof, totdat u aandrang tot plassen krijgt. Terwijl u plast, kan de tweede serie foto’s worden gemaakt. Het is begrijpelijk dat u zich enigszins schaamt om te plassen in het bijzijn van andere mensen. Daar zijn wij ons terdege van bewust en wij zullen dan ook alles in het werk stellen om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Voor het totale onderzoek moet u rekenen op ongeveer 15 minuten. Na het onderzoek bespreekt de uroloog de uitslag met u.

Na het onderzoek kan de plasbuis nog enige tijd geïrriteerd zijn. Ook het plassen kan branderig aanvoelen. Deze klachten verdwijnen in de loop van de dag.

Nazorg

Na het onderzoek kan er een beetje bloed bij de urine zitten. Dit is een normaal verschijnsel waar u zich niet ongerust over hoeft te maken.

Leefregels

Wij raden u aan na dit onderzoek:

  • gedurende een tot twee dagen extra te drinken; ongeveer 1 tot 1½ liter water of thee (géén koffie) om de blaas als het ware goed door te spoelen;
  • een warm bad of een warme douche te nemen om de blaas tot rust te brengen.

Wanneer moet u contact opnemen?

Het is belangrijk dat u in de onderstaande gevallen contact opneemt met het Urologisch Behandel Centrum (tijdens kantooruren) of met de Spoedeisende hulp (buiten kantooruren):

  • als u na het onderzoek moeite heeft met plassen;
  • als u pijn hebt tijdens het plassen;
  • als u koorts krijgt boven de 38,5 °C.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Urologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Urologie
040 – 239 70 40

Urologisch Behandel Centrum
040 – 239 70 40

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Urologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/urologie.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden